Múzeumi belépők

Kedves Kollégák!

Bizonyára mindenki hallotta már, hogy megváltozott a törvény, amely lehetővé tette számunkra az ingyenes múzeumlátogatást. Az új törvény július 27-én lép életbe.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11084.pdf

Sajnos pontosat még nem tudunk a változásokról, hogy lesz-e valamilyen más lehetősége a könyvtárosoknak, hogy kedvezményesen látogathassa a múzeumokat. Ha minden igaz, akkor van rá esély, hogy az MKE tagoknak ezentúl is megmarad az ingyenesség. Erről egyelőre idemásolom az MKE titkárának levelét:

Kedves Kollégák!
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete nevében – a honlapunk mellett e fórumon is –
szeretném tájékoztatni az érdeklõdõket, hogy a Kormány módosította a muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló korábbi rendelkezéseit. Ennek értelmében a könyvtárosok munkakörükhöz kapcsolódó juttatásként nem jogosultak kedvezményre. Ugyanakkor az új jogszabály bevezeti, hogy díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és idõszaki kiállításait az a személy, aki legalább 400 fõs taglétszámmal rendelkezõ, országos hatáskörû közgyûjteményi szakmai szervezet tagja. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete ennek a ritériumnak megfelel. Azaz az MKE tagjai jogosultak a kedvezményre! Pontos részletekkel nem rendelkezem, hogy a kedvezmény igénybevételét hogyan, miként lehet érvényesíteni, illetve ehhez a nyilvántartásunkat, tagsági kártyánkat miképpen kell esetleg átalakítani. Igyekszem minderrõl tájékozódni és mihamarabb tájékoztatást adni.

Fehér Miklós MKE fõtitkár