Segédkönyvtáros képzés – ismét

Kedves Kollégák!

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár  (munkaügyi nyilvántartási 
száma 06-0007-04)  OKJ-s (azonosító száma: 52 322 01 )
  450 órás (350 kontakt óra + 100 óra könyvtári gyakorlat) 
segédkönyvtáros képzést hirdet 2014. március 14.- 2014. november 14. 
között . A képzés záróvizsgája 2014. december 8, 12.-én lesz.

A tanfolyam díja: 150,000,- + vizsgadíj
jelentkezési határidő: 2014. március 01.

A segédkönyvtáros képzés szakmai és vizsgakövetelményeit a 37/2013 (V. 
28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló rendelet 
tartalmazza.

A képzést pénteki és hétfői  napokon 9 órától 15.30 óráig tartjuk.

A tanfolyammal megszerezhető szakképesítés szintje: felső középfokú

A képzés három modulból áll: A könyvtári rendszer működése, Könyvtári 
gyűjteményszervezés és állományfeltárás, Könyvtári olvasószolgálat és 
tájékoztatás
(A könyvtáros asszisztens szakképesítéssel és a könyvtári asszisztens 
rész-szakképesítéssel rendelkezők a képzési program egyes  témaköreinek 
óralátogatásai alól felmentést kaphatnak, de modulzáróvizsgát nekik is 
teljesíteni kell, melynek időpontjai az egyes modulok utolsó képzési 
napjai lesznek.    Ugyanis szakmai záróvizsgára való jelentkezés 
előfeltétele a sikeres modulzáró vizsgák megléte. Könyvtári munkakörben 
dolgozók felmentést kaphatnak a szakmai gyakorlat elvégzése alól.)

A tanfolyam díja: 150 000,- + vizsgadíj

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
Jelentkezési határidő: 2014. március 1.
A tanfolyamot legalább 10 fő jelentkezésével tudjuk elindítani!

A tanfolyam helyszíne: Somogyi-könyvtár 6720 Szeged, Dóm tér 1-4.

További információ: Bajusz Jánosné 62/425-525, 
e-mail:bajusz.janosne@sk-szeged.hu