2008. január hónap bejegyzései

Versenyképes könyvtáros – Egy roadshow margójára, avagy az első nap benyomásai.

CSak gyorsan a roadshow első napjáról.

A csabaiak szervezésének hála, az első nap flottul ment. Volt kávé, pogácsa, ásványvíz, s időben elkezdődtek az előadások.

A köszöntők után a Békés Megyei Közgyűlés alelnöke szólt néhány biztató szót, majd elnökasszony reménytkeltő szavait hallhattuk. Aki még nem ismerte a roadshow célját s menetrendjét most hallhatta. A délelőtti program “standard”, a könyvtárosi kompetenicákról, szakmai felkészültségéről szól, a délután “helyre szabottan” a szervezők kérése alapján kapcsolódik a fő témához.

Délelőtt Hangodi Ágnes előadását hallhattuk a CertiDoc-ról illetve a LIS EUROGUIDE-ról, tulajdonságainkról, személyiségjegyeinkről, illetve a versenyképességhez szükséges kompetenciákról. Az ehhez kapcsolódó – most már – nemzetközi mércéről. Hasznos és érdekes mindenkinek ajánlom, hogy ismerkedjen meg vele: http://www.certidoc.net/, itt magyarul is megtalálható a fordítás, vagy a LIS euroguide : Kompetenciák, tulajdonságok, minősítési szintek c. KI kiadványban. Sajnos ebből az derül ki, hogy még nagyon sok mindent kell pótolnunk… Erről talán később.

Másodikként Payer Barbara előadását hallhattuk az e-Tanácsadó képzésről. Aki már részt vett ilyenen, az sajnos saját tapasztalatokkal is alátámaszthatja az előadás végkicsengését, sajnos itt is vannak bepótolni valók. Bár nem is igazán a könyvtárosok körében, de nekünk is van mit tanulni egymástól.

A kissé talán hosszúra nyúlt, de igen ízletes – s sokak szerint – bőséges ebéd után, helyi előadókat hallhattunk.

Elsőként egy külsőst (Gulyás Péter, Dél-alföldi RIB titkár) a Dél-Alföld turizmusáról, elsősorban sajnos a címmel ellentétben nem a kulturális, hanem az egészségügyi turizmusról.

Az ötlet nagyon jó, érdemes lenne továbbgondolni, sajnos inkább csak egy összegzés az elmúlt évről, s nem ötletek. De hasznos, s jó ötlet (HSD, ha olvasod, a következő állomáson is lehet valami hasonló ;-))

A blokk zárásaként egy fiatal békéscsabai kolleginát, Benyó Barbarát hallhattuk, egy helyi projektről. Az ötlet tetszetős, de mint az előadás után más kétkedőket hallva, csak bízhatunk benne, hogy lesz energia a folytatáshoz. Az ötlet egy helyismereti “lexikon” létrehozása, a megvalósítás WEB2-es! A Wikipedia alapján a MEDIAWIKI tartalomkezelőrendszerrel, közösen létrehozandó adatbázis. Láthattuk a működést, a valóban könnyen kezelhetőséget. Azt tudjuk, hogy anyag van, drukkoljunk, hogy legyen energia is.

A fórumon nem maradtunk, arról nem tudok nyilatkozni.

Gratulálok a szervezőknek, sajnos rávilágítottak, hogy van még mit tanulnunk. Egymástól is, ahhoz pedig nagyon jók a hasonló rendezvények.

NKA Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatai

Megjelent a NKA pályázati kiírása könyvtárak számára! A kollégium továbbra is ösztönözi a szakma aktív részvételét a könyvtári minőségfejlesztési programok folytatásában, illetve újabbak elindításában. A pályázat célja a könyvtári minőségi díj követelményeinek megvalósítása új szolgáltatások kidolgozásával és azok népszerűsítésével, a felhasználóbarát könyvtárak kialakításával – a könyvtárosok széles körű szakmai tapasztalataira építve.

A kollégium alapvető fontosságúnak tartja a különböző könyvtárak, könyvtártípusok együttműködésével létrejövő projekteket, ezért a több könyvtár összefogásával megvalósított pályázatok előnyben részesülnek.

Pályázati témák:

 1. Könyvtári innovációs projektek
  1.1. „Könyvtári minőségfejlesztés 21”
  1.2. A használói elégedettség vizsgálata
 2. Könyvtárszakmai kiadványok előkészítése
 3. Könyvtárszakmai kiadványok megjelentetése
 4. Szakmai programok kötelező önrésszel
 5. Szakmai programok
  5.1. Országos, regionális és megyei rendezvények
  5.2. Szakmai továbbképzések
 6. Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés

A pályázat 2008. február 28-ig nyújtható be, kizárólag postai úton.

Részletek megtalálhatók a NKA honlapján.

Bibliotéka Emlékérem-díj 2008

Gratulálunk a díjazott kollégáknak!

2008. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján Bibliotéka Emlékérem-díjban részesített könyvtáros kollégák:

Csirmazné Cservenyák Ilona, a mezőkövesdi Városi Könyvtár igazgatója
Dékány Zoltánné, a lakiteleki Községi Könyvtár vezetője
Hölgyesi Györgyi, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet osztályvezetője
Kovács Éva, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Dél-pesti Régió igazgatója
Dr. Körmendy Kinga, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára tudományos munkatársa
Moldován István, az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetője
Radnai Margit, az Országos Idegennyelvű Könyvtár munkatársa
Szabó Jánosné Taczman Mária, a jászberényi Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója
Venyigéné Makrányi Margit, a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója
Dr. Vraukóné Lukács Ilona, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár könyvtárosa

Könyvtári szakértői ismeretek – akkreditált tanfolyam a Könyvtári Intézetben

A KATALIST-en érkezett az alábbi felhívás.

Tisztelt Kollégák,

a Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2008 tavaszán ismét meghirdeti Könyvtári szakértői ismeretek (FAT-lajstromszám: PLM-111) elnevezésű akkreditált tanfolyamát.

A tanfolyam 30 órás, 2×2 nap, részvételi díj: 30.000,- Ft

A tanfolyam helyszíne: Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet (1827 Budapest, Budavári palota F. ép. 540. oktatóterem)
A tanfolyam időpontja: 2008. március 5-6., 12-13.

Kérjük, hogy a honlapunkról letölthető (http://www.ki.oszk.hu/107/download.php?view.108) jelentkezési lapokat 2008. február 20-ig juttassák el postai úton a Könyvtári Intézetbe.

Tanfolyamfelelős: Dr. Hangodi Ágnes; tel: 224-3821; e-mail: hangodi@oszk.hu  

A program célja az, hogy elvégzése után a könyvtári szakértők
névjegyzékére felkerülő könyvtárosok egységes jogértelmezés alapján, egységesen igényes, magas színvonalon karbantartott ismeretanyaggal végezhessék felelősségteljes munkájukat. Ennek érdekében a program az általános elméleti ismeretek (a könyvtár megváltozott szerepe, könyvtári stratégia, európai uniós fejlesztések és projektek) mellett a közigazgatás és a könyvtári ellátás kapcsolatát (jogszabályok, kistérség-régió-területfejlesztés, könyvtári integráció és befogadás), a könyvtárak minőségügyi rendszerét (minőségbiztosítás, teljesítménymérés, marketing, kapcsolatépítés, PR) és a könyvtáros küldetését (etika, protokoll) érinti.
(http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php?content.1442)

Könyvtári szakértői megbízásra a későbbiekben várhatóan azok
számíthatnak, akik a rendelkeznek a tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal és a tanfolyam elvégzése után a kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a szakértői névjegyzékek vezetéséről szóló 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet előírásai alapján megszerzik öt évre szóló szakértői engedélyüket.

Somogyi-könyvtár megyei hálózatának továbbképzési terve

Szakmai továbbképzési terv 2008. első félév

2008. február 7.
MOKKA-R projekt
Előadó: Dr Keveházi Katalin, az Egyetemi Könyvtár osztályvezetője

Az Információs Társadalmi Tanácsadóképzés és a felhasználóképzés tapasztalatai
Előadók:  Dobosné Brezovszky Anikó, a Somogyi-könyvtár munkatársa, Szepesi Judit, a Németh László Városi Könyvtár munkatársa, Makán Andrásné, a csanádpalotai Községi Könyvtár vezetője.

2008. március 6.
A könyvtárak fejlesztési lehetőségeiről
Előadó: Nagy Attila, az OKM Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Főosztály projekt referense

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár által irányított nemzetiségi könyvtári ellátás aktualitásai.
Előadó: Papp Annamária az Országos Idegennyelvű Könyvtár Nemzetiségi és dokumentációs osztályának vezetője

2008. április 18-19. Könyvtárlátogatás
A debreceni Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ és a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár szolgáltatásainak a megismertetése a megyebeli kollégákkal.
Lehetősége szerint látogatás a nagyváradi könyvtárban is.

2008. június 26.
Megyei könyvtárostalálkozó a Kisteleki Ede Városi Könyvtárban (Kistelek)

dr. Hajdu Géza

hg.jpg2007. december 31-én elhunyt dr. Hajdu Géza nyugalmazott könyvtárigazgató, az Olvasókörök Országos Szövetségének örökös elnöke, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Könyvtártudományi Tanszékének oktatója hosszan tartó, súlyos betegségben, életének 82-ik évében.

Dr. Hajdu Géza 1926. április 7-én született Hódmezővásárhelyen. Tanuló éveit megszakította a II. világháború, melybe leventeként őt is besorozták, s csak hosszú, viszontagságos évek után tért haza. Ekkor fejezte be a középiskolát, s megkezdte jogi tanulmányait. Családja nehéz anyagi helyzete miatt félbehagyta az egyetemet, s fizikai munkásként gondoskodott szeretteiről. Közben, ha csak tehette, bővítette ismereteit. Hogy kapcsolatban maradhasson a könyvvel, irodalommal, elvállalta társadalmi munkában a Hódiköt üzemi könyvtárának vezetését. Így lehetősége nyílt arra, hogy Babits Mihály: Az európai irodalom története című munkája nyomán elolvassa az összes kiemelkedő irodalmi alkotást. 1962-ben ismét nekivágott az egyetemi tanulmányoknak. Sikeresen felvételizett az ELTE könyvtár-magyar szakára, s kitűnő eredménnyel végezte el. Már tanulmányai kezdetén, 1963-ban felajánlották neki, hogy főállású munkatársként vezesse a Hódiköt könyvtárát. Így került kapcsolatba dr. Hajdu Géza a könyvtárüggyel, melynek haláláig szerelmese volt, s tehetségének, akaratának köszönhetően sokféle módon próbálhatta ki magát: könyvtárosként, tanárként, szerkesztőként, társadalmi szervezetek vezetőjeként.

A Hódiköt könyvtárból rövid idő múlva átkerült a Hódmezővásárhelyen működő Csongrád Megyei Könyvtárba. Nagy feladat várt rá, hiszen az ötvenes években létrehozott megyei közművelődési könyvtári hálózat tagkönyvtárainak munkáját kellett fejlesztenie, erősítenie. A módszertani osztály vezetőjeként, később igazgatóhelyettesként, végül a megyei könyvtár igazgatójaként vált egyre ismertebbé könyvtárszakmai körökben. Itt indította el 1969-ben a Csongrád Megyei Könyvtáros című szakmai folyóiratot, mely elméleti és módszertani írásokkal segítette nem csak a közművelődési, hanem a szakszervezeti és iskolai könyvtárak munkáját is. 24 éven át volt a folyóirat szerkesztője, s ez idő alatt a szakma országosan kiemelkedő, példaértékű szakmai ismeretterjesztő és tanácsadó folyóiratává tette.

Nagy fordulatot jelentett életében az 1973-as év. Csongrád megye székhelye 1960 óta már Szeged városa volt, de a megyei könyvtár még Hódmezővásárhelyen működött. 1973-ban az akkori megyei tanács döntése nyomán a Somogyi-könyvtár megtartva városi könyvtári szerepkörét, kibővítette feladatait a megyei funkcióval. A volt megyei és járási könyvtári teendők Szegedre szervezését Hajdu Gézának kellett megoldania. Az új szervezetbe való beilleszkedés nem volt könnyű, de a könyvtárak iránti felelősség arra késztette, hogy az új helyen újra építse a megye könyvtárait segítő szervezeti egységet, a Módszertani osztályt. Új ellátási formát, másfajta működési modellt kívánt ez az időszak, s Hajdu Géza kidolgozta a segítségnyújtás, a szakszerű elemzés új útjait. Munkája mellett 1979-1989-ig ő volt Csongrád megye vezető könyvtári szakfelügyelője, 1978-1990-ig a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megyei szervezetének elnöke. Tóth Béla Hajdu Géza 80. születésnapján a köszöntőjében a következőképpen foglalta össze ezt az időszakot: “Amikor, tizenvalahány évi együttmunkálkodásunk végén megszámoltuk közös eredményeinket, az ország megyei listáján 2. vagy 3. helyén találtuk magunkat… Géza nélkül, lelkiismeretes, maganemkímélő áldozatos munkája nélkül, még mindig a 19. helyen, vagy az ötvenegyediken, (ha volna annyi megyénk) sereghajtóként, a szégyenpadon ücsükélhetnénk a világ végezetéig.” A Somogyi-könyvtárban 1985-ig volt módszertani osztályvezető, majd igazgatóhelyettes lett, s 1990-ben a könyvtár megbízott igazgatójaként ment nyugdíjba.

Kiváló tanító volt. Tudását, tapasztalatait a mai napig hasznosítják volt munkatársai, tanítványai. Már 1969-ben bekapcsolódott a könyvtáros-képzésbe, alap- és középfokú tanfolyamokon, majd 1980-ig, a helyi képzés megszűntéig, a Debreceni Tanítóképző Főiskola szegedi kihelyezett tagozatán oktatta könyvtáros generációk hosszú sorát. Nyugdíjba vonulása után a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Könyvtártudományi Tanszékén folytatta, ahol 81 éves koráig – egészen ez év tavaszáig – tanított. Mindvégig kedvelt kutatási területe maradt a társadalmi egyesületek, különösen az olvasókörök ügye. A témában megírt két könyve alapmű: Vásárhelyi egyletek és könyvtárak 1827-1944; Az olvasókörök városa : vásárhelyi körök, 1945-2000. A tanszéken olvasóköri műhelyt alakított tanítványaival, s a kutatási eredményeket, a szakirodalmat jól használható adatbázisba gyűjtötték. Mindemellett több mint 150 cikkében közölte szakelméleti, módszertani megfigyeléseit, javaslatait különböző folyóiratokban.

Munkásságáért 2006. március 14-én átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét.

A nyolcvanadik születésnapját ünneplő barátok, munkatársak, tanítványok mindannyian kiemelték Hajdu Géza tudását, szakmai alaposságát, emberségét, de ugyanúgy kedvességét, humorát, életvidámságát is. Soha nem adta fel. Hosszú éveken át türelemmel viselte súlyos betegségét, miközben újabb és újabb megvalósítandó célokat tűzött ki maga elé.
Csak egyszer adta fel, december 31-én.

Hiányozni fog mindnyájunknak.

Búcsúznak tőle a szegedi Somogyi-könyvtár dolgozói.

A Magyar Kultúra Követe 2008

Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Magyar Kultúra Napja alkalmából a következőket kérte fel a Magyar Kultúra Követe 2008 cím viselésére:

 • Esterházy Péter író, pulbicista
 • Eötvös Péter zeneszerző és karmester
 • Kányádi Sándor költő, műfordító
 • Julia Marton-Lefevre magyar származású környezetvédelmi és tudományos szakdiplomata
 • Palya Bea énekművész
 • Schiff András zongoraművész és karmester

A Magyar Kultúra Követe cím azon magyar, illetve külföldi magánszemélyeknek adományozható, akik munkásságukkal kiemelkedő érdemeket szereztek a magyar kultúra külföldi képviselete terén, tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel hozzájárult ahhoz, hogy a magyar kultúrát külföldön is megismerjék, elismerjék, és ezt a jövőre nézve is vállalják.

Forrás: OKM

Felhívás könyvtárhasználati versenyre – 3-4. osztály

Kedves általános iskolai Könyvtárostanárok!

A Béke Utcai Általános Iskola idén is megrendezi hagyományos városi könyv- és könyvtárhasználati vetélkedőjét harmadik-negyedik osztályosok számára, melyre 4 fős csapatok nevezhetnek.

A fehívás szövege:

“A vetélkedő kétfordulós. Az első forduló feladata a következő: Az ETO főosztályok közül háromhoz készítsetek illusztrációt, majd betűrendben soroljatok fel hozzájuk 10-10 művet!
Az elkészített munkát 2008. március 21-éig küldjétek el iskolánkba!

A második fordulót 2008. április 16-án 14 órakor rendezzük iskolánk olvasótermében.
Erre a következőket kell tudnotok:

 • a könyv részei
 • a könyvek csoportosítása (szépirodalom és ismeretterjesztő)
 • ETO főosztályok
 • kézikönyvek használata
 • katalógus
 • Olvassátok el Lázár Ervin: A kisfiú meg az oroszlánok c. meseregényét és Szép Ernő: Mátyás király tréfái c. művéből az Okos Katica, A csillagász meg a szamár, a Mátyás kovács, a Vízkereszt, a Miből van a legtöbb a világon és a Mikor a Mátyás felesége tett igazságot c. írásokat
  A felkészüléshez jó munkát, kellemes időtöltést kívánunk! Kérdéseitekkel, problémáitokkal forduljatok a verseny szervezőjéhez!

A benevezési lapot 2008. február 22-éig küldjétek el!
Szeged, 2008. január 14.
Mészáros Zsolt igazgató és Berkó Gyuláné szervező”

Roadshow 2. – Békéscsaba

  

Versenyképes ország – versenyképes könyvtárosokkal

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete – a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával – az egész országot és az egész könyvtáros szakmát átfogó projekt megvalósítását határozta el. A projekt címe: Versenyképes ország – versenyképes könyvtárosokkal. Célja elősegíteni a könyvtáros kompetenciák fejlesztését, alkalmassá tenni a könyvtárosok személyiségét arra, hogy megfeleljenek a legkorszerűbb szolgáltatási (különösen információszolgáltatási) kihívásoknak, ezzel hozzájárulni a könyvtáros szakma európai színvonalú hazai műveléséhez.

A rendezvénysorozat második állomása:
Békés Megyei Könyvtár
 Békéscsaba, 2008. január 28-29.

A részletes program letölthető a Magyar Könytárosok Egyesületének honlapjáról.

A jövő teleháza – szakmai konferencia és kiállítás Szegeden

A Dél-alföldi régió Teleházai, eMagyarország Pontjai, az Információs Társadalom szereplői számára a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégiumának támogatásával 2008. február 5-én, kedden 9.00 – 17.00 óra között a Regionális Teleház Forrásközpontban (6722 Szeged, Kálvária sgt. 14.) országos konferenciát szervez a Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete. A konferencián sok neves előadó szerepel a fenti témában, délután pedig kerekasztal beszélgetésekre kerül sor. A program alatt a résztvevő szervezetek számára kiállítási lehetőséget is biztosítanak a szervezők.
A jelentkezés határideje: 2008. január 28.

Bővebb informació: a.takacs@vnet.hu  

A részletes program és a jelentkezési lap letölthető innen.

Jelentkezési lap társadami szerepvállalláshoz letölthető innen.

Jelentkezési lap kiállításon való részvételre letölthető innen.

Magyar Teleház Szövetség