2009. március havi bejegyzések

Megyei továbbképzések – beszámoló

Új rovatot szeretnék indítani. Úgy gondolom, mindenki számára hasznosak lehetnek a Somogyi-könyvtár megyei továbbképzései, de nem mindenki tud részt venni ezeken. Ezért rövid összefoglalást/beszámolót készítünk az ott elhangzottakról. A formán még gondolkozom, ezért most két féle készült, egy objektívebb és egy szubjektívebb. Ezért a mostani bejegyzés egy kicsit hosszabb lesz, de kommentekben várom a véleményeket, hogy ezentúl milyenek készüljenek, illetve, hogy ennél részletesebb/felületesebb legyen-e, s hogy egyáltalán szükséges-e az ilyen jellegű bejegyzés.

Szóval először az objektív vélemény (most az én klaviatúrámból):

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár és a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete által szervezett Nemzeti digitalizációs program c. megyei továbbképzésről.
A program helyszíne a Somogyi-könyvtár, időpontja 2009. március 5.

Idei első továbbképzésünkön a hazai trendeknek megfelelően a jelenlegi egyik legfontosabb szakmai kérdésről, a digitalizálásról hallhattunk. Mint a Katalisten folyó vita is mutatja, a kérdés időszerű, s az egész könyvtáros társadalmat érinti.

A nap nyitányaként röviden a CSMKE előző évi munkájáról hallhattunk az egyesület elnökét, Oros Sándort. A rövid összefoglalóban elhangzott a 2008-as év továbbképzéseinek ismertetése, a tavaszi és az őszi tanulmányi kirándulások összefoglalása, a jelenleg is futó közös pályázatok, együttműködések bemutatása, valamint a gazdálkodási év rövid elszámolása.

A könyvtári digitalizálás és az oktatás kapcsolata címmel Bánkeszi Katalin, az Országos Széchényi Könyvtár címzetes igazgatója tartott egy egyórás előadást. Elhangzottak a digitalizálással kapcsolatok legfontosabb elvárások, az irányadó elképzelések, a Nemzeti Könyvtár tervei, útmutatásai. Szó esett a lezárult, s jelenleg is futó projektekről, a Széchényi Könyvtár vezető, irányító szerepéről. Láthattuk a buktatókat, az akadályozó tényezőket a szerzői jogoktól kezdve a technikai nehézségeken át az anyagi problémákig.
Az előadás minden TÁMOP/TIOP-ban részt vevő, vagy érintett könyvtár számára hasznos volt.
Összegzésként fontos kiemelni az előadás fő gondolatait: egységesen, együtt, megtervezetten lehet csak eredményt elérni.

A folytatásban a jelenlévők belepillanthattak egy hatalmas Európai Uniós projektbe. Diákon keresztül megismerhették az Europeanalocal Project főbb motívumait Kármán László a Monguz Információtechnológiai Kft. ügyvezetője gazdagon illusztrált előadásából. A hatalmas Uniós projekt kezdeti lépéseitől a jelenen át a jövő terveiig láthattuk, hogy milyen hatalmas tudás halmozható fel digitálisan. A Google ellenlábasaként indított közös európai tudásbázis szintén jól példázza a megszervezett összefogás hatalmas erejét, alkotói képességét.

Lezárásként egy sikeres dél-alföldi digitalizálási projektet ismerhettünk meg. Bizonyára már sokan találkoztak a hódmezővásárhelyi kollégák által készített Hódmezővásárhelyi Elektronikus Könyvtárral (http://www.nlvk.hu/jadox/guide.jsp). Itt látható, hogy lelkesedéssel, rengeteg munkával milyen eredményeket lehet elérni egy kis városi könyvtárban is. Hatalmas munkát végeznek a kollegák, s mint Szepesi Judit előadásából megtudhattuk, a nehézségek ellenére rendületlenül folytatják a munkát, sőt távlati terveikben az egész megyében gondolkoznak, szintén összefogással.

Összességében minden érdeklődő számára sokat adott a délelőtt, s úgy gondolom mindegyik előadás vezérfonala sok egyéb mellett az egység, a közös munka eredményessége volt.

És a másik beszámoló nyaucicától:

Europeanal

A szegedi Somogyi-könyvtár adott helyett a Nemzeti digitalizációs program címmel rendezett szakmai megyei továbbképzésnek.
Az első programpont Oros Sándor CSMKE elnök beszámolója volt az egyesület tavalyi évéről. Röviden, gyorsan, tömören felidézve az elmúlt év eseményeit, továbbképzéseket, kirándulásokat, a folyamatban lévő pályázatokat és az ez évi terveket. (pl. a szombathelyi és nagybányai tanulmányutakról, ásotthalmi „csanádpalotai” könyvtárosnapról).
Az Elnök úr még ezeken kívül kérte a jó szívű hallgatóságot, hogy adójuk 1%-át az egyesületnek ajánlják/juk fel!!!
„Én a vadasparki hócicának szoktam 🙂 ezé előre bocsikákat kérek”
Ezt követően Bánkeszi Katalin A könyvtári digitalizálás és az oktatás kapcsolata című előadásából megismerhettük a helyes irányokat a digitalizálással kapcsolatban az előadó saját élményeivel illusztrálva. Megtudhattuk például, hogy az árvaművek mégse olyan árvák és kerüljük el őket inkább messziről.
Elkeseredhettünk azon bármennyire is szeretnénk és reménykedünk sajnos az Európai Unió nem fogja a „most tervezett” digitalizálásainkat anyagilag támogatni, mert bizony komoly tervek alapján „szórja” csak a pénzét.
Kármán László Europeanalocal projekt előadása egy távoli szép jövőt sejtettet. Ha ügyesen digitalizálunk és jól csinálunk mindent és az „aggregálás is sikerül” akkor majd egyszer belekerülhetünk a nagy-nagy „európai” virtuális világba.
Az előadás szép, színes, néha angol nyelvű pps-sel volt kísérve.
Az egyik oldala a bemutatónak akkora sikerélmény volt számomra, hogy a roppant sok 3betűs mozaikszavak tömkelegéből nyolc darabot is össze tudtam számolni (ennek nagyon örültem) amit már láttam valaha az életben.
Bár mondjuk még mindig nem vagyok meggyőződve arról az Europeanal Travel nem egy utazási iroda –e?? ?   De ez lehet, hogy csak a kávé hiánya volt akkor éppen nekem.
Szepesi Judittól a hódmezővásárhelyi könyvtár lelkes digitalizálási munkájáról hallhatunk a Dél-alföldról Európába : Helyismereti anyagaink az Európai Digitális Könyvtárban című előadásban. A könyvtáruk honlapját ajánlom minden érdeklődőnek, érdemes megnézni az ott folyó munka eredményét.
Ők már közelednek Europeanalba!!!

Internet Fiesta 2009

2009-ben 10. alkalommal rendezi meg a hazai  könyvtárosság az Internet Fiestát 2009. március 23. és 31. között.

A könyvtárak 2009. március 2-10-ig regisztrálhatják programjaikat az Internet Fiesta honlapján vagy itt.

Az idei felhívás:

“Az Informatikai és Könyvtári Szövetség kér minden könyvtárat, csatlakozzon idén is közös rendezvényünkhöz, hogy minél szélesebb körben megismertessük a XXI. századi ügyintézés, tanulás, tájékozódás, tájékoztatás korszerű formáját, hasznos lehetőségeit. Minél több helyen tegyük hozzáférhetővé az internetre épülő új szolgáltatásokat, mutassuk be az információszerzés korszerű módszereit. Kerüljenek bemutatásra a hasznos interaktív weboldalak, szakemberek bevonásával ismertessük meg a gyerekekkel, felnőttekkel a világháló nyújtotta lehetőségeket. Szeretnénk, ha a Fiesta ideje alatt nagy hangsúlyt kapnának a hátrányos helyzetű embereknek szóló események.

Javasoljuk a könyvtáraknak, hogy – az oktatási intézményekkel, a civil szervezetekkel összefogva – szervezzenek minél gazdagabb programot az Internet lehetőségeit népszerűsítve. Próbáljanak minél több ismeretet átadni az embereknek a fenti lehetőségekről.

A megyei könyvtárakat felhívjuk, hogy segítsék a térségükbe tartozó kisebb könyvtárakat, hogy ők is sikeresen részt vehessenek a programban. Javasoljuk, hogy a különböző könyvtártípusba tartozók fogjanak össze és keressék a bekapcsolódás lehetőségét.

Ebben az évben is készül plakát, szórólap, néhány apróság, amit a megyei könyvtárakon és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtáron keresztül juttatunk el a csatlakozó könyvtárakhoz.

Kérjük, a könyvtárak programjaikat 2009. március 2-10-ig regisztrálják!

INTERNET FIESTA PROGRAMBIZOTTSÁG”

Évfordulók

Újabb ajánlatok” idegen” oldalakról. Márciusban a következő évfordulók lesznek (többek között):

• 155 éve, 1854. március 5-én jelent meg a Vasárnapi Újság első száma. 1921 karácsonyáig jelent meg a lap, amelynek gazdag képanyaga dokumentum értékű.

• 390 éve, 1619. március 6-án született Cyrano de Bergerac francia költő, író.

• 80 éve, 1929. március 7-én született Székely János író, költő. Főbb művei: Nyugati hadtest (kisregény), Caligula helytartója (színmű), Az árnyék, Soó Péter bánata (kisregények).

• 85 éve, 1924. március 7-én született Abe Kóbó japán író. Népszerű regénye: A homok asszonya.

forrás és folytatás:

Hargita Megyei Iskolakönyvtárosok blogja

vagy egy közelebbi ajánló:

A JuGyu Gyaksuli Könyvtári Blogja

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye és Napközi Otthonos Óvodája

Felzárkóztató pályázat 2009

Kedves Kollégák!

Megjelent az Oktatási és Kulturális Minisztérium Felzárkóztató pályázati felhívása a községi és városi könyvtárak állománygyarapítására.  Pályázhatnak  azok a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő községi és városi önkormányzatok, amelyek könyvtáraiban az alábbi feltételek teljesülnek:

  • 2008-ban községi könyvtárakban *190*Ft/ lakos, városi könyvtárakban *240*Ft/ lakos összegeknél kevesebbet tudtak fordítani állománygyarapításra.
  • A 2008. évben a költségvetésükben állománygyarapításra tervezett összeget, valamint a 2008. évi községi és városi könyvtárak állománygyarapítási támogatására kiírt pályázaton elnyert összeget és a pályázathoz általuk felajánlott önrészt elköltötték.
  • A 2009. évi költségvetésükben a könyvtári állománygyarapításra tervezett összeg meghaladja az előző évit, vagy egyenlő azzal.
  • A 2009. évi költségvetésben szereplő állománygyarapítási kereten felül vállalják saját forrás biztosítását. (Az önkormányzat által felajánlott saját forrás nem lehet több, mint a jóváhagyott 2009. évi költségvetésben szereplő állománygyarapítási összeg.)

A pályázat a http://www.okm.gov.hu honlapon vagy itt olvasható! A pályázati adatlap is letölthető.

Beküldési határidő:  2009.  április 3.

A nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárak közül a következő könyvtárak állománygyarapítási összege van alatta az országos átlagnak: Algyő, Ásotthalom, Balástya, Csanádpalota, Csengele, Csongrád, Deszk, Dóc, Domaszék, Fábiánsebestyén, Forráskút, Hódmezővásárhely, Kübekháza, Maroslele, Mindszent( határeset 241,- Ft), Ópusztaszer, Pusztaszer, Szentes, Székkutas. A pályázati feltételek teljesülése esetén a felsorolt könyvtárak önkormányzatai indulhatnak a pályázaton.

Bajusz Jánosné