Kovács Máté Alapítvány pályázata

A Kovács Máté Alapítvány megjelentette a 2010-es pályázati kiírását informatikus-könyvtár szakos hallgatók, tanszéki oktatók és könyvtártörténeti kutatást végzők, Kovács Máté tanítványai, valamint életműve, illetve a korszak iránt érdeklődők számára.

Pályázni 5-20 lap terjedelmű, korrekt, informatív, alapos hivatkozásokkal ellátott és a tudományos közlés szabályai szerint elkészített dolgozattal lehet.

Kiírt témák:

  • Kovács Máté bibliológiai koncepciójának forrásvidéke, kialakulása
  • Iskolát teremtett-e Kovács Máté tudományfelfogása?
  • Kovács Máté tudományszervezői tevékenysége
  • Használható-e és miként Kovács Máté kommunikációs felfogása manapság?
  • Mit mondana el Kovács Mátéról egy, a hazai könyvtártudományi iskolák és a jelenlegi tudományszervezésről szóló konferencián?
  • Kovács Máté szerepe az egyetemi könyvtáros képzés létrehozásában és az 1952. évi minisztertanácsi határozatban
  • Kovács Máté szerepe az 1956. évi 5. sz. tvr. létrejöttében
  • Milyen hatással volt /lehetett/ Kovács Máté az 1976. évi tvr. megszületésére?
  • Milyen előadást vállalna Kovács Máté és a hazai könyvtári jogalkotás 1952-től napjainkig c. konferencián?

A pályázatok két szakaszban adhatók be. I. Aki konzultációs segítséget kér, az elképzeléseit vagy bő és alapos téziseit 2010. május 31-ig juttassa el az Alapítvány kuratóriumi titkárához, dr. Hangodi Ágneshez (elektronikus úton, csatolt file-ban a hangodi@oszk.hu e-mail címre, vagy nyomtatott formában az OSZK Könyvtári Intézet, 1827 Budapest, Budavári palota F. ép. postacímre). II. Aki a konzultáció lehetőségével nem kíván élni, az írásban rögzített pályamunkáját 2010. november 1-jéig küldje el a megadott címre.

A pályázat szövege innen letölthető.