2014. november hónap bejegyzései

Kiállítás az I. világháború kitörésének centenáriuma alkalmából

Az SZTE Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszéke, az Osztrák Kulturális Fórum és az  SZTE Osztrák Könyvtára kiállítást rendez az I. világháború kitörésének 100.  évfordulója alkalmából, a József Attila Tanulmányi és Információs Központ átriumában.
A november 25-én 16:30-kor kezdődő megnyitón beszédet mond, Dr. Keveházi  Katalin, az SZTE Klebelsberg Könyvtár főigazgatója és Dr. habil. Bombitz  Attila, az SZTE Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének vezetője.
A megnyitót követően 17 órakor Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, a budapesti Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója tart előadást “Szarajevótól Trianonig” címmel az átrium III.
sz. szemináriumi termében.
A kiállítás december 18-ig tekinthető meg.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Megyei továbbképzés – 2014 tél

Kedves Kollégák!

Nagyon-nagy szeretettel várunk Benneteket az év utolsó továbbképzésére, mely 2014. december 4-én lesz a könyvtár I. emeletén 9.30-órától 12 óráig.

Két előadás lesz ,az előadóktól következő összefoglalót kaptam arról , hogy mit is tartalmaz az előadásuk:

1. Kreatív versírás avagy Mesterlövészek klubja / Lackfi János József Attila-díjas költő, író
Mire jó a kreatív versírás?
Meditáció, terápia, önismeret, imádság, világlátás, nyelvismeret és még nagyon sok minden. Remek mai irodalmi művek alapján mozgósíthatjuk saját belső tartalékainkat, megélt élményeinket és mindazt, amit valamilyen okból nem élhettünk, nem élhetünk meg, és ami mégis mi vagyunk. Nem utolsó sorban pedig a kreatív versírás a legolcsóbb hobbi, hiszen a szavak mindig a kezünk ügyében vannak, és remek tananyag-kiegészítés, mert az irodalmi művek működését legjobban úgy érthetjük meg, ha a “szerelő aknából” is szemügyre vesszük őket.

2. Az olvasásfejlesztés hazai és nemzetközi tapasztalatai / Péterfi Rita olvasásszociológus
A nemzetközi olvasás-szövegértés vizsgálatok (PISA, PIRLS) ráirányították a figyelmet az iskolákban, könyvtárakban folyó olvasásfejlesztő programokra. Előadásomban olyan hazai, valamint a világ nyugati és keleti országaiban már jól bevált gyakorlatot mutatok be, amelyek segítségével fejleszthető az alsó és középfokú intézményekben tanulók, valamint a felnőttek olvasási készsége. Néhány példa az ismertetésre kerülő módszerekből: meseóra (Németország), padkönyv(Svédország), a házi feladat elkészítését segítő tanfolyamok szülők számára(Japán) family literacy (Nagy-Britannia) a csoda összetevői(Finnország), az esszéírás hatása az olvasásra (Dél-Korea). Emellett ismertetem azokat az adatokat, amelyek az olvasásnak mind ez idáig ismeretlen hatását mutatják meg, vagyis azt, hogy miként csökkent a gyermekbántalmazások száma azokban a családokban, ahol a gyerekekkel együtt a szülő is részt vett az olvasásfejlesztő programokban.

A meghívó letölthető innen.

Szeretettel várunk mindenkit!

 

Petri Gábor Emlékkiállítás

A Petri Tanítványok Baráti Köre és a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtárának Egyetemi Gyűjteménye dr. Petri Gábor sebészprofesszor, akadémikus, rektor születésének 100. évfordulója alkalmából emlékkiállítást rendez, amelynek megnyitója 2014. november 18-án 15 órakor lesz a József Attila Tanulmányi és Információs Központ átriumában.

Megnyitóbeszédet mond Prof. Dr. Vécsei László akadémikus és Dr. Keveházi Katalin, az SZTE Klebelsberg Könyvtár főigazgatója.

A kiállítás január 15-ig tekinthető meg az átriumban.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

Megyei továbbképzés – beszámoló

Az idei megváltozott és megnövekedett feladataink mellett is igyekszünk hagyományainkhoz hűek maradni, s ha ritkábban is mint a korábbi években, de rendszeres megyei továbbképzéseket szervezni.

Ez évi őszi továbbképzésünk ismét színesre sikeredett. Szó esett a legaktuálisabb kérdésekről, elsőkézből kaphattunk tájékoztatást a 2014-2020 Uniós támogatási forrásokról.

“Igény volna rá…”

Sörény Edina, az EMMI Könyvtári Osztályának vezető tanácsosa vázolta fel a ránk váró lehetőségeket, feladatokat. Ahogy elhangzott, ezek a pályázatok a keretet és a lehetőséget adják, tartalommal a szakmának kell feltöltenie őket.

Érdemes figyelni a KATALISTre érkező leveleket,  hiszen azon a fórumon is folyamatos értesítést kapunk a pályázatokról. A Somogyiban is elhangzott, de olvasható is, hogy jelenleg társadalmi egyeztetésen vannak a pályázatok, tehát most még időben elmondhatjuk a véleményünket!

Aki jól figyelt, máris tanulhatott , melyek lesznek a következő pályázatok hívószavai: család, társadalom, társadalmi felzárkóztatás…

(apropó, tudta valaki, hogy létezik felzárkóztatási államtitkárság?)

Edina előadása sokat segíthet azoknak, akik az elkövetkező ciklusban pályázni szeretnének, vagy akiknek a fenntartója szeretne pályázni. Aki ott volt, meghallgathatta, aki nem, annak talán segít, ha a ppt-t megnézi:

Eldorádó – “a nagyon közeli jövő”

Bánkeszi Katalin – van-e ki e nevet nem ismeri? – előadásából megtudhattuk, hogy már csak néhány hét, s eljön ELDORADO, legalábbis valóban elindul az OSZK ezen nagyszabású projektje. Nagyon sok ember, sok évi kemény munkájának eredménye lehet, ha sikeresen elindul.

A projektről: “Az ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és DOkumentumtára (ELDORADO) eminens célja a digitális tartalmak jogtiszta módon történő szolgáltatása, a kereskedelmi forgalomban nem kapható, a könyvtárak polcain elfekvő kiadványok digitális formában történő „újraélesztése” egy megújuló, a digitális társadalom kihívásaihoz igazodó jogi környezetben.”

A projekt kulcsszavai: jogtiszta, együttműködés, szervezett, országos rendszer, közösen, partnerség.  Ezek gyakran elhangzottak az előadás közben, s mivel az előadó a kezdetek óta mozgatórugója, motorja ennek a projektnek, így neki hihetünk is. Bízhatunk benne, hogy ha ezek az elképzelések megvalósulnak, akkor egy valóban nagyon jól működő, és társadalmilag hasznos szolgáltatást kap a szakma, és rajtunk keresztül a használók, a virtuális könyvtárlátogatók.

Nagyon nehéz összefoglalni ezt a tartalmas előadást néhány sorban, de talán beszédesebb az előadást kísérő diasor:

A két nagyon komoly és igazán szakmai előadást követő szünet után az egyik legnépszerűbb és legismertebb ifjúsági könyvkiadó, a Tessloff-Babilon bemutatkozását hallgathatták meg a kitartó kollegák. A Mi-micsoda, a Minivilág és egyéb népszerű ismeretterjesztő könyvek kiadója röviden bemutatta kiadványait. Az erről szóló ppt-től megkímélek mindenkit, honlapjukon megismerheti őket bárki.
Hogy ne váljunk unalmassá a délelőtt zárásaként Ábrahám Krisztián, a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársának előadását hallgattuk meg (sajnos erősen megfogyatkozva). Régi, jó kapcsolat fűz hozza bennünket. Több kistelepülésen is tartott már előadást a Somogyi-könyvtár segítségével, de a megye iskoláiban is rendszeresen tart környezetvédelemmel, a tudatos “zöld” gondolkodással kapcsolatos előadásokat.
Előadása fejbevágó volt. Jelenleg elsősorban a módszertanról beszélt, hogy ők miképpen szólítják meg a gyerekeket, hogy milyen módszereket ajánl a könyvtárosoknak,hogy mely szakirodalomhoz nyúljunk. De mindezek mellett néhány szóban vázolta a felelőtlen társadalmunk legsúlyosabb baklövéseit, a látszólagos környezetvédelem tévedéseit. Előadása bár röpke fél óra volt, de nagyon sokkoló, s gondolkodásra serkentő. Nagyon tudom ajánlani, érdemes vele felvenni a kapcsolatot.
Krisztián egyébként a szatymazi Tisza-völgyi bemutatóház munkatársa, így rendszeres bemutatókat is tart ott, illetve a környező tavaknál. Mint tavaly, idén is terveztük, hogy közösen megtekintjük a daru-vonulást. Sajnos ez idén sem sikerült, de ami késik, nem múlik, jövőre ismét megpróbáljuk!
A tartalmas és változatos délelőtt után így mindenki folytatta munkáját, de felbuzdulva Krisztián meghívásán, talán néhány a hétvégén kilátogatnak a Fehér-tavakhoz, s megtekintik a látványos madárvonulást.
Végezetül néhány kép a szakmai napunkról:

Háborús hétköznapok a kolozsvári egyetemen (1914-1918) – konferencia és kiállítás

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemtörténeti Bizottsága, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtára és az Egyetemi Levéltár 2014. november 14-én, pénteken konferenciát tart a Háborús hétköznapok a kolozsvári egyetemen (1914-1918) címmel. A konferencia helyszíne: Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ (Szeged Ady tér 10.) II. emeleti Közösségi tér.

A konferencia előadásait követően 13.30-tól kerül megnyitásra a konferenciához kapcsolódó azzal azonos címet viselő kiállítás, amelyhez a Magyar Nemzeti Levéltár is látványos installációval járult hozzá.

Mind a konferencia, mind a kiállítás a Szegedi Tudományegyetem és a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem közötti közös hagyomány és eredet ápolását, az egyetemtörténeti kutatásokban való hatékony együttműködést szolgálja, s illeszkedik az I. világháború kitörésének 100. évfordulójához kapcsolódó emlékév rendezvényeinek sorába.

1914. június 28-án Szarajevóben Gavrilo Princip meggyilkolta Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét. A terrorcselekmény az I. világháború néven elhíresült világégéshez vezetett. A Ferenc József Tudományegyetem diákjai közül 800 egyetemi hallgató és az egyetemi alkalmazottak egy része azonnal bevonult katonának. A kolozsvári egyetem a következő esztendőkben is kivette részét az I. világháborúból: négy év alatt összesen 3661 diák vonult be katonának, s közülük 193-an hősi halált haltak. Az egyetemnek az elhúzódó háború következtében – dolgozói és hallgatói kitartó áldozatvállalása ellenére is – rengeteg nehézséggel kellett megküzdenie. Hiszen a háború nemcsak a fronton harcoló katonákat sújtotta, de a hátországra is súlyos megpróbáltatások hárultak. A lakosságot, a társadalom többségét infláció, élelem- és áruhiány gyötörte.

A kiállításban különösen hangsúlyos szerepet kapnak Márki Sándor hagyatékában található dokumentumok. Ő volt az 1914/15. tanév rektora és a következő tanév rektorhelyettese, így első kézből értesült az eseményekről. Ugyanakkor személyesen is nagy érdeklődéssel dokumentálta az egyetemet és a hallgatókat érintő történéseket. Erről tanúskodnak a hagyatékában nagy mennyiségben megőrződött újságkivágásai, feljegyzései, levélváltásai. Kiterjedt és precíz gyűjtőmunkájának köszönhető, hogy az 1914/15. tanév beszámolója számára összeállította az egyetem hadba vonult dolgozóinak és hallgatóinak, valamint elesett hőseinek listáját.

Az egyetemtörténeti konferencia és kiállítás hozzájárulás az 1921-ben Szegedre került professzorok, tansegédszemélyzet és hallgatók háborús élményeinek és megpróbáltatásainak tisztázásához és rekonstruálásához. Áldozatvállalásuk előtt ezúton fejezzük ki nagyrabecsülésünket.

A konferencia és a kiállítás megnyitó programja:

konferencia_program

Megyei továbbképzés

Ez évi őszi megyei továbbképzésünk 2014. november 13-án csütörtökön tartjuk. Most is igyekeztünk színes programot készíteni, hogy mindenki megtalálja a számára leginkább megfelelőt.

Hallhatunk előadást a könyvtárügy aktuális kérdéseiről, az ELDORADO projektről, a a környezeti nevelési módszertanról.

A teljes program itt olvasható!

Valamint a nap lezárásaként ismét lehetőséget kaptunk a daru-vonulás megtekintésére, megfelelő számú jelentkező esetén…szóval november 10-ig még lehet jelentkezni rá!