Pályázati felhívás az "Év könyvtára 2008" cím elnyerésére

Az “ÉV KÖNYVTÁRA” cím elnyerésére meghirdetett pályázat célja, hogy a könyvtárakat megújulásra, szolgáltatásaik minőségének javítására késztesse.

A címre típusától függetlenül minden könyvtár pályázhat.

A könyvtárak a pályázaton a felhíváshoz mellékelt Pályázati adatlap kitöltésével vehetnek részt. A pályázati adatlaphoz mellékletként csatoljanak minden olyan dokumentumot, amely az adatlapon szereplő információkat alátámasztja, illusztrálja.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a pályázatok értékelésénél az idén ismét figyelembe vesszük a könyvtár használóinak véleményét, ezzel is jelezve, hogy a könyvtár csak akkor lehet jó, ha a használó is annak tartja.

A könyvtárhasználók véleményüket a Könyvtári Intézet honlapján található “Felhasználói kérdőív az Év Könyvtára 2008 pályázathoz” című űrlap kitöltésével mondhatják el a könyvtárról. Erre a lehetőségre a pályázók saját helyiségeikben és weblapjaikon is hívják fel használóik figyelmét.

A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztályára (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) kell beküldeni 2008. szeptember 10-ig.

A borítékra kérjük ráírni: “ÉV KÖNYVTÁRA”

A cím adományozására a szakmai szervezetek képviselőiből összeállított bizottság tesz javaslatot.

OKM Könyvtári Osztály

1 gondolat erről: „Pályázati felhívás az "Év könyvtára 2008" cím elnyerésére

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.