Felzárkóztató pályázat

Megjelent az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására.

“A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján az éves költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból 10 %-ot azon önkormányzati könyvtárak fejlesztésére kell elkülöníteni, amelyeknél az egy lakosra jutó állománygyarapítási összeg elmarad az országos átlagtól. (Az állománygyarapítási összeg tartalmazza a könyvekre, folyóiratokra, audiovizuális és elektronikus dokumentumokra költött összegeket is.)
Az országos átlag 2007-ben az előzetes statisztikai adatok szerint:
községi könyvtárakban: 190 Ft/lakos
városi könyvtárakban: 240 Ft/lakos”

 “A pályázaton elnyerhető összeg: A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. 5. sz. mellékletének 7. pontjában könyvtári célra meghatározott összeg 10 %-a, azaz 24.140.000 Ft millió forint, melyben a 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet értelmében, az önkormányzatok által felajánlott önrész összegének arányában részesülnek a sikeres pályázók. Az elnyerhető minimális összeg: 10 ezer forint, a maximális összeg 800 ezer forint.”

A pályázat postára adásának határideje: 2008. április 18. 

Részletek, valamint a letölthető pályázati űrlap megtalálható az OKM honlapján.