Felhívás CSOMEKÖV-re

FELHÍVÁS A CSONGRÁD MEGYEI KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENYBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE
2007 / 2008

Kedves Kollégák / Kolléganők!

Ismét meghirdetjük a Csongrád Megyei Könyvtárhasználati Versenyt, azaz a CSOMEKÖV-öt.

1. A téma – részben az országos versenyhez hasonlóan – A Nyugat és kora, azaz a 20. század első évtizedeinek szellemi, irodalmi, képzőművészeti és zenei áramlatai. Képzeljétek bele magatokat ebbe a korba, kutassátok át nagyanyátok / nagypapátok ruhatárát. Egyikőtök öltözködjön is úgy, ahogyan akkoriban (nem farmer, nem póló, nem edzőcipő…stb.) volt szokásban. Ezt a megjelenést a zsűri külön pontszámmal fogja méltányolni.

2. Kategóriák: I. 11-12. éves – 5-6. osztály, II. 13-14 éves –7-8. osztály, III. 15-16 éves – 9-10. osztály, IV. 17-18 éves – 11-12. osztály – 3 fős csapatok, iskolánként és kategóriánként 1-1 csapat.

3. Lebonyolítás és előzetes feladatok
A nevező csapatok kutassanak a következő témákban, és eredményeikről számoljanak be írásban (max. 2 gépelt oldal), s hozzák magukkal a döntőre:
I. kategória: írjanak rövid életrajzot és méltatást Juhász Gyuláról, sorolják fel a 10 legszebb versét, és egyet közülük tanuljanak is meg;
II. kategória: írjanak rövid életrajzot és méltatást Tóth Árpádról, sorolják fel a 10 legszebb versét, és egyet közülük tanuljanak is meg;
III. kategória: írjanak rövid életrajzot és méltatást Babits Mihályról, készítsenek 10 tételes bibliográfiát életművével kapcsolatban, egy versét tanulják is meg;
IV. kategória: írjanak rövid életrajzot és méltatást Ady Endréről, készítsenek 10 tételes bibliográfiát életművével kapcsolatban, egy versét tanulják is meg.

Visszajelzéseket várunk az érdeklődőktől 2008. jan. 25-ig Cs. Bogyó Katalinnak (csbk@jgypk.u-szeged.hu), a 3 fős csapatok korosztályát és nevét 2008. febr. 22-ig írjátok meg ugyanerre a címre.

A megyei vetélkedőt a Somogyi Könyvtár gyermek-könyvtárában tartjuk 2008. ápr. 24-én, csütörtökön 10 órától.

4. Ajánlott irodalom:

FENYŐ Mario: A Nyugat hőskora és háttere. – Debrecen : Csokonai, 2001.
KARINTHY Frigyes: Így írtok ti. – Bp. : Ikon, 1994. (vagy bármely kiadás)
KELECSÉNYI L. Zoltán: Atlasz : Magyar irodalom. – Bp. : Athenaeum 2000, 2001.
KENYERES Zoltán: Etika és esztétizmus : Tanulmányok a Nyugat koráról. – Bp. : Anonymus, 2001.
A Nyugat-jelenség, 1908-1998. – Szerk. Szabó B. István. – Bp. : Anonymus, 2001.
MORLEY, J.: Ruhák : Az öltözködés története. – Bp. : Passage, 1994.
SCHÖPFLIN Aladár: A Nyugat indulása. – In: Schöpflin A.: A magyar irodalom története a XX. században. – Bp. : Szépirod. K., 1990. – p. 147-220.
VERES András: Művek, pályák, nemzedékek. – Bp. : Krónika Nova, 1999. – p. 57-108.
www.nyugat.oszk.hu

Jó munkát, eredményes felkészülést kíván a CSMKE iskolai szekciója és Sáráné Dr. Lukátsy Sarolta

5 gondolat erről: „Felhívás CSOMEKÖV-re

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.