Állománymenedzsment konferencia

2012. szeptember 27-én a Somogyi-könyvtár ismét egy érdekes programnak adott helyszínt. A Könyvtár és a CSMKE közös szervezésében egy napjainkban nagyon fontos témát igyekeztünk minél több oldalról körüljárni, az állománymenedzsmentet. Nagyon nagy, s nehezem megközelíthető kérdéskör, melyhez egy nap nem elég. Ezért az előadások elsősorban bemutató jellegűek, valamint gondolat-ébresztőek voltak.

Mint minden ilyen jellegű összejövetelnél itt is nagyon fontos volt, hogy a jelenlévő kollegák személyesen is beszélhessenek, az őket aktuálisan érintő problémákról eszmét cserélhessenek.

Ezért igyekeztünk erre is alkalmat adni. Mivel regionális konferenciának hirdettük a programot, így most több olyan távolban dolgozó kollega is találkozhatott, akik egyébként nem, vagy csak ritkán tudnak személyesen beszélni.

Mivel a konferencia időpontjában még nem voltak teljesen ismertek a CXL. tv. módosításai, ezért még fontosabb volt, hogy személyes beszélgetések folyamán segíthessenek egymásnak a hasonló problémával szembesülő könyvtárosok.

A konferencia jelenlegi körülményei erre is lehetőséget teremtettek. A feszes előadások között és után volt lehetőségünk egy kicsit együtt lenni.

Konferenciánknál célul tűztük ki, hogy minél több kollégának segítsünk a megfelelő állománymenedzsment elsajátításában, valamint, hogy a felmerülő kérdéseikre választ kapjanak, a legjobb és legtapasztaltabb szakértőktől. Olyan előadókat hívtunk meg, akik a változások aktív szereplői, a hazai könyvtárpolitika alakítói, aktív résztvevői.

A rendezvény megszervezése előtt rendelkezésünkre állt egy igényfelmérés, aminek alapján igyekeztünk pontosan meghatározni az előadások témáit. A képzést még inkább aktuálissá tették a szeptemberben már látható, ám még nem hivatalos törvényi változások.

A konferencia átfogó témája az állománygyarapítás volt, de a téma nagysága, szerteágazósága miatt, igyekeztünk egy szűkebb területre koncentrálni, a kistérségi szolgáltató rendszerre. Nagyon aktuális volt a téma, hiszen ekkor már körvonalazódott, hogy jelentős változások várhatók a rendszer egészében, így minden résztvevő számára nagyon fontosak voltak a hallották, a tapasztalatok.

Az előadások tematikája is ezt a célt szolgálta. Tudatosan építettük fel, hogy az általános információk után a legszűkebb területek felé haladjunk.

Első előadónk Barátné dr. Hajdu Ágnes egy nemzetközi kitekintéssel indította a napot. Saját tapasztalatai, valamint az IFLA konferencia eredményei, az IFLA irányelvek alapján ismertette az állománymenedzsment aktuális problémáit nemzetközi viszonylatban. Az előadás egyik legfőbb momentumaként a résztvevők láthatták, hallhatták, hogy nem csak hazánkban jelent komoly kihívásokat a tudományterület.

 

A következő előadás során az egyik legnagyobb hazai közművelődési könyvtár, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár osztályvezetője Kovách Margit mutatta be a könyvtár gyakorlatát. Láthattuk, hogy egy haladó, modern, vezető könyvtár milyen technológiákat használ, hogy egy ilyen hatalmas állomány menedzsmentje milyen kihívásokat tartogat.

A következő előadónk, Komlóné Szabó Ágnes, már a szűkebb tematika szerint az egri Bródy Sándor Könyvtár kistérségi ellátásáról beszélt. Az előadás elsősorban a kistérségi ellátásra koncentrált, hogy hogyan lehet megoldani több, különböző igényű, különböző nagyságrendű, sokban eltérő könyvtár állománymenedzsmentjét központosítottan, a lehető legcéltudatosabban.

Hasonló tematikájú volt Csele Endréné előadása, aki a nyíregyházi Móricz Zsigmond Könyvtár gyakorlatát mutatta be a jelenlévőknek.

A rövid szünet után, már Csongrád megyében jártunk. Az eddig jól működő Makói Kistérségen belüli rendszer irányítója, a makói József Attila Könyvtár vezetője, Mátó Erzsébet mutatta be azt az utat, ami a jelenleg 10 települést ellátó rendszer kiépítéséig vezetett. A jól működő gyakorlat hosszú évek tapasztalatával alakult ki, s ezeket a tapasztalatokat osztotta meg a jelenlévőkkel, hiszen „más kárán tanul a bölcs”. Hasznos volt, hogy nem csak a jelenlegi rendszert, de a kialakulását is láthattuk, tanulhattunk belőle.

A rendezvényt befogadó Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár jelenleg ugyan nem működtet mozgókönyvtári ellátást a megyében, azonban szeptemberben már látható volt, az azóta elfogadott törvény, mely szerint 2013-tól már biztos szerződései lesznek. Állománymenedzsment szempontjából azonban számtalan hasznos tanáccsal, ötlettel tudott szolgálni a gyarapítási csoportvezető, Kocsárdi László, hiszen az ország egyik legnagyobb állományával rendelkező közművelődési könyvtár a 130 éves Somogyi. A közel 900 ezer kötetes állomány számtalan kihívás elé állítja a könyvtárat, valamint a 13 fiókkönyvtár működtetése állománymenedzsment szempontjából is komoly szakmai felkészültséget igényel.

Az előadások végére maradt, ám a megye bemutatását lehetett volna kezdeni Bajusz Jánosné előadásával is. A Somogyi-könyvtár munkatársa A Csongrád megyei állománymutatók az országos számok tükrében című előadásával átfogóan, számokkal alátámasztva beszélt az állománymenedzsment fontosságáról. Hiszen ezekből a számokból, mutatókból derül igazán ki, a menedzsment milyensége. A mutatók pontos képet adnak/adhatnak egy könyvtár (könyvtári állomány) használtságáról. Bár a hallgatóság egy része Csongrád megyei kollega volt, még számukra is nagyon hasznos volt, hogy összehasonlítva láthatták adataikat hasonló nagyságrendű könyvtárakéval.

Levezetésképpen a jelenlévők a száraz számok helyett a másik oldalról is hallhattak néhány gondolatot. Két könyvkereskedő ismertette, hogy az ő hálózatuk, könyvesboltjuk mivel is tud hozzájárulni egy könyvtár állománymenedzsmentjéhez. Vendégünk volt Lázár István, a Lazi Könyvkiadó vezetője, valamint Ujlakyné Gazdag Judit, a Líra Könyv kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.

 

Ujlakyné
Ujlakyné Gazdag Judit

A konferenciát lezárandó a messzebbről érkező kollegáknak, valamint az érdeklődőknek a Somogyi-könyvtár igazgató helyettese, Sikaláné Sánta Ildikó mutatta be a könyvtár tereit, részletesen bemutatva a könyvtár különböző részlegeit, munkafolyamatait.

Összességében azt mondhatjuk, hogy mindegyik előadás hozzájárult ahhoz, hogy a hallgatóság valóban új információkkal gazdagodva térhessen haza. Jó tapasztalatokat láthattunk, amikből bizonyára mindannyian tanulhattunk. A visszajelzések alapján egyértelmű, hogy hasznos volt a nap, minden résztvevő számára. Sokat segített a kommunikációban, valamint az együtt gondolkozásban, hiszen nem véletlen, hogy néhány héttel korábban a konferencián is részt vett kollegák további tapasztalatcserére érkeztek a Somogyi-könyvtárba.

A rendezvények megtekinthetők a CSMKE webalbumában: