nekrológ kategóriaarchívum

Búcsú Mátó Erzsébettől

Kedves Kollégák!

A 2023-as év a veszteségek éve. Egyesületünk életének alappillérei távoznak váratlanul közülünk.
Szomorúan s megdöbbenve értesültünk Mátó Erzsébet haláláról.
Mátó Erzsike a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének meghatározó szereplője, 1990 és 1998 között elnökségi tagja.

Életútja pár gondolatban a makói kollégák által összegyűjtve:
Tanulmányait a Debreceni Tanítóképző Főiskola népművelő-könyvtáros szakán, majd a József Attila Tudományegyetem felsőfokú kulturális menedzserképzőjén végezte. A makói könyvtárba 1973-ban került, kezdetben állománygondozással foglalkozott. Munkája elismeréseként 1988-ban, mint a könyvtár módszertanosa miniszteri dicséretben részesült. Folyamatosan képezte magát, szakfelügyelőként tevékenykedett, az intézmény igazgatóhelyettese volt, majd 1996-ban annak vezetője lett.

Országos könyvtári fórumokon képviselte az intézményt, tagja volt számos országos könyvtári szakmai szervezetnek. A Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Szakmai Kollégiumának kuratóriumi tagjává választották 2005-ben. Irányítása alatt 2003-ban Makó Városért emlékplakettet adományoztak az intézménynek, amiért az tevékenységével nagyban hozzájárult Makó város szellemi gyarapodásához. 2013-ban Mátó Erzsébet maga is megkapta a Makó Városért emlékplakettet a város fejlődése érdekében végzett kiemelkedően hasznos munkájáért.

Alapítója volt a Marosvidék Baráti Társaságnak. Makó város életében 2014-es nyugdíjba vonulása után is aktív szerepet vállalt, a Helyi Értéktár Bizottság tagja volt.
Sokszínű kulturális rendezvényeit az olvasóközönség szívesen látogatta. Számos könyvtári innováció fűződik a nevéhez; az előző könyvtár belső számítógépes hálózatának kiépítése, számítógépes munkafolyamatok bevezetése, hangoskönyvtár megalapítása, internetes olvasóterem létesítése, kistérségi könyvtári ellátás megszervezése. A jelenlegi könyvtár kialakításának megkezdésében, a szolgáltatások megszervezésének tervezésében még részt vett. „Csipkeverő könyvtárosként” ismerték sokan, hobbijának gyönyörű darabjait városunk és országunk határain túl is megcsodálhatták az érdeklődők számos kiállítás keretében.

 Közvetlen személyisége, a kultúráért tett folyamatos fáradozása, az olvasókhoz való nyílt hozzáállása mindenki emlékezetében elevenen él. 

                                                                                (Forrás: József Attila Városi Könyvtár, Makó közösségi oldala)
Nyugodjék békében! Emlékét megőrizzük!

Két felvételt szeretnénk megosztani veletek melyen Mátó Erzsébet a makói könyvtár igazgatójaként 2010 őszén az OIK Alkotó Könyvtárosok szakmai programján látható és 2019-ben a  a Kukutyini Nyugdíjaskör rendezvényén:

Elhunyt Kabainé Tokácsli Boglárka

Kedves Kollégák!

Fájdalommal tudatjuk, hogy a Somogyi-könyvtár volt osztályvezetője elhunyt. 1976-tól nyugdíjba vonulásáig, 1998-ig volt a könyvtár munkatársa, 1979-től vezette az olvasószolgálati osztályt.

Jelentős koordináló munkával segítette az új épületbe való költözést. 2014-ben a költözés 30. évfordulóján tartott erről érdekes előadást.

Nem csak a Somogyi-könyvtár életében volt fontos szerepe, de Egyesületünkben is. 1978-ban alapítója volt az MKE Csongrád megyei szervezetének, és egészen 1990-ig az Egyesület titkára is.

Őszinte részvétünk a családnak, nyugodjon békében!

Búcsúztatása 2023. július 5-én, délután 3 órakor lesz Szentesen, a
Református temetőben.

Búcsú Gyuris Györgytől

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy kollégánk, barátunk és Egyesületünk egykori elnöke dr. Gyuris György (1940-2022) elhunyt.

Gyuris György 1940. április 21-én született Szegeden.  Könyvtáros szaktanfolyamot végzett 1964-ben, később a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar-pedagógia tanári szakos oklevelet szerzett 1971-ben. 1997-ben doktorált a Tiszatáj fél évszázada című sajtótörténeti kutatásából.

Életpályájának kevésbé ismert része, hogy dolgozott az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Művelődési Központban és a szegedi Kamara Bábszínházban művészként és rendezőként.

Rövidke kitérők után Gyuris György több mint 40 éven át, 1963. február 1-től 2002. decemberéig volt a Somogyi-könyvtár munkatársa. A könyvtári útja során, ahogy egy írásában fogalmazott, „végigpróbálta az állásokat” míg a legelső székig jutott.

A gyarapító és feldolgozó osztály vezetése után 1992-től nyugdíjba vonulásáig két cikluson keresztül 2003-ig igazgatta intézményünket. Vezetői munkája alatt kapcsolódott be a Somogyi-könyvtár az információs társadalom térhódításába. A Voyager integrált könyvtári rendszer bevezetésével folyamatosan kerültek „gépre” a könyvtári dokumentumok, elsőként a régi könyvek adatai. Igazgatói nyilatkozataiban a 1990-es évek közepén kiemelte, hogy könyvtárunknak nagyon rövid időn belül át kell vállalnia az információszolgáltató központ funkcióját (amerikai mintára). Széles körű szakmai ismeretének köszönhetően a Somogyi-könyvtár informatikai fejlődése már igen korán elindulhatott.

Sajtótörténettel és Szeged helytörténetével kapcsolatos kutatásai, a szegedi alkotók munkásságát feltáró bibliográfiai tevékenysége meghatározó jelentőségű városunk történetében.  Szakmai tudását és módszertani ismereteit szívesen megosztotta kollégáival, a legfőbb könyvtárosi erények: pontosság, alaposság, segítőkészség és örök derű jellemezte.

Aktívan részt vett a Dugonics Társaság és a Tiszatáj Alapítvány kuratóriumának életében. Helytörténeti témában rovatszerkesztő volt a szegedi/megyei napilapoknál 1960-1992 között (Délmagyarország, Csongrád Megyei Hírlap, Délvilág).

1998 és 2002 között a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének elnöke. 1994 és 1998 között a MKE Bibliográfia szekció titkára. Nyugdíjba vonulásával az újszegedi katolikus egyházközösség Kalkuttai Szent Teréz templomában vállalt aktív szerepet.

Kiemelkedő bibliográfiai munkásságát a könyvtáros szakma országosan elismerte.

Kitüntetései:

  • 1983 a Somogyi-könyvtár osztályvezetőjeként a Szocialista Kultúráért érdemérem
  • 1997 Magyar Könyvtárosok Egyesülete Emlékérem
  • 2002 Szinnyei József-díj
  • 2009 Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete Kertész Gyula emlékérem

Halálával egy nagyszerű könyvtárost, bibliográfust, kollégát veszítettünk el.

2022. július 22-én, pénteken reggel 8 órakor gyászmisét mutatnak be érte az újszegedi Teréz-templomban, majd hamvait — temetési szertartás keretében — az Alsóvárosi temetőben helyezik örök nyugalomra.

Emlékét szívünkben őrizzük!