Felzárkóztató pályázat 2009

Kedves Kollégák!

Megjelent az Oktatási és Kulturális Minisztérium Felzárkóztató pályázati felhívása a községi és városi könyvtárak állománygyarapítására.  Pályázhatnak  azok a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő községi és városi önkormányzatok, amelyek könyvtáraiban az alábbi feltételek teljesülnek:

  • 2008-ban községi könyvtárakban *190*Ft/ lakos, városi könyvtárakban *240*Ft/ lakos összegeknél kevesebbet tudtak fordítani állománygyarapításra.
  • A 2008. évben a költségvetésükben állománygyarapításra tervezett összeget, valamint a 2008. évi községi és városi könyvtárak állománygyarapítási támogatására kiírt pályázaton elnyert összeget és a pályázathoz általuk felajánlott önrészt elköltötték.
  • A 2009. évi költségvetésükben a könyvtári állománygyarapításra tervezett összeg meghaladja az előző évit, vagy egyenlő azzal.
  • A 2009. évi költségvetésben szereplő állománygyarapítási kereten felül vállalják saját forrás biztosítását. (Az önkormányzat által felajánlott saját forrás nem lehet több, mint a jóváhagyott 2009. évi költségvetésben szereplő állománygyarapítási összeg.)

A pályázat a http://www.okm.gov.hu honlapon vagy itt olvasható! A pályázati adatlap is letölthető.

Beküldési határidő:  2009.  április 3.

A nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárak közül a következő könyvtárak állománygyarapítási összege van alatta az országos átlagnak: Algyő, Ásotthalom, Balástya, Csanádpalota, Csengele, Csongrád, Deszk, Dóc, Domaszék, Fábiánsebestyén, Forráskút, Hódmezővásárhely, Kübekháza, Maroslele, Mindszent( határeset 241,- Ft), Ópusztaszer, Pusztaszer, Szentes, Székkutas. A pályázati feltételek teljesülése esetén a felsorolt könyvtárak önkormányzatai indulhatnak a pályázaton.

Bajusz Jánosné