Kaleidoszkóp

Azazhogy a “határmenti települések könyvtárosainak találkozója” zajlott ma (2010. áprlisi 19-én) a Somogyiban.

Még a tavalyi év folyamán kereste meg a Somogyi-könyvtárat az OSZK-KI, hogy egy “roadshow” jellegű találkozó sorozatot szervez az ország határmenti nagyvárosaiban, így Szegeden is.

A találkozók elsődleges célja, közelebb hozni a határontúli magyarságot a Magyarországi könyvtárakhoz, a már létező kapcsolatok elmélyítése, esetleg újak kötése.

A Csongrád megyei könyvtárak közül, földrajzi helyzetéből kifolyólag, jónéhány könyvtárnak hagyományosan jó a kapcsolata egyes Vajdasági településekkel, könyvtárakkal. A Somogyi-könyvtárnak közel 40 éve van együttműködési szerződése a szabadkai Városi Könyvtárral, mely hol szorosabb, hol inkább csak formainak mondható, de állandó kapcsolat.

Nagy szerencsénkre ahogy elkezdtük a szervezést, kiderült, hogy több kistelepülés hagyományosan nagyon jó kapcsolatot ápol vajdasági testvérvárosával, így a megyei kollégak nagy segítségünkre voltak.

Örömmel fogadták a meghívást, s vállalták, hogy felkeresik a határ túloldalán dolgozó kollegákat.  Így rövid idő alatt sikerült elérnünk 10-10 települést, akik érdeklődve várták a mai napot.

Az előzetes programnak megfelelően Igazgatóasszony köszöntője után, Bartos Éva (az OSZK-KI igazgatója) köszöntött, majd a Könyvtári Intézet kollégáinak előadásait hallgathattuk.

Ígéretet kaptunk, hogy a “roadshow” végeztével az előadások diáit a programsorozat honlapján elérhetővé teszik az előadók, így most csak tényleg néhány szót szólnék én is.

Fehér Miklós logikusan felépített előadásából láthattuk, amit szinte naponta tapasztalunk is, hogy a könyvtár, hogyan válik egyre inkább közösségi térré. Precíz, lényegre törő logikusan felépített háttérinformációkban gazdag előadás szólt az átalakuló szakmáról.

Hangodi Ágnes az életen át tartó tanulásról tartott előadást. Felvezetőjében vázolta, hogy egyáltalán nem újkeletű dologról van szó, egészen Comeniusig nyúlik vissza ez a pedagógiai elmélet, de láthattuk azt is, hogy szinte csak az 1990-es évek folyamán figyelt fel rá a politika, az államigazgatás is. Hallhattuk az Európai Unió és hazánk oktatáspolitikai programját is.

Payer Barbara az előző előadáshoz kapcsolódóan a használó-képzésről beszélt. Az átalakuló oktatásról, a könyvtárak szerepéről, a könyvtárosok felelősségéről. Természetesen itt sem volt megkerülhető fogalom az élethosszig való tanulás, illetve a sok, napjainkat behálózó “e-” sem. Az ilyen munkát végző kollegák jó ötleteket hallhattak.

Utánunk könyvtárunkat képviselte Kukkonka Judit, a helyismeret csoportvezetője. Ő az átalakuló helyismereti munkáról, a megváltozott igényekről beszélt. A személyes beszélgetések alapján szintén jó ötletekkel szolgált a jelenlévő kollegáknak. Megemlítette a Somogyi-könyvtár saját építésű adatbázasait, röviden bemutatta őket, kapcsolódott Fehér Miklós előadásához, amennyiben felvázolta, hogy az eddig zárt térben zajló kutatómunka, miként alakul át olvasó- és használóbarát, nyitott műhellyé.

Az ebéd, kávé után Bartos Éva vezette fel a jelenlévők fórumát, ahol napi kérdésekről problémákról beszéltünk. Kicsit lassan nyílottak meg a résztvevők, de azért idővel jó betekintést nyerhettünk egymás munkájába, problémáiba.

Láthattuk, hogy nagyjából mindannyian ugyanazokkal nehézségekkel küzdünk, így egymásnak segíthettünk ötletekkel, segítő kéznyújtással. A KI részéről több komoly ígeret volt, hogy egyes problémákat a megfelelő helyre továbbítják. Ők sajnos csak ennyit tehetnek, de talán ezzel is segíteni tudnak.

A fórum (és természetesen az ebédszünet is) lehetőséget nyújtott az ismerkedésre, a kapcsolatok építésére, ápolására.

Bízom benne, hogy a rendezvénnyel sikerült hozzájárulni néhány gyümölcsöző kapcsolathoz.

Végezetül néhány (sajnos elég sötét) kép a mai napról: