Az Egyetemi Könyvtár Zenei Gyűjteményének novemberi ajánlata

A Zenei Gyűjtemény újdonságai

  • Kölcsey Ferenc: Himnusz
  • Tavaszi vágyakozás : dalciklusszövegek I.
  • Marcello, Benedetto: Sonata [Kotta] : for trumpet and piano
  • Marcello, Benedetto: Sonata [Kotta] : for tuba and harpsichord (piano)
  • Jane Austen entertains [Hangfelvétel] : music from her own library
  • Sacred [Hangfelvétel] : music for the Christian faith

Kölcsey Ferenc: Himnusz : Kölcsey Ferenc költeménye, Erkel Ferenc zenéje : az Országos Széchenyi Könyvtárban őrzött kéziratok hasonmása
Budapest : Balassi, [2010]
A kiadvány Kölcsey kéziratának és Erkel kéziratos kottájának fakszimiléjét, valamint Bónis Ferenc A Himnusz születése és másfél százada című írását tartalmazza. Bónis Ferenc írása nem csupán a művek születésének körülményeit, irodalom- és zenetörténeti vonatkozásait vázolja fel, hanem kitér a képzőművészeti ábrázolásokra, sőt a Himnusz kései történetének kuriózumaira is.

Tavaszi vágyakozás : dalciklusszövegek I. : kétnyelvű kiadvány
Budapest : Eötvös, 2010
A kötet – mely egy kétkötetes kiadvány első darabja – német szerzők dalciklusait tartalmazza. A kiadvány elején Körber Tivadar rövid bemutatását olvashatjuk a műfajról, az alkotókról, valamint a dalciklusokról és az azokba tartozó dalokról. Ezt követően találhatjuk a dalszövegeket, szerzőnként és dalciklusonként rendszerezve, német illetve magyar szöveggel (Hárs Jenő fordításában).

Marcello, Benedetto: Sonata [Kotta] : adapted and arranged for trumpet
Vuarmarens : Ed. Bim, [1973]

Marcello, Benedetto: Sonata [Kotta] : Op. 2, No. 1 : for tuba & harpsichord (piano)
Vuarmarens : Ed. Bim, [2009]

Jane Austen entertains [Hangfelvétel] : music from her own library
Worton : Classical Communications, [2007]
A CD-n olyan vokális darabok, valamint zongora- és fuvolaszonáták szólalnak meg, melyek kottáit még Jane Austen másolt ki és használt, és amelyek igen jó állapotban fennmaradtak az utókor számára.

Sacred [Hangfelvétel] : music for the Christian faith
Worton : Classical Communications, [2007]
A CD-n vokális egyházi darabok szólalnak meg, többek között Palestrina, J. S. Bach, Josquin Desprez műveit hallgathatjuk meg.