Háborús hétköznapok a kolozsvári egyetemen (1914-1918) – konferencia és kiállítás

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemtörténeti Bizottsága, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtára és az Egyetemi Levéltár 2014. november 14-én, pénteken konferenciát tart a Háborús hétköznapok a kolozsvári egyetemen (1914-1918) címmel. A konferencia helyszíne: Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ (Szeged Ady tér 10.) II. emeleti Közösségi tér.

A konferencia előadásait követően 13.30-tól kerül megnyitásra a konferenciához kapcsolódó azzal azonos címet viselő kiállítás, amelyhez a Magyar Nemzeti Levéltár is látványos installációval járult hozzá.

Mind a konferencia, mind a kiállítás a Szegedi Tudományegyetem és a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem közötti közös hagyomány és eredet ápolását, az egyetemtörténeti kutatásokban való hatékony együttműködést szolgálja, s illeszkedik az I. világháború kitörésének 100. évfordulójához kapcsolódó emlékév rendezvényeinek sorába.

1914. június 28-án Szarajevóben Gavrilo Princip meggyilkolta Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét. A terrorcselekmény az I. világháború néven elhíresült világégéshez vezetett. A Ferenc József Tudományegyetem diákjai közül 800 egyetemi hallgató és az egyetemi alkalmazottak egy része azonnal bevonult katonának. A kolozsvári egyetem a következő esztendőkben is kivette részét az I. világháborúból: négy év alatt összesen 3661 diák vonult be katonának, s közülük 193-an hősi halált haltak. Az egyetemnek az elhúzódó háború következtében – dolgozói és hallgatói kitartó áldozatvállalása ellenére is – rengeteg nehézséggel kellett megküzdenie. Hiszen a háború nemcsak a fronton harcoló katonákat sújtotta, de a hátországra is súlyos megpróbáltatások hárultak. A lakosságot, a társadalom többségét infláció, élelem- és áruhiány gyötörte.

A kiállításban különösen hangsúlyos szerepet kapnak Márki Sándor hagyatékában található dokumentumok. Ő volt az 1914/15. tanév rektora és a következő tanév rektorhelyettese, így első kézből értesült az eseményekről. Ugyanakkor személyesen is nagy érdeklődéssel dokumentálta az egyetemet és a hallgatókat érintő történéseket. Erről tanúskodnak a hagyatékában nagy mennyiségben megőrződött újságkivágásai, feljegyzései, levélváltásai. Kiterjedt és precíz gyűjtőmunkájának köszönhető, hogy az 1914/15. tanév beszámolója számára összeállította az egyetem hadba vonult dolgozóinak és hallgatóinak, valamint elesett hőseinek listáját.

Az egyetemtörténeti konferencia és kiállítás hozzájárulás az 1921-ben Szegedre került professzorok, tansegédszemélyzet és hallgatók háborús élményeinek és megpróbáltatásainak tisztázásához és rekonstruálásához. Áldozatvállalásuk előtt ezúton fejezzük ki nagyrabecsülésünket.

A konferencia és a kiállítás megnyitó programja:

konferencia_program