2015. október hónap bejegyzései

Elindult az SZTE Szerzői Eszköztár

A Szegedi Tudományegyetem vezetése 70 millió forintot különített el az Open Access publikálás támogatására. Az ezzel kapcsolatos tennivalók lebonyolítását, az információk megosztását az SZTE Klebelsberg Könyvtár végzi.

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár igyekszik minden elérhető információval támogatni az SZTE-s szerzőket publikációs tevékenységükben, ezért hozta létre a “SZTE Szerzői Eszköztár” című honlapot. Négy témában: MTMT, tudománymetria, Open Access és a repozitóriumok találhatók itt tudnivalók, tanácsok, hírek és érdekességek. Ezek szoros összefüggésben vannak egymással, hiszen például az MTMT amellett, hogy bibliográfiai adatokat tart nyilván, tudománymetriai adatokat is szolgáltat és repozitóriumi elérhetőségeket is gyűjt. Sok érdekes, kifejezetten SZTE-s szerzőknek szóló információt találnak a honlapon – Open Access publikálás téren is.
Végül társul a weboldalhoz egy Facebook-csoport is, ahol szintén interaktívan lehet a fenti témákban tájékozódni.

A Bécsi Kongresszus

A Bécsi Kongresszus 200. évfordulójára a Szegedi Tudományegyetem Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszéke, az SZTE Klebelsberg Könyvtár Osztrák Könyvtára és a budapesti Osztrák Kulturális Fórum kiállítással emlékezik meg. A kiállításhoz kapcsolódóan Erdődy Gábor történész, egyetemi tanár (ELTE) tart magyar nyelvű előadást. A kiállítást megnyitja: Dr. Keveházi Katalin, a SZTE Klebelsberg Könyvtár főigazgatója és dr. Csúri Károly, az Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék egyetemi tanára.

Helyszín: SZTE Klebelsberg Könyvtár, Aula.
Időpont: 2015. október 12, 14.00

A francia forradalom, majd az azt követő napóleoni háborúk radikálisan felforgatták a kontinens korábbi rendszerét és alapvető változásokat indítottak el az összeurópai fejlődés folyamataiban. A kontinentális modernizációs hullám új kihívásokat fogalmazott meg, melyek eredményes megválaszolása stabil nemzetközi hátteret igényelt. Ennek megteremtése az új európai politikai rendszer nemzetközi alapjainak meghatározására összehívott Bécsi Kongresszus feladata volt. A napóleoni korszakot lezáró bécsi munkálatok egyértelműen sikeresnek bizonyultak, melyek eredményeként új működőképes európai hatalmi rendszer alapjait fektették le. A belső ellentmondásoktól távolról sem mentes struktúra alapjait a későbbi évtizedek forradalmi megmozdulásai, nemzetállamok alakulása, államok közötti háborúk 100 éven át nem verték szét. Mindez sosem létező kedvező feltételeket teremtett a polgári társadalmi átalakulás, a kapitalista gazdasági fejlődés, valamint a kultúra és a tudományok virágzása számára.

Délutáni muzsikaszó

Vizsolyi Lívia fagottművész és Dr. Varga Laura fuvolaművész, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kara tanárainak CD-bemutató koncertje. Műsorukban felcsendülnek többek között Bach, Mozart, Beethoven és Telemann népszerű melódiái. Szervező: az SZTE Klebelsberg Könyvtár Zenei Gyűjteménye. Beszélgetőtárs: Kiszely Zoltán. A művészek közelmúltban megjelent CD-je a koncerten megvásárolható.
Helyszín: SZTE Klebelsberg Könyvtár, 0007-es szemináriumi terem.
Időpont: 2015. október 14. szerda, 16.00.

Vizsolyi Lívia:
A Zeneakadémián diplomázott Budapesten, majd a Filharmónia szólistája lett. Győrben a Zeneművészeti Főiskola tanára és zenekari művész volt. Jelenleg a Szegedi Szimfonikus Zenekar fagott-szólamvezetője és az SZTE Zeneművészeti Kar docense. Szólistaként és a Salieri
Kamarazenekar tagjaként számos bel- és külföldi siker részese, több CD-felvétel közreműködője. 1999-ben adta ki szóló-fagott CD-jét. Szólistaként rendszeresen fellép hazai és külföldi pódiumokon egyaránt. Koncertezett Finnországban, Olaszországban, Németországban és Görögországban, utóbbi helyen tanított és mesterkurzust is tartott. Zenekari szólamtársaival alapította a Szegedi Fagott Triót, a Szegedi Fagottos Kultúráért Alapítvány létrehozója. Szeged városa már két alkalommal tüntette ki Alkotói Díjjal. Artisjus-díjas művész.

Dr. Varga Laura:
Szegeden kezdte tanulmányait, de fuvolaművészi diplomáját a Debreceni Egyetem Konzervatóriumában, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kihelyezett képzésén kapta 2000-ben. 2000-ben egy sikeres próbajáték után a Kínai Filharmonikus Zenekar 1. fuvolista
szólamvezetője lett. Az itt eltöltött 2 év alatt számos helyen, neves muzsikusokkal koncertezet. 2002-ben hazahívták tanítani, azóta az SZTE Zeneművészeti Karán oktat fuvolát, 2007 óta docensként. DLA fokozatát 2007-ben szerezte a Liszt Ferenc Tudományegyetem Doktoriskolájában. 2008-ban előadóművészi Artisjus-díjat kapott.

Rendhagyó tárlatvezetés

Természettudományi-jellegű ritkaságok és különlegességek a Klebelsberg Könyvtár különgyűjteményeiben 

A látogatók a Régi Könyvek Tárában megtekinthetnek 15-18. századi ritka természettudományi kiadványokat és megnézhetik a Kiepert-ikerglóbuszokat. Az Egyetemi Gyűjteményben bepillantást nyerhetnek Szent-Györgyi Albert szegedi éveinek különleges dokumentumaiba. A Keleti Gyűjteményben pedig Ázsiában járt utazók, felfedezők rajzaiból és képeiből láthatnak egy illusztráció-gyűjteményt. A rendhagyó tárlatvezetésre az érdeklődőket a Könyvtár bejáratánál, a forgóajtó mellett várják a szervezők.
Helyszín: SZTE Klebelsberg Könyvtár (Ady tér 10.)
Időpont: 2015. október 15. 15.00