2014. április hónap bejegyzései

Szegvári kistérségi találkozó

2014. április 24-én tartottuk Szegváron ez évi első kistérségi összejövetelünket. Az elmúlt évek változásai alapján ezt a hagyományt is kicsit megújítottuk. Néhány éve vezettük be ezt a sajátos formátumú továbbképzésünket, találkozóinkat. Idén először ötvöztük a kistérséget, valamint a KSZR rendszerhez tartozó könyvtárak találkozóját.

A szakmai nap apropóját hármas évfordulóhoz kötöttük. A szegvári könyvtár idén 60 éves, a könyvtárnak (jelenleg) helyt adó épület, a művelődési ház ötven éves, míg a két kollegina – Kerekesné Bovatsek Ágnes és Kosztolányi Sándorné (Vera) – mintegy negyvenévi közös munka után egyszerre válik nyugdíjassá. A könyvtár életének 2/3-át együtt dolgozták végig, de erről majd később.

Természetesen a könnyes ünneplésen kívül szakmai témák is szóba kerültek a nap folyamán.

A vendégváró kávé/tea/pogácsa után Purgel Nóra az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény megbízott vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, valamint röviden bemutatta a község kulturális életét, intézményeit, az aktívan működő (kulturális, közművelődési) közösségeket, kiemelve néhány valóban nagy hagyománnyal rendelkező egyesületet.

 

IMG_0582

Mint az előadásból is megtudtuk – valamint a neve is mutatja – Szegváron is egy összevont intézmény látott vendégül bennünket. Az elmúlt évtizedek során több féle ilyen intézménytípust hozott létre a kormányzati politika, a politikai-, gazdasági kényszer, a helyi adottságok, valamint számtalan más tényező.

A jelenlévők között is többen érkeztek különböző típusú összevont intézményből. Őket kértük fel, hogy röviden mutassák be a könyvtárnak helyet adó intézményüket, számoljanak be tapasztalataikról, az  “összevontságról”.

Elsőként Derekegyházról Csatordainé Lakatos Veronika osztotta meg velünk tapasztalatait.

IMG_0590

Ő egy IKSZT-ből érkezett, s rövid összefoglalója alapján egyértelműen pozitívan éli meg az együttélést. Csak egy idézet tőle: „Élet van a könyvtárban!”, s ez részben a helynek is köszönhető. (No meg talán annak, hogy a művelődési ház büféjében nagyon finom, s olcsó sütemények is vannak.) A derekegyházi könyvtár a Somogyi-könyvtár által működtetett KSZR tagja.

Sípos Anna a fábiánsebestyéni ÁMK-nál könyvtáros, ahol – jelenleg – az óvoda, a művelődési ház valamint a könyvtár alkot egy egységet, az iskolarendszer átalakításával az iskola kivált az ÁMK-ból.

IMG_0599

Mivel a könyvtár az iskolában található, ez egy furcsa helyzetet hozott a könyvtár életében is. A kolleganő beszámolója alapján úgy éreztük, hogy több a negatív tapasztalata, ami nem csak az összevonásnak köszönhető. Részben az elhelyezkedés, részben külső körülmények hatására a könyvtárhasználat az elmúlt években jelentősen visszaesett, az könyvtárhasználók nagy része, a körülményeknek köszönhetően az iskolások közül kerül ki. Az összevontságból Anna keveset érez, az intézmény keveset profitál. A könyvtár nem tagja a megyei KSZR rendszernek, s eddig az önkormányzat elutasítóan reagált megkeresésünkre.

 

Nagymágocsról Tóthné Rostás Ágnes, az ÁMK vezetője mutatta be a település kulturális életét. Jelenleg ő az összevont intézmény megbízott vezetője az egységek pedig:

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, ÁMK Petőfi Sándor Közművelődési és Könyvtári Intézete, Turistaszálló és a Helytörténeti Gyűjtemény.

Úgy gondolom már ez a felsorolás is bizonyítja, hogy itt valóban  bonyolult összevonásról van szó.

IMG_0606

Ági rövid előadásában felvázolta az elmúlt évek rengeteg változását, ahogy a település vezetősége próbálta a jogszabályok szerint leggazdaságosabban üzemeltetni intézményeit. Az elmúlt két év fenntartói változásai ismét lavinát indítottak el, ami alapján jelenleg az körvonalazódik, hogy 2014 augusztusától normalizálódik a rendszer, s valóban egy sikeres összevont intézményt kap a közösség. Jelenleg felújítások zajlanak, melyeknek köszönhetően nem csak szervezetileg, de szerkezetileg is megújult, letisztult intézmények fognak a község lakosai szolgálatára állni.

A folyton változó kulturális életre jellemző, hogy jelenleg is több EU-s pályázatban vannak benne.

Látható, hogy a nagyközségben igen élénk kulturális élet folyik. 10-12 olyan civil szervezet is van, amelyek rendszeresen találkoznak, évek óta szerves részei a falu életének, a nyugdíjas klub rendezvényein szinte garantált a 100 fő feletti részvétel. Látható, hogy a változó körülmények között is sikeresen működik a könyvtár is.

A hosszabb-rövidebb beszámolók alapján is leszűrhető, hogy messzemenő következtetéseket nem szabad levonni. Három különböző tapasztalatot hallhattunk. Látható, hogy mindig az adott körülmények befolyásolják, hogy egy-egy összevont intézmény mennyire sikeres. Jó együttműködéssel sikeressé válhat.

Azonban azt a következtetés levonhatjuk, hogy az elmúlt években szinte minden érintett településen komoly fejlesztések történtek, történnek Európai Uniós támogatásból. Mindhárom megszólaló kollega olyan településről érkezett, ahol uniós forrásból újították meg a könyvtárnak helyet adó épületet és annak közvetlen környezetét.

A szakmai rész lezárása képen a Somogyi-könyvtár osztályvezetője, Dobosné Brezovszky Anikó tartott rövid bemutatót az ODR szolgáltatásról.

IMG_0611

Országos szinten a Somogyi-könyvtár meghatározó szereplője az ODR szolgáltatásnak. Ismét kiemelte Anikó is, hogy immáron évek óta a megye könyvtárai számára a szolgáltatás teljesen ingyenes, a megyei könyvtár átvállalja a visszaküldés postaköltségét is, bár a közelmúlt beli áremelkedések ezt egyre inkább megnehezítik. Azonban fontosnak tartja a könyvtár vezetősége, hogy ez a lehetőség továbbra is fennálljon. Ezért is volt fontos, hogy az előadás után a KSZR rendszer tagjai számára gyakorlati bemutatót is tartott Anikó, ahol a felmerülő kérdésekre azonnal tudott válaszolni.

 

Rövid szünet (értsd állófogadás, kávé, szendvicsek, pogácsa, sütemények) után következtek az ünnepélyes pillanatok. Megindító volt, hogy – bár az ünnepeltek sejthették az eseményeket – mégis valóban könnyekig meghatódtak a Somogyi-könyvtár igazgatóasszonyának, Palánkainé Sebők Zsuzsannának, valamint a község alpolgármesterének, R. Nagy Mihálynak köszöntő szavain. Rajtuk kívül több évtizedes munkájukat megköszönve búcsúzott tőlük az intézményvezető, korábbi kollégáik, főnökeik is.

Az ünnepélyes pillanatok után nehéz volt megszólalni, de az ünnepeltekre is várt még feladat. Kettőjük közül Kosztolányiné Vera vállalta, hogy a közösen összeállított képes történethez néhány gondolatot is elmondjon. A kedvesen összeállított képsorok számos emléket ébresztettek az ott ülő kollégákban.

 

A képes bemutató és némi frissítő után egy könnyed sétával eljutottunk az összevont intézmény egy másik tagegységébe, a Jaksa László Helyismereti Gyűjteményhez, ahol a gyűjtemény kezelője Purgel Nóra mutatta be a kis kiállítóházat és a gyűjteményt.

IMG_0678

Minden Szegvárra tévedő, Csongrád megyében kirándulónak ajánlom, hogy tekintsék meg a község őskori emlékeit, közelmúltját bemutató házat. A családi emlékekkel fűszerezett bemutató után sikeresen zártuk szakmai napunkat.

Végül egy rövid képes összefoglaló:

Fotópályázat

Bár tőlünk kissé messze esik, de esetleg valakit érdekelhet ez a pályázat:

http://lib.szie.hu/story/%E2%80%9Emultidezo-pillanatok%E2%80%9D-%E2%80%95-konyvtarak-regen-es-most

„Múltidéző pillanatok”
Könyvtárak régen és most

Fotópályázat a könyvtár, az olvasás, a tanulás és a kutatás témakörében

A Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltára „Múltidéző pillanatok” – Könyvtárak régen és most címmel fotópályázatot hirdet.

A pályázatra olyan képeket várunk, amelyek vagy a 21. századi, vagy a régmúlt könyvtárain keresztül, konkrétan vagy átvitt értelemben jelenítik meg a könyvtárba járás, az olvasás, tanulás, a kutatás élmény-

Bővebb információ a fenti linken.

Verslábaló 2014 képekkel

Lesétáltuk ez évi távunkat. Nagy örömünkre az erős programzajban is (egyéb városnéző séták, senior nap a ligetben) szép számmal eljöttek velünk emlékezni Radnóti Miklósra és a közelmúltban elhunyt Gyarmati Fannira.

 utvonal_regiter2 utvonal2

A belváros 1941-ben                                                                           a belváros 2014-ben

A szűk belvárosban megtekintettük a legfontosabb Radnóti emlékhelyeket, s közben igyekeztünk érdekes információkat átadni a velünk sétálóknak.

Reméljük, hogy akik velünk tartottak élvezték a kellemes napot, s más sétáinkon ismét köszönthetjük őket.

A képek előtt pedig egy beszámoló más szemével a SzegediLap.hu-ról.

http://www.szegedilap.hu/cikkek/kultureset/hegedus-reka-toth-edit–radnoti-miklos-labnyomaban-jarva.html

Végezetül néhány kép a sétáról:

Pályázati lehetőség

Kedves Kollégák!
Az antikvarium.hu pályázatot hirdet könyvtárak és magánszemélyek számára. Az Antikvárium.hu pályázatán könyvtárak, önkormányzatok, oktatási és szociális intézmények vehetnek részt egy közhasznú szervezet vagy kiemelten közhasznú szervezet közreműködésével. Amennyiben az adott intézmény maga is közhasznú vagy kiemelten közhasznú szervezetként működik, önállóan is indulhat a pályázaton.

A cél magánszemélyeknek vásárlási utalvány, a könyvtáraknak könyvtámogatás megszerzése.

A feladat mindkét esetben egy rövid (egy illetve három perces) videó készítése. Érdemes lehet könyvtárként és magánszemélyként is pályázni.

A részletek megtalálhatók az antikvarium.hu oldalán.
http://www.antikvarium.hu/konyvtarakujratoltve

Jó pályázást, videó forgatást mindenkinek!

Verslábaló 2014

Immár 5 éves hagyomány, hogy a költészet napjához kapcsolódóan irodalmi, verselgetős városismereti sétát szervez a Somogyi-könyvtár.

Több, különböző tematikájú sétánk közül néhány már hagyományossá vált. Ezek közül az egyik a verslábaló, ahol azért – természetesen – minden évben megújítunk, útvonalat változtatunk. Idén elsősorban a nemrégiben elhunyt Gyarmati Fannira emlékezünk, miközben megtekintjük Radnóti szegedi emlékhelyeit.

A séta 2014. április 12-én 10,30-kor indul a Somogyi-könyvtártól.

Bővebb információk a Somogyi-könyvtár honlapján illetve a séta facebook eseményén (főleg ot

 

A 28-as nemzedéktől a Z generációig

Bemutatkozik az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet

Kiállítás és kötetbemutató
Megnyitó: április 3. (csütörtök) 16.00

Megnyitja: Dr. Keveházi Katalin főigazgató (Klebelsberg Könyvtár) és Virág Gábor igazgató (Forum Könyvkiadó Intézet). A megnyitó keretei között ’A 28-as nemzedék’ című kötetet bemutatja Faragó Kornélia, a kötet szerkesztője. Verset mond Balog József.

Helyszín: SZTE Klebelsberg Könyvtár Átrium

Kötetbemutató

17.00

  • Várady Tibor: Zoknik csilláron, életek hajszálon című kötetét bemutatja és a szerzővel beszélget Sági Varga Kinga és A. Sajti Enikő
  • Tolnai Ottó: Kalapdoboz című kötetét bemutatja és a szerzővel beszélget Mikola Gyöngyi és Bencsik Orsolya

Helyszín: József Attila Tanulmányi és Információs Központ, kiállítási tér

Az esemény védnöke Ilia Mihály.

A rendezvény szervezője és házigazdája:  SZTE Klebelsberg Könyvtár Társadalomelméleti Gyűjtemény

A program a HÍD Kör estjével, fiatal vajdasági írók és költők bemutatkozásával zárul este 9 órakor a Jazz Kocsmában, (Kálmány Lajos u. 14.) amelyet After Party követ DJWB39 (Újvidék) közreműködésével.

A kiállítás május 7-ig tekinthető meg.

A 28-as nemzedéktől a Z generációig: kiállítás és kötetbemutató

Április 1. – nem csak a bolondoké

Április 1. köztudomásúlag nemzetközi bolondok napja, ha már ugye mindennek van “napja.”

Számunka azonban sokkal fontosabb, hogy az intézmény alapítója, névadója, Szeged jótevője 1811-ben e napon született.

Ezért a Somogyi-könyvtárban sokkal fontosabb, hogy rá emlékezzünk a mai nap.

Somogyi Károlyról bővebben, részletesebben a honlapunkon, valamint a könyvtárban személyesen!

somogyi