Újra segédkönyvtáros képzés

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (munkaügyi nyilvántartási száma 06-0007-04) OKJ-s (azonosító száma: 52 322 01)

450 órás (350 kontakt óra + 100 óra könyvtári gyakorlat) segédkönyvtáros képzést hirdet 2013. október 10.-től 2014. május 2.-ig.

A segédkönyvtáros képzés szakmai és vizsgakövetelményeit a 37/2013 (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló rendelet tartalmazza.

A képzést csütörtöki és pénteki napokon 9 órától 15.30 óráig tartjuk. A tanfolyammal megszerezhető szakképesítés szintje: felső középfokú

A képzés három modulból áll: A könyvtári rendszer működése, Könyvtári gyűjteményszervezés és állományfeltárás, Könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás (A könyvtáros asszisztens szakképesítéssel és a könyvtári asszisztens rész-szakképesítéssel rendelkezők a képzési program egyes témaköreinek óralátogatásai alól felmentést kaphatnak, de modulzáróvizsgát nekik is teljesíteni kell, melynek időpontjai az egyes modulok utolsó képzési napjai lesznek. Ugyanis szakmai záróvizsgára való jelentkezés előfeltétele a sikeres modulzáró vizsgák megléte. Könyvtári munkakörben dolgozók felmentést kaphatnak a szakmai gyakorlat elvégzése alól.)

A tanfolyam díja: 150 000,- Ft+ vizsgadíj A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 20.

A tanfolyamot legalább 10 fő jelentkezésével tudjuk elindítani!

A tanfolyam helyszíne: Somogyi-könyvtár 6720 Szeged, Dóm tér 1-4.

További információ: Bajusz Jánosné 62/425-525, e-mail:bajusz.janosne@sk-szeged.hu