A Bécsi Kongresszus

A Bécsi Kongresszus 200. évfordulójára a Szegedi Tudományegyetem Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszéke, az SZTE Klebelsberg Könyvtár Osztrák Könyvtára és a budapesti Osztrák Kulturális Fórum kiállítással emlékezik meg. A kiállításhoz kapcsolódóan Erdődy Gábor történész, egyetemi tanár (ELTE) tart magyar nyelvű előadást. A kiállítást megnyitja: Dr. Keveházi Katalin, a SZTE Klebelsberg Könyvtár főigazgatója és dr. Csúri Károly, az Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék egyetemi tanára.

Helyszín: SZTE Klebelsberg Könyvtár, Aula.
Időpont: 2015. október 12, 14.00

A francia forradalom, majd az azt követő napóleoni háborúk radikálisan felforgatták a kontinens korábbi rendszerét és alapvető változásokat indítottak el az összeurópai fejlődés folyamataiban. A kontinentális modernizációs hullám új kihívásokat fogalmazott meg, melyek eredményes megválaszolása stabil nemzetközi hátteret igényelt. Ennek megteremtése az új európai politikai rendszer nemzetközi alapjainak meghatározására összehívott Bécsi Kongresszus feladata volt. A napóleoni korszakot lezáró bécsi munkálatok egyértelműen sikeresnek bizonyultak, melyek eredményeként új működőképes európai hatalmi rendszer alapjait fektették le. A belső ellentmondásoktól távolról sem mentes struktúra alapjait a későbbi évtizedek forradalmi megmozdulásai, nemzetállamok alakulása, államok közötti háborúk 100 éven át nem verték szét. Mindez sosem létező kedvező feltételeket teremtett a polgári társadalmi átalakulás, a kapitalista gazdasági fejlődés, valamint a kultúra és a tudományok virágzása számára.