MKE hírek – tájékoztatásul

Az alábbiakban Fehér Miklós levelét továbbítom. A változtatások a CSMKE életét, nevét, stb. nem befolyásolják.

Tisztelt Kollégák,

Ezúton szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2012. május 9-i közgyûlése az
egyesület nevét - jogszabályi elõíráshoz igazodva - módosította.

Az MKE új neve:

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Civil Szövetség

Rövid nevünk változatlan, továbbra is MKE.

Címünk és egyéb adatunk (telefon, e-mail stb.) nem változott.

Az alapszabály módosítás bírósági bejegyzése, mely tartalmazza a
névváltozásunkat is, folyamatban van.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Civil Szövetség nevében

Fehér Miklós
fõtitkár

az MKE címe is változott, 
lekövetve az OSZK címváltozását, tehát a főtitkár úr tájékoztatását 
ennyiben is pontosítanám.
A régi helyen az új cím: 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6