Bod Péter könyvtárhasználati verseny

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum a 2008/2009-es tanévben is meghirdeti a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt.

A verseny célja:
A tehetséggondozás, a tanulók információs m’veltségének és azon belül is a könyvtárhasználati
eszköztudásuknak, szövegértésüknek, logikus gondolkodásuknak és kreativitásuknak a fejlesztése.
Mindemellett célja az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat
során részekre bontott ismertelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs m’veltséget és a
forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése.

A verseny előzetes felhívása: bod_kiiras_2008-09_elo, honlapja megtekinthető itt.