HUMANUS az OSZK honlapján

 A HUMANUS nem más, mint az Országos Széchényi Könyvtár új, BODZA keretrendszerben működő adatbázia: Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa.

A HUMANUS feladata a magyar vonatkozású nyomtatott, elektronikus humántudományi (rész)dokumentumok – azaz időszaki kiadványok vagy tanulmánykötetek részeként megjelent dokumentumok – teljes körű bibliográfiai feldolgozása, tartalmi feltárása, rendszerbe foglalása. Online tartalomfeltáró szolgáltatásként az e bibliográfiai rekordokból épülő rendszert elektronikus úton bocsátja a szolgáltatást igénybe vevők számára, így biztosítja azok magas szintű, rendszerszerű hozzáférhetőségét.

Tudományterületek:

 • Irodalomtudomány
 • Nyelvtudomány
 • Történelemtudomány
 • Hadtudomány
 • Politika
 • Könyvtártudomány
 • Könyvtörténet
 • Filozófia
 • Vallás, teológia
 • Művészet
 • Neveléstudomány
 • Helytörténet

Az online tartalomfeltáró szolgáltatás konzorciumi formában működik. A konzorcium székhelye és egyben koordinátora: Országos Széchényi Könyvtár Humántudományi Bibliográfiai Osztály 1827 Budapest, Budavári palota, F. épület III. szint

Tagjai lehetnek mindazon könyvtárak, szerkesztőségek, kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények tanszékei, amelyek elfogadják az együttműködési szerződésben foglaltakat.

Észrevételeket, kérdéseket a következő címre várnak a szerkesztők: humanus@oszk.hu

Kapcsolódó írás itt és itt.