Címkearchívumok: könyvtári intézet

Kaleidoszkóp

Azazhogy a “határmenti települések könyvtárosainak találkozója” zajlott ma (2010. áprlisi 19-én) a Somogyiban.

Még a tavalyi év folyamán kereste meg a Somogyi-könyvtárat az OSZK-KI, hogy egy “roadshow” jellegű találkozó sorozatot szervez az ország határmenti nagyvárosaiban, így Szegeden is.

A találkozók elsődleges célja, közelebb hozni a határontúli magyarságot a Magyarországi könyvtárakhoz, a már létező kapcsolatok elmélyítése, esetleg újak kötése.

A Csongrád megyei könyvtárak közül, földrajzi helyzetéből kifolyólag, jónéhány könyvtárnak hagyományosan jó a kapcsolata egyes Vajdasági településekkel, könyvtárakkal. A Somogyi-könyvtárnak közel 40 éve van együttműködési szerződése a szabadkai Városi Könyvtárral, mely hol szorosabb, hol inkább csak formainak mondható, de állandó kapcsolat.

Nagy szerencsénkre ahogy elkezdtük a szervezést, kiderült, hogy több kistelepülés hagyományosan nagyon jó kapcsolatot ápol vajdasági testvérvárosával, így a megyei kollégak nagy segítségünkre voltak.

Örömmel fogadták a meghívást, s vállalták, hogy felkeresik a határ túloldalán dolgozó kollegákat.  Így rövid idő alatt sikerült elérnünk 10-10 települést, akik érdeklődve várták a mai napot.

Az előzetes programnak megfelelően Igazgatóasszony köszöntője után, Bartos Éva (az OSZK-KI igazgatója) köszöntött, majd a Könyvtári Intézet kollégáinak előadásait hallgathattuk.

Ígéretet kaptunk, hogy a “roadshow” végeztével az előadások diáit a programsorozat honlapján elérhetővé teszik az előadók, így most csak tényleg néhány szót szólnék én is.

Fehér Miklós logikusan felépített előadásából láthattuk, amit szinte naponta tapasztalunk is, hogy a könyvtár, hogyan válik egyre inkább közösségi térré. Precíz, lényegre törő logikusan felépített háttérinformációkban gazdag előadás szólt az átalakuló szakmáról.

Hangodi Ágnes az életen át tartó tanulásról tartott előadást. Felvezetőjében vázolta, hogy egyáltalán nem újkeletű dologról van szó, egészen Comeniusig nyúlik vissza ez a pedagógiai elmélet, de láthattuk azt is, hogy szinte csak az 1990-es évek folyamán figyelt fel rá a politika, az államigazgatás is. Hallhattuk az Európai Unió és hazánk oktatáspolitikai programját is.

Payer Barbara az előző előadáshoz kapcsolódóan a használó-képzésről beszélt. Az átalakuló oktatásról, a könyvtárak szerepéről, a könyvtárosok felelősségéről. Természetesen itt sem volt megkerülhető fogalom az élethosszig való tanulás, illetve a sok, napjainkat behálózó “e-” sem. Az ilyen munkát végző kollegák jó ötleteket hallhattak.

Utánunk könyvtárunkat képviselte Kukkonka Judit, a helyismeret csoportvezetője. Ő az átalakuló helyismereti munkáról, a megváltozott igényekről beszélt. A személyes beszélgetések alapján szintén jó ötletekkel szolgált a jelenlévő kollegáknak. Megemlítette a Somogyi-könyvtár saját építésű adatbázasait, röviden bemutatta őket, kapcsolódott Fehér Miklós előadásához, amennyiben felvázolta, hogy az eddig zárt térben zajló kutatómunka, miként alakul át olvasó- és használóbarát, nyitott műhellyé.

Az ebéd, kávé után Bartos Éva vezette fel a jelenlévők fórumát, ahol napi kérdésekről problémákról beszéltünk. Kicsit lassan nyílottak meg a résztvevők, de azért idővel jó betekintést nyerhettünk egymás munkájába, problémáiba.

Láthattuk, hogy nagyjából mindannyian ugyanazokkal nehézségekkel küzdünk, így egymásnak segíthettünk ötletekkel, segítő kéznyújtással. A KI részéről több komoly ígeret volt, hogy egyes problémákat a megfelelő helyre továbbítják. Ők sajnos csak ennyit tehetnek, de talán ezzel is segíteni tudnak.

A fórum (és természetesen az ebédszünet is) lehetőséget nyújtott az ismerkedésre, a kapcsolatok építésére, ápolására.

Bízom benne, hogy a rendezvénnyel sikerült hozzájárulni néhány gyümölcsöző kapcsolathoz.

Végezetül néhány (sajnos elég sötét) kép a mai napról:

Kovács Máté Alapítvány pályázata

A Kovács Máté Alapítvány megjelentette a 2010-es pályázati kiírását informatikus-könyvtár szakos hallgatók, tanszéki oktatók és könyvtártörténeti kutatást végzők, Kovács Máté tanítványai, valamint életműve, illetve a korszak iránt érdeklődők számára.

Pályázni 5-20 lap terjedelmű, korrekt, informatív, alapos hivatkozásokkal ellátott és a tudományos közlés szabályai szerint elkészített dolgozattal lehet.

Kiírt témák:

 • Kovács Máté bibliológiai koncepciójának forrásvidéke, kialakulása
 • Iskolát teremtett-e Kovács Máté tudományfelfogása?
 • Kovács Máté tudományszervezői tevékenysége
 • Használható-e és miként Kovács Máté kommunikációs felfogása manapság?
 • Mit mondana el Kovács Mátéról egy, a hazai könyvtártudományi iskolák és a jelenlegi tudományszervezésről szóló konferencián?
 • Kovács Máté szerepe az egyetemi könyvtáros képzés létrehozásában és az 1952. évi minisztertanácsi határozatban
 • Kovács Máté szerepe az 1956. évi 5. sz. tvr. létrejöttében
 • Milyen hatással volt /lehetett/ Kovács Máté az 1976. évi tvr. megszületésére?
 • Milyen előadást vállalna Kovács Máté és a hazai könyvtári jogalkotás 1952-től napjainkig c. konferencián?

A pályázatok két szakaszban adhatók be. I. Aki konzultációs segítséget kér, az elképzeléseit vagy bő és alapos téziseit 2010. május 31-ig juttassa el az Alapítvány kuratóriumi titkárához, dr. Hangodi Ágneshez (elektronikus úton, csatolt file-ban a hangodi@oszk.hu e-mail címre, vagy nyomtatott formában az OSZK Könyvtári Intézet, 1827 Budapest, Budavári palota F. ép. postacímre). II. Aki a konzultáció lehetőségével nem kíván élni, az írásban rögzített pályamunkáját 2010. november 1-jéig küldje el a megadott címre.

A pályázat szövege innen letölthető.

Könyvtáros Ki Kicsoda

Kedves Kollégák!
A Könyvtári Intézet a korábbiakban többször megfogalmazott igények alapján, a szakmai kapcsolattartást, információáramlást megkönnyítő személyi kataszterben (a magyar könyvtáros szakma elektronikus Ki Kicsodájá-ban) szeretné az önkéntesség elve mentén, a teljességre törekedve elérhetővé tenni a könyvtáros/informatikus munkakörben, a könyvtáros képzésben, a könyvtári szaksajtóban és a szakmai főhatóságnál dolgozó (vagy korábban dolgozott, jelenleg nyugdíjas) hazai és határon túli magyar könyvtáros kollégák adatait – az adatvédelemre és a személyiségi jogokra vonatkozó jogszabályok teljes körű figyelembe vételével.

A nyilvántartásban szereplők segítségével folyamatosan aktualizált központi adatbázis számos keresési lehetőség (név, munkahely, munkakör, beosztás, szakmai és egyébvégzettség, nyelvismeret stb.) szerint nyújt információt a rendszerben regisztrált kollégák számára a rendszerben regisztrált kollégákról (a találati halmaz elemei: név, ország, munkahely, elérhetőség – az adatvédelmi nyilatkozatban elfogadott módon).

A regisztráltak maguk vállalnak felelősséget adataik helyességéért (pl. a munkakör, a beosztás, a végzettség megnevezésénél a hivatalos okmányokkal való egyezésért), azokat maguk ellenőrzik, ill. frissítik a későbbiek során.

Ehhez a munkához kérjük az Önök segítségét. A regisztráció és a kataszterhez szükséges adatok rögzítése a http://www.ki.oszk.hu/konyvtaros oldalon történik. Kérjük, az adatközléssel segítse a munkánkat. Az adatbázis működésével kapcsolatos konstruktív javaslatokat és építő kritikát szívesen fogadunk a bartok ‘at’ oszk.hu és a tothandi ‘at’ oszk.hu címeken.

Mivel az elektronikus regisztráció kizárólag e-mail-címmel rendelkezők számára lehetséges, amennyiben az Ön környezetében dolgoznak olyan könyvtárosok, akik e-mail cím hiányában a hagyományos, papíralapú adatszolgáltatást szeretnék választani, kérjék meg őket: e szándékukat jelezzék a 06-1-2243-820-as vagy a 06-1-2243-892-es telefonszámon.

Könyvtári Intézet

Forrás: KATALIST

Könyvtári Minerva frissítése

A Katalistről továbbítjuk a Könyvtári Intézet alábbi felhívását:

Kedves Kollégák!

Úgy gondoljuk, hogy közös érdekünk, hogy a Könyvtári Intézet honlapján működő Könyvtári Minerva adatbázis mindig friss és megbízható adatokat, információkat szolgáltasson a könyvtárakról, híven tükrözze a változásokat. Ezért arra kérjuk Önöket, elsősorban a könyvtárigazgatókat, könyvtárvezetőket (iskolai könyvtárosokat!), hogy nézzék át könyvtáruknak a Könyvtári Minerva adatbazisban jelenleg szereplő adatait, a róla szóló információkat, és ha ahhoz képest történtek változások, az adatokat szíveskedjenek módosítani.

A javitás többféle módon történhet:

 • ha ismerik a korábban megadott belépési kódjukat és jelszavukat, az adatokat maguk javíthatjak a http://www.ki.oszk.hu/minerva/admin.php. felületen
 • ha nem ismerik a belépéshez/azonosításhoz szükséges adatokat, forduljanak e-mailben Marosán Ágnes munkatársunkhoz a következő címen: felmeres@oszk.hu
 • végül, ha a web-es felületen való javítás valamilyen okból gondot okozna, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot kolléganőnkkel az imént megadott levelezési címen, és közösen megtaláljuk a módot a javításra.

Fáradozásukat, segítségüket előre is hálásan köszönjük!

a Könyvtári Intézet Gyűjteményszervezési osztálya

Állami kitüntetések 2.

Még néhány kitüntetés:

Magyar Köztársasági Érdemrend Logvagkeresztje kitüntetést kapott:
Zala Péterné, a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Könyvtárának vezetője.

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott:
Kristóf Márta, a Tiszakécske Városi Könyvtár igazgatója,
Sóron László, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgató-helyettese.

Bánffy Miklós-díjat kapott:
Deák Sándor, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gazdasági igazgatója.

A kitüntetetteknek gratulálunk!

forrás: Könyvtári Intézet