Könyvtárakat is érintő jogszabályváltozások

A közelmúlt rengeteg jogszabálymódosítást, új jogszabályt hozott. A Könyvtári Intézet igyekezett összegyűjteni az összes most hatálybalépő jogszabályt, de a folyamatos változások miatt érdemes követni a honlapját.

Álljanak itt a legfontosabbak:

Magyar Közlöny, 2011. 161. sz..: 2011. évi CLXXXIX. törvény  Magyarország helyi önkormányzatairól

Magyar Közlöny, 2011. 161. sz.: 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország központi költségvetéséről

Magyar Közlöny, 2011. 162 . sz.:  2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről

Magyar Közlöny, 2011. 163. sz.: 339/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet Az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/199. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Magyar Közlöny, 2011. 165. sz.: 2011. évi CCIV. törvény A nemzeti felsőoktatásról

Magyar Közlöny, 2011. 166. sz.: 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet  A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről

Magyar Közlöny, 2012.  2. sz.: 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről