vándorgyűlés kategória bejegyzései

Egy kis elmaradás – a vándorgyűlésről

A mögöttünk lévő nyár legfontosabb egyesületi eseménye a veszprémi vándorgyűlés volt.  Nehéz erről írni. Mint MKE elnökségi tag az előkészítésben is részt vettem, mint (debütáló) önálló szekció társszervezője is jelen voltam, csak belső információim vannak. Ezért inkább úgy gondolom, hogy álljon itt résztvevő tagtársunk beszámolója. Mint ismeretes, még a tavasz folyamán a CSMKE pályázatot írt ki részvételi támogatásra. A támogatás elnyerésének egyik feltétele volt, egy rövid beszámoló készítése. Így álljon most itt Rafai Mária beszámolója:

Vándorgyűlés a királynék városában

Kapcsolat, könyvtár, együttműködés címmel tartotta a Magyar könyvtárosok egyesülete 48. vándorgyűlését, 2016 július 7-9. között.

A résztvevők száma ismét rekordot döntött: közel 800 regisztrált könyvtáros vett részt a találkozón. A rendezvény a szokásos magas színvonalon biztosított szakmai újdonságokat, eszmecserét valamint változatos és bőséges kiegészítő programokat.

A nyitó plenáris ülésen Barátné dr. Hajdu Ágnes köszöntötte a résztvevőket és vezette fel a fontosabb témákat. Beszélt az átalakuló világban folyamatosan változni kényszerülő könyvtári munkáról, a meglévő formák, keretek megújulásáról, valamint az ezen keretek között dolgozó könyvtárosok új tudásáról, új kompetenciáiról. A MKE ezért dolgozik: számos konferenciával, programmal, kezdeményezéssel járul hozzá a könyvtári munka folyamatos fejlődéséhez, megújulásához. A könyvtárak fontos szerepét mutatja, hogy az Európai Unió területén 65000 könyvtár szolgál ki mintegy 100 millió olvasót! Az ENSZ fenntarthatósággal foglalkozó programja 17 pontban sorolja fel azokat a területeket, amelyekkel a könyvtárak hozzá tudnak járulni a kezdeményezés sikeréhez.

Ezeket a gondolatokat támasztotta alá a veszprémi kötődésű Dr. Navracsics Tibor, az EU kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa is. Ebbéli minőségében maximális támogatását fejezte ki a könyvtárak fejlesztéséhez mind a hagyományos, könyvalapú, mind a legújabb, digitális   szolgáltatások  tekintetében.

A nyitó plenáris ülésen köszöntötte a hallgatóságot  Porga Gyula,Veszprém polgármestere, valamint Tóth Gábor, a Pannon Egyetem könyvtárának főigazgatója és Pálmann Judit, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója. Mindannyian kifejezték, hogy örömmel és megtisztelve fogadták a jeles konferenciát, jó szakmai munkát és kellemes tartózkodást kívántak a meghívó városban. Az ülés díjak, kitüntetések átadásával zárult. A Vándorgyűlés ideje alatt ismerkedhettünk a könyvtárakat támogató szakmai szervezetek érdekes kiállításaival.

A szakmai programok a pénteki kisplenáris majd szekcióülésekkel folytatódtak.  Elsőként Nagy Miklós, A NIIF /Nemzeti Informatikai Infrastruktúra Fejlesztés/  1986 óta működő és a közelmúltban váratlanul és értetlenkedve fogadott megszüntetéséről beszélt. Ismertette a szervezet által elvégzett fontos programokat, például a MEK létrehozását, oktatási, könyvtári tevékenységüket. Pillanatnyilag nem lehet tudni, hogy a létrehozott értékek hogyan tudnak továbbélni, mivel a szervezetet jogutód nélkül szüntették meg.

Az Olvasószolgálati Szekció  „Civilekkel karöltve” címmel rendezte meg találkozóját.

Előadásokat hallottunk a hangoskönyvek optimálisabb feldolgozásáról és kereshetőségéről.

Több előadás témája volt a könyvtári közösségek fejlesztése:  először nagyon érdekes külföldi példákat és tapasztalatokat mutattak be szóban és képben. Ezután „Pályakezdő” civileket mutatott be Molekné Kőrösi Beatrix,  /Egressy Béni Városi Könyvtár, Kazincbarcika/ igazgatója, tervezéstől a kivitelezés legapróbb részleteivel: a szükségletek felmérése, célcsoportok kiválasztása, saját lehetőségeink bemutatása, jó tapasztalatok átvétele. Előadásában részletesen bemutatta  egy ilyen közösségépítő projekt teljes folyamatát. Legfőbb tanulsága és tapasztalata: nem elég a könyvtár ajtaját kinyitni, a programokat, közösségeket megszervezni, a munka dandárja ezután kezdődik. Az olvasókat, látogatókat csak szívós, napi munkával lehet becsalogatni a nyitott házba…

A Vándorgyűlés folyamatos megújulásának egyik karakteres  eleme az új szekciók létrejötte. Ilyen például a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének szekciója, ami valódi újdonság volt Veszprémben. A szervezők közé tartoztak olyan ismert szakmabeli egyéniségek mint a CSMKE részéről Oros Sándor, valamint Mikulás Gábor és Czupi Gyula is. A csoport létrehozói talán nem véletlenül illesztették a nevéhez a kissé talányos „kávéházi” jelzőt.  Ezzel a megnevezéssel utaltak a csoport jelentős újítására: itt a megszokottól eltérően nemcsak / a más szekcióknál megszokott, sokszor hosszúra nyúlt/ előadások voltak, hanem, a szigorúan limitált előadások után  eleve bőséges időt terveztek a hozzászólásokra, kérdésekre. Sőt: még előzetesen felkért hozzászólók is gazdagították tapasztalataikkal a feldogozott témát. Szó esett a tartalom-és információszolgáltatásban használatos  QULTO fejlesztési irányokról, a szakmai elektronikus tudásmegosztás  szintjeiről /belső szakmai kommunikáció/, az itt használt kommunikációs csatornákról , az ezekről készült felmérésekről, a fenntartók felé és az egymás között működő kommunikációról valamint a könyvtárosok és a stressz kapcsolatának aktualitás kérdéseiről. / A szakmai előadások pontos címe, előadója megtalálható a vándorgyűlés honlapján, az előadások többsége hozzáférhető az interneten./  Az új szekció mondhatni „zajos” sikert aratott, ami valószínűleg a jól megválasztott témákból és az újszerű, nagyon hatékony feldolgozásmódból  együtt következett. Végig magas volt az állandó létszám, de a „sétáló” látogatók száma szintén. /A „sétáló” látogatók azokból kerülnek ki, akik több program iránt érdeklődnek, ezért rövidebb-hosszabb időre több ülésre bekukkantanak, esetleg tovább is maradnak…/

A záró plenáris ülés a szokásokhoz híven tömör összefoglalóját adta az összes szekció munkájának. Ezt egy-két rövid mondatba tömörítve fogalmazták meg.

A CSMKE szekció mondata így hangzik: A szakma belső kommunikációjának javítása azonnali változást hozhat. A döntés rajtunk múlik.

Az Olvasószolgálati szekcióé: A titokzatos és önfejlődő digitális jövő alapjául az emberi kapcsolatok szolgálnak. Könyvtárosként tegyük meg lépéseinket „küszöbön kívül” annak az érdekében, hogy megteremtsük a szükségletalapú és közösségvezérelt könyvtárakat.”

A szakmai programok mellett mindig fontos és vonzó lehetőséget jelentenek a felkínált szabadidős, kiegészítő események. Veszprémben ebben sem volt hiány! Sőt!

A vándorgyűlésre összesereglett rekord számú résztvevő jól mutatja, mennyire jó hátteret ad egy ilyen találkozónak a szép, izgalmas, gazdag történelmi-és kulturális értékekkel bíró város. Veszprém pedig éppen ilyen!

A szervezők készültek igényesen vezetett városnézéssel, ritkán látott múzeumok megtekintésével /Várbörtön, Gizella Kápolna/, könyvtárak bemutatásával: Egyetemi, Megyei és Érseki Könyvtár. A résztvevők a vándorgyűlés teljes idejére ingyenes meghívást kaptak  Balatonalmádi egyik legszebb strandjára /csak sajnos ez már tényleg nem fért bele a z időnkbe. Lehetett még petanque játékot is játszani a színházkertben.

Az első nap estéjén tapasztalhattuk, hogy a Vándorgyűlés központi rendezvényeinek helyet adó Hangvilla nevű  gyönyörűen  felújított épület /egykor Séd Moziként épült meg/ milyen kiváló hangversenyterem lett: a helyi Mendelssohn Kamarazenekar attraktív és virtuóz koncertjével.  A jó humorú zenekarvezető kedves összekötő szövegeivel ismert és kevéssé ismert darabokat adtak elő egyforma virtuozitással:  barokk zenéket, Astor Piazzolát de még Bartókot is! /Piazzola esetében gondterhelten elmondta a zenekarvezető, milyen sokat gondolkodott azon, vajon a Négy évszak című művéből melyiket is játsszák el… Meglepő: a nyárra esett a választása…/ Hallhattuk egy kevéssé ismert angol zeneszerző, Gustav Holst  ritkán játszott darabját is, a Szent Pál szvitet, ami ritkasága ellenére igazi gyöngyszem! / A zeneszerző leginkább a Planéták című világhírű darabjáról ismert/.

A koncert után még nem ért véget a nap, /vagy inkább az éjjel…/a könyvtárosok túlzás nélkül: csapatostul vonultak az éppen csak elkezdődött Németország-Franciaország Eb-mérkőzés helyszínére, az Óváros tér hatalmas kivetítője elé szurkolni… /Hogy a könyvtárosok unalmas, beszűkült érdeklődésű körű emberek lennének, Veszprémben alaposan megdőlt…/

Ezt a megfigyelést támasztotta alá a záró plenáris ülésen az Egyetemi Könyvtár igazgatója is: a könyvtárosok a sztereotípiákkal szemben igenis színes, érdekes, jó társasági emberek. Majd  így folytatta : „ A nyár legnagyobb slágerével kívánok jó szórakozást az esti baráti találkozóhoz: „az éjjel soha nem érhet véget, varázsolj nekünk valami szépet”…

Az utolsó napra már csak a szokásos kirándulások maradtak.  A gazdag kínálattal ugyanaz volt a probléma, mint a konferencia esetében, legszívesebben több helyre mentünk volna: Balatonfüredre és Tihanyba, Herendre és Pápára, a megújult veszprémi Állatkertbe vagy a szintén közelmúltban megszépült Kolostorok és kertek sétaútra. E sorok írója a Zirc-Bakonybél  útirányt választotta. Zircen először a nemrég teljes felújításon átesett apátságban a Ciszteri Műemlékkönyvtárat láthattuk szakavatott vezetéssel. A csodaszép bútorzat 65000 kötetet őriz, közte  70 ősnyomtatványt és más ritkaságokat. A könyvtárat 1953 óta a Nemzeti Könyvtár kezeli. Jelenleg is az OSZK régikönyves szakemberei gondozzák és működtetik. A  könyvtáros szerint  valószínűleg ennek köszönheti, hogy a viharos történelmi korokat épségben, veszteségek nélkül átvészelte.

Az épület másik érdekessége a Bakonyi Természettudományi Múzeum. Az országnak Budapesten kívül csak  két  önálló természettudományi  múzeuma van, a zirci az egyik. Feladata a Bakony legteljesebb élő és élettelen természeti értékeinek bemutatása. Az apátság hatalmas kéttornyú temploma az egyik legszebb barokk templom az országban. Gyönyörű oltárképét Maulbertsch festette, szószéke  is jelentős alkotás. Az apátság egészen új látogatóközpontjában megismerhettük   az intézmény  történetét, értékeit. A látogatás végén körbejártuk a különleges növényekkel, szép szobrokkal és idilli tóval gazdagított arborétumot.

Az program következő állomása Bakonybél, a Magas-Bakony kedvelt kirándulóhelye volt. A leghíresebb nevezetesség a bencés monostor, ahol ma is bentlakó szerzetesek élnek, jelenleg öten. Az eredeti rendházat még Szent István alapította 1018-ban. A mostani Szent Mauríciusz tiszteletére emelt  monostor épülete a 18. század második felében épült.  A barokk templom főoltárának képe Szent Mauríciusz, a korai keresztény vértanú életét örökíti meg meglepően üde, szinte modern hatású festményen. A 19. században angolparkot építettek hozzá, ami jelenleg arborétum. Az hatalmas objektumhoz különböző gazdasági épületek: például könyvkötő műhely, gyertyaöntő  is tartozik, ezen kívül gyönyörű, éppen virágzó levendula-ültetvény, gondosan ápolt gyógynövény-kert, gyümölcsös  tartozik. A monostor éppen abban különbözik a kolostortól, hogy nemcsak szálláshelyet jelent, hanem teljes, önellátó gazdasági komplexumot, ahogyan Bakonybélben is. A monostor ajándékboltjában meglepően bőséges választékban otógaléria  kaphatók a helyben készült termékek: fűszerek, lekvárok, házi sörök, gyertyák és még ezer más termék. A faluban korszerű csillagvizsgáló is működik kis planetáriummal, mivel  az ország egyik legkevésbé fényszennyezett helye, ezért ideális kutatásra és a laikusok csillagászati megfigyelésére is. A falu végén látható a híres Borostyán-kút, vagy más néven Szentkút. A legenda szerint egykor itt remetéskedett a monostor első alapítója /Szent Günther./  A tiszteletére emeltek kápolnát a kis tó mellé. A mögötte lévő dombon nemrég felújított kálvária járható be.  A kápolnához vezető út mentén, a falu végén láthattuk Cseh Tamás házát, aki a falut második otthonának, és a Bakony erdeiben évente tartott komoly indián-játék kiindulópontjának tartotta, és aki Bakonybél díszpolgára volt.

Ezzel ismét egy tartalmas, izgalmas vándorgyűlés ért véget.  A résztvevők legfőbb gondja most is az volt: mi maradjon ki a hatalmas kínálatból, mit válasszanak a vonzó lehetőségek közül. Talán érdemes kipróbálni, amit már sokan megtettek: a nulladik nappal megtoldva több időt szánni a várossal való ismerkedésre. A Somogyi-könyvtár vezetése és a megyei Könyvtáros Egyesület az előzőeknél nagyvonalúbb támogatást nyújtott a részvétel költségeihez. Ez vonzóbbá tette az utazást, köszönet érte.  Reméljük, legközelebb még többen vállalkoznak erre. Szakmai tapasztalatokat szerezhetnek és kellemes napokat tölthetnek Miskolcon, ahol a vándor könyvtárosok 2017 nyarán találkoznak újra…

Akinek ez nem elég, az a Könyvtárvilág webmagazinban még olvashat a részletekről.

És ha még mindig vannak akik kitartanak a végére egy kis fotó válogatás. Többünk képei, ömlesztve, csak hangulatgyanánt aláfestőnek a CSMKE fotótárából:

https://goo.gl/photos/LJU73CwcTs3rRsxf9

 

Az év fiatal könyvtárosa – pályázat

Kedves Kollégák!

Az MKE ismét kiírta az év fiatal könyvtárosa című pályázatát.

A pályázatról itt található információ, a jelölési űrlap innen tölthető le.

A feltételek a vonatkozott honlapon megtalálhatók, de azért álljon itt a hivatalos katalist-es felhívás:

Az MKE és az IKSZ ismét meghirdeti a 35 évnél fiatalabb kollégák számára „Az év fiatal könyvtárosa-díj” elnyerésére irányuló pályázatát. Pályázni az ‘A’ vagy a ‘B’ pontban foglaltaknak megfelelő tartalommal lehet.

 1. Egy szakterületi gyakorlatból származó téma még nem publikált írásbeli kidolgozásával.
 2. Projekt bemutatást tartalmazó, szabadon választott műfajú (diabemutató, film, hangjáték, riport, szöveges tanulmány stb.) anyag elkészítésével.

Az előző években nem nyertes pályamunkák a pályázati feltételek megfelelése esetén ismét benyújthatók. Nem lehet díjazott az, aki a díjat az előző 4 év valamelyikében már elnyerte. Szakdolgozat pályamunkaként nem nyújtható be!
Pályázati feltételek:

 • Jelölés. A díjra a pályamunkát összeállító fiatalt munkahelyének, vagy az MKE / IKSZ valamely szervezetének jelölnie kell. Nem lehet díjazott, aki a díjra jelölésről nem tud, azt nem fogadja el.
 • Életkor. A jelölt a pályázati határidő napján (május 31) nem lehet idősebb 35 évesnél.
 • Könyvtáros munkakörben foglalkoztatottság. A jelöltnek a jelöléskor könyvtáros munkakörben aktív foglalkoztatottnak kell lennie és rendelkeznie kell legalább 3 év könyvtári munkakörben eltöltött munkaviszonnyal.
 • Formai kritériumok betartása. Terjedelem 20-50 A/4-es oldal, 12-es betűnagyság, 1,5 ös sortáv, Times New Roman betűtípus. Bemutató esetében maximum 15 perces időtartam.

A pályázati dokumentációnak kötelezően az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • jelölési űrlap letölthető az MKE / IKSZ honlapról)
 • Pályamunka
 • A pályázó szakmai életútjának ismertetése (ennek részeként publikációs lista)
 • A megvalósulásnak teret adó intézmény bemutatása
 • Nem kötelező, de bírált tartalom: Bármi egyéb, a pályázó által fontosnak tartott melléklet

A pályázati dokumentációt lehetőség szerint nyomtatott (3 pld.) és elektronikus formában is (1 pld.) kérjük benyújtani.

A pályázatok bírálata a mellékelt díj Alapító Okiratában foglalt szempontok/pontozás szerint történik. A feltételeknek nem megfelelő, vagy hiányos dokumentációjú pályázatokat a kuratórium érdemi értékelés nélkül elutasítja!

Beérkezési határidő: 2016. május 31. kedd, 14.00 óra.

Az elismerés ünnepélyes átadására az MKE 48. Vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén (Veszprém, 2016. július 7.) kerül sor. A címmel elismerő oklevél, pénzjutalom (100 e/Ft), valamint egyéb szakmai támogatás jár. Az Év fiatal könyvtárosa díj mellett, arra érdemes pályázó esetén a Kovács Máté Alapítvány anyagi támogatásával az Év fiatal könyvtárosa díj különdíja is kiadható.
A pályázat benyújtható személyesen (Országos Széchényi Könyvtár – MKE Titkárság 439-es szoba) vagy postai úton (Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület), elektronikus dokumentumok beküldése esetén: mke@oszk.hu

Barátné dr. Hajdu Ágnes sk.                                  Ramháb Mária sk.

elnök, MKE                                                        elnök, IKSZ

Vándorgyűlés PÁLYÁZAT!

Kedves Kollégák!

Mint bizonyára már mindenki tudja a  Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2016. július 7-9. között Veszprémben rendezi meg 48. vándorgyűlését Kapcsolat – könyvtár – együttműködés. Felelősséggel a sikeres közösségekért! címmel.

A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének vezetőségi döntése alapján az idén a CSMKE tagok közül  5 fő egyesületi tag részvételi díját átvállalja  az egyesületünk pályázat alapján.
Mellékelem a pályázati felhívást és az adatlapot.
A pályázat benyújtásának határideje 2016. április 15.
beküldése  papír formátumban:

Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete, 6720 Szeged, Dóm ér 1-4.

beküldése elektronikusan a következő levelezési címekre:

  bajusz.janosne@sk-szeged.hu vagy   oros.sandor@sk-szeged.hu

 
Fókuszban a  kapcsolatok építése, az együttműködés fejlesztése,  a könyvtári tevékenység közösségszervező ereje.  Ezek mind olyan témák, melyek közérdeklődésre számítanak.
A vándorgyűlésről  bővebb információ olvasható  http://vandorgyules.ekmk.hu
A kedvezményes regisztrációs időszak határideje 2016.04.30. A jelentkezés csak elektronikusan adható le, jelentkezési lap elérhető a Jelentkezés->Jelentkezési lap menüpontból, illetve közvetlenül a http://vandorgyules.ekmk.hu/index.php/szallasfoglalas/jelentkezesi-lap2 linken. A  szállásfoglalást csak eddig a határidőig tudják garantálni. Az étkezési igényeket 2016.05.31. után nem tudjuk garantálni.
A jelentkezés  sikeres beküldés esetén az űrlapon megadott e-mail címre automatikus visszajelzést küldenek. Amennyiben a kitöltés során hiba történik és nem kap visszaigazolást, kérjük ismételje meg a jelentkezést.

A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének vezetőségi döntése alapján az idén a CSMKE tagok közül  5 fő egyesületi tag részvételi díját átvállalja  az egyesületünk pályázat alapján.
Mellékelem a pályázati felhívást és az adatlapot.
A pályázat benyújtásának határideje 2016. április 15.
beküldése  papír formátumban:

Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete, 6720 Szeged, Dóm ér 1-4.

beküldése elektronikusan a következő levelezési címekre:

  bajusz.janosne@sk-szeged.hu vagy   oros.sandor@sk-szeged.hu

MKE pályázati felhívás

Mint az elmúlt években már megszokott volt, az MKE idén is pályázatot hirdet könyvtároshallgatók számára az MKE vándorgyűlésen való részvételre. Alább olvasható a “hivatalos” felhívás. Az idei Vándorgyűlés Szolnokon lesz, részletes program pedig a honlapján olvasható: http://vandorgyules.vfmk.hu/.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) pályázatot hirdet az MKE 47. vándorgyűlésén való részvételre. Az idei rendezvényünkre 2015. július 16. és 18. között Szolnokon kerül sor “A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár” címmel.

PÁLYÁZAT CÉLJA: hallgatók szakmai konferencián való részvételének támogatása.
PÁLYÁZAT TARTALMA: a nyertes pályázók a vándorgyűlésen való részvétel teljes költségét (részvételi díj, 2 éjszakai szállás, 2 reggeli, 2 ebéd, 1 vacsora, baráti találkozó, utazási költség) nyerhetik el.
PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: nappali, esti, levelező tagozatos, távoktatásban részt vevő; a 30. életévüket be nem töltött informatikus könyvtáros, könyvtárpedagógia-tanár, valamint könyvtárostanár szakos hallgatók.

A PÁLYÁZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

1. Formai követelmények:

 • Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be; egy eredeti példányban, valamint az eredetivel teljesen megegyező elektronikus formában (Figyelem: mindkét forma kötelező!)
 • A pályázati anyagnak a kiírás 2. pontjában felsoroltakat értelemszerűen kell tartalmaznia
 • A pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható (egyoldalas, olvashatóan, hiánytalanul kitöltve)
 • Hiánypótlásra nincs lehetőség

2. A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A kitöltött “Pályázati adatlap”-ot
 • Azon főiskola/egyetem informatikus könyvtáros, könyvtárpedagógia-tanár, valamint könyvtárostanár szak felelősének, vagy vezető oktatójának ajánlását, amellyel a hallgatónak jogviszonya áll fenn
 • Az MKE valamely – területi vagy szakmai – szervezetének ajánlását
 • Esti, levelező, távoktatásban résztvevő pályázók esetében a munkahely ajánlását is.

A „Pályázati adatlap” letölthető: az http://mke.info.hu/ honlapról és megtalálható a felsőoktatási intézmények Könyvtártudományi Tanszékein is.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2015. MÁJUS 28.
(a postára adás utolsó napja).
A pályázatot ajánlott küldeményként kérjük feladni!

CÍM: Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület 439. szoba
A pályázat elektronikus változatát (hallgatónként egy fájlba szerkesztve, a pályázó vezetéknevével megnevezve) a kissg@alpha.dfmk.hu, valamint az mke@oszk.hu címekre kérjükpárhuzamosan eljuttatni. Az elektronikus változat beadása szintén kötelező és a nyomtatott verzióval megegyező tartalmú legyen. Az elektronikus dokumentum nagysága ne legyen nagyobb 3 MB-nál, formátuma pedig pdf.

A kiírás követelményeinek nem megfelelő, hiányos vagy határidő után érkezett pályázatot nem áll módunkban elbírálni.

A pályázat elbírálásáról a MKE elnöksége által megbízott 3 tagú bizottság dönt, 2015. június 15-ig; döntését nem köteles indokolni és az ellen fellebbezésnek helye nincs. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a hallgatók, akik a MKE-nek 2015-ben, vagy már régebb óta tagjai.

A MKE döntéséről – a döntéstől számított 10 napon belül – minden pályázó e-mailben kap értesítést.
A nyertes pályázók névsorát a MKE honlapján jelentetjük meg.
További információk: MKE titkársága tel.: 06-1-311-8634, e-mail: mke@oszk.hu

Budapest, 2015. május 11.

Vándorgyűlés 2014

Hosszú mély álomból ébredve először is egy nyári esemény beszámolója következzék. Bár ott voltam én is, de most “hallgassuk”/olvassuk Rafai Mária kollegina beszámolóját, hogy milyen is volt az idei vándorgyűlés egy könyvtáros résztvevő szemszögéből. Kissé szubjektív, s vannak mellékszálak a szakma mellett.

Sopronban gyűltek össze a vándor könyvtárosok

46. alkalommal tartották meg éves nyári találkozójukat a magyar könyvtárosok. Az MKE vándorgyűlését Sopronban rendezték meg „Intelligens szolgáltatás-A szolgáltatások intelligenciája” címmel 2014. július17-19. között.

A rendezvény létrejötte eltért a szokásostól: a Nyugat-magyarországi Egyetem szervezői, vezetői maguk kérték az egyesületet, hogy szeretnék vendégül látni a „vándor”  könyvtárosokat.

A helyszín a jelenlegi 10 karral /Erdészeti, Közgazdaságtudományi, Pedagógiai /, és több helyszínnel /Sopron mellett Mosonmagyaróvár, Szombathely, Győr/ rendelkező  egyetem központi campusa volt. Az egyetem épületei nagyobbrészt egy hatalmas park és benne a  saját Botanikus Kert területén helyezkednek el /ez volt „lánykori nevén” a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem./ Az impozáns központi épületen kívül itt találhatók az oktatási épületek, több kutatóintézet, Sportcsarnok, az Egyetemi Könyvtár és a szükségek kiszolgáló épületek/menza/ is. Különlegesség a látványos és új  Ligneum Látogatóközpont, amelyben kreatívan, színesen és interaktívan mutatják be az egyetem legfőbb oktatási tematikáját: az erdészettel, fával, növényekkel és állatvilággal kapcsolatos  ismereteket. Makettek, terepasztalok, működő gépek, érdekes kiállítási tárgyak és sok más látványosság várja itt az érdeklődőket.

A Központi Könyvtár és Levéltár az integrált egyetem könyvtári hálózatának központja. Magyarország egyik legrégebbi szakkönyvtára, gyűjtőköre elsősorban az erdészeti, faipari, vadgazdálkodási tematika, körülbelül 300000 könyvtári egységgel és az ilyen intézményeknél elvárt sokrétű szolgáltatással. Érdekessége az az elkülönített Műemlékkönyvtár, ami még a jogelőd egyetem, a Selmecbányán működött Bányászati és Erdészeti Akadémia gyűjteményéből került elégé kalandos úton Sopronba. Selmecbányán  1735-ben alapítottak bányatisztképző iskolát, ami később akadémia, majd főiskola, aztán egyetem lett, oktatási területe bővült az erdőmérnök, bányamérnök, kohómérnök területekkel. Sok viszontagság után 2000-től működik a jelenlegi integrált egyetemi központ formában. A selmecbányai akadémia és könyvtára az első világháború után Sopronba került. A könyvtár anyagát már előbb: 1818-ban elkezdték előrelátó oktatók és diákok/!/ átköltöztetni az új székhelyre. Szerencsére, mert amit 1919-ig nem sikerült áthozni, az azóta is Szlovákiában maradt. A Műemlékkönyvtár  Erdészeti-Faipari része Sopronban van, a bányászati terület könyveit a hozzá tartozó egyetemmel együtt később Miskolcra telepítették. Az eredeti könyvtár anyagát megosztották: a  Bányászati Műemlékkönyvtár Sopronhoz hasonlóan, Miskolcon is a könyvtárban elkülönítve található. A soproni Műemlékkönyvtárban még a selmeciek által kidolgozott szakcsoportok szerint tarják nyilván a könyveket. Jó néhány régi, értékes, egyedi darab található ott, érdekesség az úgynevezett „selmeci kötés”, ami egy jellegzetes barna színű, erezetes mintájú kötésmódot takar.

A vándorgyűlés szakmai része csütörtökön délután a szokásos protokoll eseményekkel folytatódott.

A megnyitón-a résztvevőket a könyvtáros egyesület elnökének, Bakos Klárának- nyitó beszéde  után  köszöntötte az egyetem és az Egyetemi Könyvtár, valamint a Városi Könyvtár vezetője és természetesen Sopron polgármestere. Ezután átadták  a Fitz József díjakat az év legszebb könyveinek: Kovács Emőke: A régi idők Balatonja, Umberto Eco: Legendás földek…, és Hajdu Edit: Magyar szőlőfajták című könyveinek.

Az év fiatal könyvtárosa díjat Kecskeméti Gergely , az SzTE Klebelsberg Könyvtár munkatársa kapta . Ezután Dr. Kelemen Csaba, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium főosztályvezetője tartott előadást a „Nemzeti infokommunikációs stratégia 2014-2020”témában a szép jövő terveiről.

A második napon kis plenáris ülésen Sörény Edina, az EMMI munkatársa beszélt új pályázati lehetőségekről, amelyek célja többek között a társadalmi felzárkóztatás és a szerepvállalás erősítése a hosszútávú fenntarthatóság biztosításával.

Fontos újdonság, hogy a szolgáltatásfejlesztő programokhoz az eddigieknél nagyobb arányban kapcsolódnak infrastrukturális fejlesztési lehetőségek.

Rövid felszólalásra  Földiák András, a KKDSz vezetője is szót kapott: Szakszervezetünkben 10% fölött van az átlagos szakszervezeti  taglétszám. Ez reprezentatívnak számít, de szakmacsoportonként változó /mi könyvtárosok nem tartozunk a legjobbak közé/, ezért volna hová fejlődni.  Csak így tud a szakszervezet valódi érdekképviselő lenni, aminek a szerepe egyre nagyobb lesz, mivel a munkavállalók helyzete ezt egyre inkább megkívánná.

A nap további részében szekcióülésekkel folytatódott a szakmai nap. Az előadások a fő tematikához: „Intelligens szolgáltatások…” kapcsolódtak.

Az Olvasószolgálat szekcióban szó volt a bibliobox tapasztalatairól, a szolgáltatásoknak androidos rendszerre applikált működéséről, a könyvtári „coaching”-ról és közösségi /önkéntes / szolgálat könyvtári tapasztalatairól. A bibliobox az a „doboz”, ahová akár nyitvatartási időn kívül is be lehet dobni a visszahozott könyveket. Ennek több hónapos tapasztalatairól a tatai könyvtár munkatársa számolt be. A tatabányai József Attila Könyvtárban vezették be és használják nagy érdeklődés mellett az androidos rendszert „okos” eszközökre, JAMKdroid néven. Részletes tájékoztatást adtak a rendszerről a technikai háttér bemutatásával együtt. /Akit jobban érdekel, a könyvtár oldalán alaposan megismerheti/. Horváth Zoltánné , a T-System munkatársa, /volt könyvtáros/ beszélt a hálózati invázióról a digitális viharban : röpködtek az up to date szakkifejezések: „just in-time” információ,  next és net-generáció, face to face tájékoztatás, , coaching és mentorálás., smart szolgáltatások, WEB-scale menedzsment , worldcat és szkennelő olvasás, stb. Azt is megtudtuk, hogy az információkeresésben  az automatikus és konceptuális elemzéses módok után jelenleg a szemantikai irányzat az új és leggyorsabban fejlődő módszer! További információk az előadó: Horváth Zoltánné, T-System elérhetőségein találhatók.

Az Olvasószolgálati szekció programja a délelőttre korlátozódott, ezért délután a Múzeumi szekció által felajánlott csoportos, különleges múzeumlátogatást választottam, ahol igen szakszerű vezetés mellett a Fabricius, majd a Storno-ház kincseit mutatták be, betekintést nyújtva a látogatók számára  elzárt helyekre is… A Storno-család könyvtárában, ami most múzeumi könyvtárként működik, több könyvritkaság mellett mutattak egy jókora kotta-kötetet, amiben nem túl régen egy eredeti Liszt Ferenc-kézírást találtak.

A többi szekció programjában is keveredtek az elvont, elméleti és tapasztalatokon alapuló gyakorlati témák, ezekről a honlapon és a vándorgyűlés programfüzetében még több információ fellelhető.

A záró plenáris ülés szokás szerint bemutatta az összes szekció által megfogalmazott tömör összegezést. Az Olvasószolgálati szekcióé a következő: „Nonstop könyvtári szolgáltatásokkal és elérhetőséggel a funkcionális analfabétizmus leküzdéséért és a digitális írástudás fejlesztéséért.”

Végül az Bakos Klára elmondta saját összegezését:  a vándorgyűlés majdnem 700 résztvevője 11 szekcióban, közel 70 előadásban „pazar szellemi kínálatot” nyújtott. Az intelligens szolgáltatások, a technikai fejlesztések nagyon fontosak, de nem pótolják a kiváló, odafigyelő, empatikus, stb. szakemberek személyes jelenlétét. /Szerencsénkre/.

A vándorgyűlés legfőbb „kísérőprogramja” maga a helyszín, Sopron volt. A szépen megújult város méltó hátteret adott a találkozónak. A szombati fakultatív kirándulások mellett, szakszerű vezetéssel városnéző sétát is biztosítottak az érdeklődőknek.

2015-ben a vándor könyvtárosok Szolnokra mennek, ahol a Gazdasági Főiskola megújult campusán, a Verseghy Ferenc Könyvtár /megyei és városi/ közreműködésével rendezik meg az új találkozót.

Reméljük, a későbbiekben még több kollégánk  él majd a lehetőséggel, hogy részt vegyen, tapasztalatokat és élményeket szerezzen  a szakma nyári találkozóján.

Rafai Mária

 

 

s a végére egy “rövid” képes beszámoló… (részben Mari képei, részben az enyémek)