vándorgyűlés kategória bejegyzései

Az év fiatal könyvtárosa – pályázat

Kedves Kollégák!

Az MKE ismét kiírta az év fiatal könyvtárosa című pályázatát.

A pályázatról itt található információ, a jelölési űrlap innen tölthető le.

A feltételek a vonatkozott honlapon megtalálhatók, de azért álljon itt a hivatalos katalist-es felhívás:

Az MKE és az IKSZ ismét meghirdeti a 35 évnél fiatalabb kollégák számára „Az év fiatal könyvtárosa-díj” elnyerésére irányuló pályázatát. Pályázni az ‘A’ vagy a ‘B’ pontban foglaltaknak megfelelő tartalommal lehet.

 1. Egy szakterületi gyakorlatból származó téma még nem publikált írásbeli kidolgozásával.
 2. Projekt bemutatást tartalmazó, szabadon választott műfajú (diabemutató, film, hangjáték, riport, szöveges tanulmány stb.) anyag elkészítésével.

Az előző években nem nyertes pályamunkák a pályázati feltételek megfelelése esetén ismét benyújthatók. Nem lehet díjazott az, aki a díjat az előző 4 év valamelyikében már elnyerte. Szakdolgozat pályamunkaként nem nyújtható be!
Pályázati feltételek:

 • Jelölés. A díjra a pályamunkát összeállító fiatalt munkahelyének, vagy az MKE / IKSZ valamely szervezetének jelölnie kell. Nem lehet díjazott, aki a díjra jelölésről nem tud, azt nem fogadja el.
 • Életkor. A jelölt a pályázati határidő napján (május 31) nem lehet idősebb 35 évesnél.
 • Könyvtáros munkakörben foglalkoztatottság. A jelöltnek a jelöléskor könyvtáros munkakörben aktív foglalkoztatottnak kell lennie és rendelkeznie kell legalább 3 év könyvtári munkakörben eltöltött munkaviszonnyal.
 • Formai kritériumok betartása. Terjedelem 20-50 A/4-es oldal, 12-es betűnagyság, 1,5 ös sortáv, Times New Roman betűtípus. Bemutató esetében maximum 15 perces időtartam.

A pályázati dokumentációnak kötelezően az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • jelölési űrlap letölthető az MKE / IKSZ honlapról)
 • Pályamunka
 • A pályázó szakmai életútjának ismertetése (ennek részeként publikációs lista)
 • A megvalósulásnak teret adó intézmény bemutatása
 • Nem kötelező, de bírált tartalom: Bármi egyéb, a pályázó által fontosnak tartott melléklet

A pályázati dokumentációt lehetőség szerint nyomtatott (3 pld.) és elektronikus formában is (1 pld.) kérjük benyújtani.

A pályázatok bírálata a mellékelt díj Alapító Okiratában foglalt szempontok/pontozás szerint történik. A feltételeknek nem megfelelő, vagy hiányos dokumentációjú pályázatokat a kuratórium érdemi értékelés nélkül elutasítja!

Beérkezési határidő: 2016. május 31. kedd, 14.00 óra.

Az elismerés ünnepélyes átadására az MKE 48. Vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén (Veszprém, 2016. július 7.) kerül sor. A címmel elismerő oklevél, pénzjutalom (100 e/Ft), valamint egyéb szakmai támogatás jár. Az Év fiatal könyvtárosa díj mellett, arra érdemes pályázó esetén a Kovács Máté Alapítvány anyagi támogatásával az Év fiatal könyvtárosa díj különdíja is kiadható.
A pályázat benyújtható személyesen (Országos Széchényi Könyvtár – MKE Titkárság 439-es szoba) vagy postai úton (Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület), elektronikus dokumentumok beküldése esetén: mke@oszk.hu

Barátné dr. Hajdu Ágnes sk.                                  Ramháb Mária sk.

elnök, MKE                                                        elnök, IKSZ

Vándorgyűlés PÁLYÁZAT!

Kedves Kollégák!

Mint bizonyára már mindenki tudja a  Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2016. július 7-9. között Veszprémben rendezi meg 48. vándorgyűlését Kapcsolat – könyvtár – együttműködés. Felelősséggel a sikeres közösségekért! címmel.

A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének vezetőségi döntése alapján az idén a CSMKE tagok közül  5 fő egyesületi tag részvételi díját átvállalja  az egyesületünk pályázat alapján.
Mellékelem a pályázati felhívást és az adatlapot.
A pályázat benyújtásának határideje 2016. április 15.
beküldése  papír formátumban:

Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete, 6720 Szeged, Dóm ér 1-4.

beküldése elektronikusan a következő levelezési címekre:

  bajusz.janosne@sk-szeged.hu vagy   oros.sandor@sk-szeged.hu

 
Fókuszban a  kapcsolatok építése, az együttműködés fejlesztése,  a könyvtári tevékenység közösségszervező ereje.  Ezek mind olyan témák, melyek közérdeklődésre számítanak.
A vándorgyűlésről  bővebb információ olvasható  http://vandorgyules.ekmk.hu
A kedvezményes regisztrációs időszak határideje 2016.04.30. A jelentkezés csak elektronikusan adható le, jelentkezési lap elérhető a Jelentkezés->Jelentkezési lap menüpontból, illetve közvetlenül a http://vandorgyules.ekmk.hu/index.php/szallasfoglalas/jelentkezesi-lap2 linken. A  szállásfoglalást csak eddig a határidőig tudják garantálni. Az étkezési igényeket 2016.05.31. után nem tudjuk garantálni.
A jelentkezés  sikeres beküldés esetén az űrlapon megadott e-mail címre automatikus visszajelzést küldenek. Amennyiben a kitöltés során hiba történik és nem kap visszaigazolást, kérjük ismételje meg a jelentkezést.

A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének vezetőségi döntése alapján az idén a CSMKE tagok közül  5 fő egyesületi tag részvételi díját átvállalja  az egyesületünk pályázat alapján.
Mellékelem a pályázati felhívást és az adatlapot.
A pályázat benyújtásának határideje 2016. április 15.
beküldése  papír formátumban:

Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete, 6720 Szeged, Dóm ér 1-4.

beküldése elektronikusan a következő levelezési címekre:

  bajusz.janosne@sk-szeged.hu vagy   oros.sandor@sk-szeged.hu

MKE pályázati felhívás

Mint az elmúlt években már megszokott volt, az MKE idén is pályázatot hirdet könyvtároshallgatók számára az MKE vándorgyűlésen való részvételre. Alább olvasható a “hivatalos” felhívás. Az idei Vándorgyűlés Szolnokon lesz, részletes program pedig a honlapján olvasható: http://vandorgyules.vfmk.hu/.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) pályázatot hirdet az MKE 47. vándorgyűlésén való részvételre. Az idei rendezvényünkre 2015. július 16. és 18. között Szolnokon kerül sor “A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár” címmel.

PÁLYÁZAT CÉLJA: hallgatók szakmai konferencián való részvételének támogatása.
PÁLYÁZAT TARTALMA: a nyertes pályázók a vándorgyűlésen való részvétel teljes költségét (részvételi díj, 2 éjszakai szállás, 2 reggeli, 2 ebéd, 1 vacsora, baráti találkozó, utazási költség) nyerhetik el.
PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: nappali, esti, levelező tagozatos, távoktatásban részt vevő; a 30. életévüket be nem töltött informatikus könyvtáros, könyvtárpedagógia-tanár, valamint könyvtárostanár szakos hallgatók.

A PÁLYÁZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

1. Formai követelmények:

 • Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be; egy eredeti példányban, valamint az eredetivel teljesen megegyező elektronikus formában (Figyelem: mindkét forma kötelező!)
 • A pályázati anyagnak a kiírás 2. pontjában felsoroltakat értelemszerűen kell tartalmaznia
 • A pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható (egyoldalas, olvashatóan, hiánytalanul kitöltve)
 • Hiánypótlásra nincs lehetőség

2. A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A kitöltött “Pályázati adatlap”-ot
 • Azon főiskola/egyetem informatikus könyvtáros, könyvtárpedagógia-tanár, valamint könyvtárostanár szak felelősének, vagy vezető oktatójának ajánlását, amellyel a hallgatónak jogviszonya áll fenn
 • Az MKE valamely – területi vagy szakmai – szervezetének ajánlását
 • Esti, levelező, távoktatásban résztvevő pályázók esetében a munkahely ajánlását is.

A „Pályázati adatlap” letölthető: az http://mke.info.hu/ honlapról és megtalálható a felsőoktatási intézmények Könyvtártudományi Tanszékein is.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2015. MÁJUS 28.
(a postára adás utolsó napja).
A pályázatot ajánlott küldeményként kérjük feladni!

CÍM: Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület 439. szoba
A pályázat elektronikus változatát (hallgatónként egy fájlba szerkesztve, a pályázó vezetéknevével megnevezve) a kissg@alpha.dfmk.hu, valamint az mke@oszk.hu címekre kérjükpárhuzamosan eljuttatni. Az elektronikus változat beadása szintén kötelező és a nyomtatott verzióval megegyező tartalmú legyen. Az elektronikus dokumentum nagysága ne legyen nagyobb 3 MB-nál, formátuma pedig pdf.

A kiírás követelményeinek nem megfelelő, hiányos vagy határidő után érkezett pályázatot nem áll módunkban elbírálni.

A pályázat elbírálásáról a MKE elnöksége által megbízott 3 tagú bizottság dönt, 2015. június 15-ig; döntését nem köteles indokolni és az ellen fellebbezésnek helye nincs. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a hallgatók, akik a MKE-nek 2015-ben, vagy már régebb óta tagjai.

A MKE döntéséről – a döntéstől számított 10 napon belül – minden pályázó e-mailben kap értesítést.
A nyertes pályázók névsorát a MKE honlapján jelentetjük meg.
További információk: MKE titkársága tel.: 06-1-311-8634, e-mail: mke@oszk.hu

Budapest, 2015. május 11.

Vándorgyűlés 2014

Hosszú mély álomból ébredve először is egy nyári esemény beszámolója következzék. Bár ott voltam én is, de most “hallgassuk”/olvassuk Rafai Mária kollegina beszámolóját, hogy milyen is volt az idei vándorgyűlés egy könyvtáros résztvevő szemszögéből. Kissé szubjektív, s vannak mellékszálak a szakma mellett.

Sopronban gyűltek össze a vándor könyvtárosok

46. alkalommal tartották meg éves nyári találkozójukat a magyar könyvtárosok. Az MKE vándorgyűlését Sopronban rendezték meg „Intelligens szolgáltatás-A szolgáltatások intelligenciája” címmel 2014. július17-19. között.

A rendezvény létrejötte eltért a szokásostól: a Nyugat-magyarországi Egyetem szervezői, vezetői maguk kérték az egyesületet, hogy szeretnék vendégül látni a „vándor”  könyvtárosokat.

A helyszín a jelenlegi 10 karral /Erdészeti, Közgazdaságtudományi, Pedagógiai /, és több helyszínnel /Sopron mellett Mosonmagyaróvár, Szombathely, Győr/ rendelkező  egyetem központi campusa volt. Az egyetem épületei nagyobbrészt egy hatalmas park és benne a  saját Botanikus Kert területén helyezkednek el /ez volt „lánykori nevén” a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem./ Az impozáns központi épületen kívül itt találhatók az oktatási épületek, több kutatóintézet, Sportcsarnok, az Egyetemi Könyvtár és a szükségek kiszolgáló épületek/menza/ is. Különlegesség a látványos és új  Ligneum Látogatóközpont, amelyben kreatívan, színesen és interaktívan mutatják be az egyetem legfőbb oktatási tematikáját: az erdészettel, fával, növényekkel és állatvilággal kapcsolatos  ismereteket. Makettek, terepasztalok, működő gépek, érdekes kiállítási tárgyak és sok más látványosság várja itt az érdeklődőket.

A Központi Könyvtár és Levéltár az integrált egyetem könyvtári hálózatának központja. Magyarország egyik legrégebbi szakkönyvtára, gyűjtőköre elsősorban az erdészeti, faipari, vadgazdálkodási tematika, körülbelül 300000 könyvtári egységgel és az ilyen intézményeknél elvárt sokrétű szolgáltatással. Érdekessége az az elkülönített Műemlékkönyvtár, ami még a jogelőd egyetem, a Selmecbányán működött Bányászati és Erdészeti Akadémia gyűjteményéből került elégé kalandos úton Sopronba. Selmecbányán  1735-ben alapítottak bányatisztképző iskolát, ami később akadémia, majd főiskola, aztán egyetem lett, oktatási területe bővült az erdőmérnök, bányamérnök, kohómérnök területekkel. Sok viszontagság után 2000-től működik a jelenlegi integrált egyetemi központ formában. A selmecbányai akadémia és könyvtára az első világháború után Sopronba került. A könyvtár anyagát már előbb: 1818-ban elkezdték előrelátó oktatók és diákok/!/ átköltöztetni az új székhelyre. Szerencsére, mert amit 1919-ig nem sikerült áthozni, az azóta is Szlovákiában maradt. A Műemlékkönyvtár  Erdészeti-Faipari része Sopronban van, a bányászati terület könyveit a hozzá tartozó egyetemmel együtt később Miskolcra telepítették. Az eredeti könyvtár anyagát megosztották: a  Bányászati Műemlékkönyvtár Sopronhoz hasonlóan, Miskolcon is a könyvtárban elkülönítve található. A soproni Műemlékkönyvtárban még a selmeciek által kidolgozott szakcsoportok szerint tarják nyilván a könyveket. Jó néhány régi, értékes, egyedi darab található ott, érdekesség az úgynevezett „selmeci kötés”, ami egy jellegzetes barna színű, erezetes mintájú kötésmódot takar.

A vándorgyűlés szakmai része csütörtökön délután a szokásos protokoll eseményekkel folytatódott.

A megnyitón-a résztvevőket a könyvtáros egyesület elnökének, Bakos Klárának- nyitó beszéde  után  köszöntötte az egyetem és az Egyetemi Könyvtár, valamint a Városi Könyvtár vezetője és természetesen Sopron polgármestere. Ezután átadták  a Fitz József díjakat az év legszebb könyveinek: Kovács Emőke: A régi idők Balatonja, Umberto Eco: Legendás földek…, és Hajdu Edit: Magyar szőlőfajták című könyveinek.

Az év fiatal könyvtárosa díjat Kecskeméti Gergely , az SzTE Klebelsberg Könyvtár munkatársa kapta . Ezután Dr. Kelemen Csaba, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium főosztályvezetője tartott előadást a „Nemzeti infokommunikációs stratégia 2014-2020”témában a szép jövő terveiről.

A második napon kis plenáris ülésen Sörény Edina, az EMMI munkatársa beszélt új pályázati lehetőségekről, amelyek célja többek között a társadalmi felzárkóztatás és a szerepvállalás erősítése a hosszútávú fenntarthatóság biztosításával.

Fontos újdonság, hogy a szolgáltatásfejlesztő programokhoz az eddigieknél nagyobb arányban kapcsolódnak infrastrukturális fejlesztési lehetőségek.

Rövid felszólalásra  Földiák András, a KKDSz vezetője is szót kapott: Szakszervezetünkben 10% fölött van az átlagos szakszervezeti  taglétszám. Ez reprezentatívnak számít, de szakmacsoportonként változó /mi könyvtárosok nem tartozunk a legjobbak közé/, ezért volna hová fejlődni.  Csak így tud a szakszervezet valódi érdekképviselő lenni, aminek a szerepe egyre nagyobb lesz, mivel a munkavállalók helyzete ezt egyre inkább megkívánná.

A nap további részében szekcióülésekkel folytatódott a szakmai nap. Az előadások a fő tematikához: „Intelligens szolgáltatások…” kapcsolódtak.

Az Olvasószolgálat szekcióban szó volt a bibliobox tapasztalatairól, a szolgáltatásoknak androidos rendszerre applikált működéséről, a könyvtári „coaching”-ról és közösségi /önkéntes / szolgálat könyvtári tapasztalatairól. A bibliobox az a „doboz”, ahová akár nyitvatartási időn kívül is be lehet dobni a visszahozott könyveket. Ennek több hónapos tapasztalatairól a tatai könyvtár munkatársa számolt be. A tatabányai József Attila Könyvtárban vezették be és használják nagy érdeklődés mellett az androidos rendszert „okos” eszközökre, JAMKdroid néven. Részletes tájékoztatást adtak a rendszerről a technikai háttér bemutatásával együtt. /Akit jobban érdekel, a könyvtár oldalán alaposan megismerheti/. Horváth Zoltánné , a T-System munkatársa, /volt könyvtáros/ beszélt a hálózati invázióról a digitális viharban : röpködtek az up to date szakkifejezések: „just in-time” információ,  next és net-generáció, face to face tájékoztatás, , coaching és mentorálás., smart szolgáltatások, WEB-scale menedzsment , worldcat és szkennelő olvasás, stb. Azt is megtudtuk, hogy az információkeresésben  az automatikus és konceptuális elemzéses módok után jelenleg a szemantikai irányzat az új és leggyorsabban fejlődő módszer! További információk az előadó: Horváth Zoltánné, T-System elérhetőségein találhatók.

Az Olvasószolgálati szekció programja a délelőttre korlátozódott, ezért délután a Múzeumi szekció által felajánlott csoportos, különleges múzeumlátogatást választottam, ahol igen szakszerű vezetés mellett a Fabricius, majd a Storno-ház kincseit mutatták be, betekintést nyújtva a látogatók számára  elzárt helyekre is… A Storno-család könyvtárában, ami most múzeumi könyvtárként működik, több könyvritkaság mellett mutattak egy jókora kotta-kötetet, amiben nem túl régen egy eredeti Liszt Ferenc-kézírást találtak.

A többi szekció programjában is keveredtek az elvont, elméleti és tapasztalatokon alapuló gyakorlati témák, ezekről a honlapon és a vándorgyűlés programfüzetében még több információ fellelhető.

A záró plenáris ülés szokás szerint bemutatta az összes szekció által megfogalmazott tömör összegezést. Az Olvasószolgálati szekcióé a következő: „Nonstop könyvtári szolgáltatásokkal és elérhetőséggel a funkcionális analfabétizmus leküzdéséért és a digitális írástudás fejlesztéséért.”

Végül az Bakos Klára elmondta saját összegezését:  a vándorgyűlés majdnem 700 résztvevője 11 szekcióban, közel 70 előadásban „pazar szellemi kínálatot” nyújtott. Az intelligens szolgáltatások, a technikai fejlesztések nagyon fontosak, de nem pótolják a kiváló, odafigyelő, empatikus, stb. szakemberek személyes jelenlétét. /Szerencsénkre/.

A vándorgyűlés legfőbb „kísérőprogramja” maga a helyszín, Sopron volt. A szépen megújult város méltó hátteret adott a találkozónak. A szombati fakultatív kirándulások mellett, szakszerű vezetéssel városnéző sétát is biztosítottak az érdeklődőknek.

2015-ben a vándor könyvtárosok Szolnokra mennek, ahol a Gazdasági Főiskola megújult campusán, a Verseghy Ferenc Könyvtár /megyei és városi/ közreműködésével rendezik meg az új találkozót.

Reméljük, a későbbiekben még több kollégánk  él majd a lehetőséggel, hogy részt vegyen, tapasztalatokat és élményeket szerezzen  a szakma nyári találkozóján.

Rafai Mária

 

 

s a végére egy “rövid” képes beszámoló… (részben Mari képei, részben az enyémek)