Segédkönyvtáros képzés 2015-2016

Hosszas szervező munka után a Somogyi-könyvtár akkreditációja megtörtént, zöld utat kaptunk. Így ismét indulhat a segédkönyvtáros képzés Szegeden is.

Az érintett kollegákat Magdi már igyekezett személyesen is megszólítani, de érdemes odafigyelni a 39/2013 EMMI rendeletre, melynek értelmében “5. §. gb pontja alapján az 1500-2500 fő közötti lakosságszámú kistelepülésen középfokú szakirányú végzettséggel dolgozhat a könyvtáros”, szóval érdemes ránézni a pontosan.

Alább pedig a hivatalos felhívás, és a Jelentkezési lap

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár felnőttképzési nyilvántartási száma E-001243/2015, nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. május 28.; segédkönyvtáros képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001243/2015/A001) OKJ-s (azonosító száma: 52 322 01 )
450 órás (350 kontakt óra + 100 óra könyvtári gyakorlat) segédkönyvtáros képzést hirdet 2015. augusztus 31.-től 2016. április 29.-ig.
A segédkönyvtáros képzés szakmai és vizsgakövetelményeit a 37/2013 (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló rendelet tartalmazza.

A képzést hétfői és pénteki napokon 9 órától 14 óráig tartjuk.

A tanfolyammal megszerezhető szakképesítés szintje: felső középfokú

A képzés három modulból áll: A könyvtári rendszer működése, Könyvtári gyűjteményszervezés és állományfeltárás, Könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás
(A könyvtáros asszisztens szakképesítéssel és a könyvtári asszisztens rész-szakképesítéssel rendelkezők a képzési program egyes témaköreinek óralátogatásai alól felmentést kaphatnak, de modulzáróvizsgát nekik is teljesíteni kell, melynek időpontjai az egyes modulok utolsó képzési napjai lesznek. Ugyanis szakmai záróvizsgára való jelentkezés előfeltétele a sikeres modulzáró vizsgák megléte. Könyvtári munkakörben dolgozók felmentést kaphatnak a szakmai gyakorlat elvégzése alól.)

A tanfolyam díja: 160 000,- + vizsgadíj. A tanfolyam díját két részletben, a képzés féléveinek elején számlázzuk. A képzés díja nem tartalmazza a vizsgadíjat (annak kiszámítása a képzést lezáró szakmai vizsga naptári évében hatályos jogszabályok szerint történik).

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 15.
A tanfolyamot legalább 10 fő jelentkezésével tudjuk elindítani!

A tanfolyam helyszíne: Somogyi-könyvtár 6720 Szeged, Dóm tér 1-4.

Felhívom az 1500-2500 fő lakosú településeken dolgozó kollégák figyelmét, a 39/2013 (V.31) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről c. jogszabályra, melynek ” 5. §. gb pontja alapján az 1500-2500 fő közötti lakosságszámú kistelepülésen középfokú szakirányú végzettséggel dolgozhat a könyvtáros”. Vagyis akinek nincs meg a szakmai végzettsége, az legyen szíves egyeztetni a fenntartójával a tanfolyam elvégzésével kapcsolatosan.

További információ: Bajusz Jánosné 62/425-525, e-mail: bajusz.janosne@sk-szeged.hu

Bajusz Jánosné
tanfolyamszervező
Somogyi-könyvtár
6720 Szeged
Dóm tér 1-4.