Címkearchívumok: díjak

Gratuláció – Magyar Kultúra Napja

Idén a Magyar Kultúra Napja alkalmából ismét díjakat vehettek át kollegáink.

Az ünnep alkalmából Szeged Megyei Jogú Város Kölcsey-emlékérmét idén Sikaláné Sánta Ildikó, a Somogyi-könyvtár igazgatóhelyettese vehette át Botka László polgármester úrtól könyvtárosi munkájáért.

Ugyanezen kitüntetést kapta dr. Mader Béla, az SZTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója életműve elismeréseképpen.

A díjátadón készült fotók, megtekinthetők a CSMKE webalbumában.

Szintén ezen a napon  Réthelyi Miklós miniszter és Szőcs Géza államtitkár Bibliotéka Emlékérem díjat adományozott azoknak a könyvtárosoknak, akik irányító, elméleti vagy

gyakorlati munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a magyar könyvtári kultúra fejlődéséhez, így többek között Sándor Ákosnak, a  a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár informatikus osztályvezetőjének is.

Minden kitüntetettnek szeretettel gratulálok magam és az Egyesület nevében!

Cikkajánló

Paszternák Ádám megint nagyon jót írt, ezúttal az “Év fiatal könyvtárosa” címről. Kedvcsinálónak egy kis részlet, de blogján olvasható az egész cikk, vagy pdf-ben letölthető innen

Részletek: (mindenesetre mindenkinek ajánlom, hogy olvassa végig az egész, elég hosszú, cikket.)

Évek ifjú könyvtárosai

amelyben talán megharapom a kezet, amely kitüntetett engem és mégis – van jó pár gondolatom az ifjú könyvtárossal kapcsolatban…

A problémáim voltaképpen itt kezdődnek. Először is: a díj elnyeréséhez voltaképpen nincs szükség “egyenletes teljesítményre”. De tényleg. Ha valakinek van annyi

  • szókincse és íráskészsége, hogy meg tud írni egy – terjedelemben valahol a szemináriumi beadandó és a szakdolgozat között elhelyezkedő – esszét (tanulmányt, mifenét),
  • türelme, hogy egy kutatásnyi időt békében tud ülni és összevadássza az aktuális trendeket, módszereket stb. innen-onnan a “kutatási témával” kapcsolatban, valamint
  • rálátása a könyvtárügyre, hogy fel tudja méri, hogy Könyvtáriában mik a “hot topicok”, azaz aktuálisan futó, érdeklődésre számot tartó témák,

akkor már nagy eséllyel indul a címért.

Márpedig felettébb kínos lenne, ha egy szakdolgozaton túlesett könyvtárosnak nem lenne íráskészsége, nem értene az üléshez és a kutatáshoz, valamint aktív könyvtári dolgozóként nem lenne rálátása a könyvtári világ folyására. Kínos lenne mind személyére, mind pedig a hazai könyvtárosképzésre nézve.

Másodszor: amellett, hogy a cím nem kíván meg “egyenletes teljesítményt”, a továbbiakban sem ösztönöz ilyenre. Tulajdonképpen az ég egy adta világon semmire sem ösztönöz. Mondok egy példát. Most, hogy majd’ egy éve enyém a cím, teljes bizonyossággal elmondhatom a következőket:

  • a kutya nem keresett meg az ügyben, hogy eljuttatnám-e részére a nyertes pályamunkát, melynek címe “Webes szolgáltatási háló könyvtárak számára stb.” és amely a Portál-programmal és a számos OP-pályázattal összefüggően abszolúte “hot topic”;
  • a kutya nem keresett meg az ügyben, hogy hallgatóság előtt ismertetném-e pályamunkám tartalmát, tekintve, hogy a Portál-programmal összhangban stb. a könyvtárak pontosan ilyen jellegű fejlesztések küszöbén állnak;
  • a kutya nem ajánlott nekem semmit, ideértve a kedvezményes konferencia-részvételtől a dolgozat kivonatának publikálási lehetőségéig bármit;

azaz: a címmel nem járt semmi olyan, amely arra sarkallt volna, hogy továbbra is kutassak a témával kapcsolatban, elmélyedjek más perspektíváiban, kibontsam, felülvizsgáljam, frissítsem — igazából a cím nem sarkallt semmire.

Kitüntetések a Magyar Kultúra Napján

Pénteken (január 22-én) ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. A kollégák számtalan helyen megemlékeztek erről az ünnepről.

Ezen a napon több kulturális díjat is átadnak.

Így Szeged Megyei Jogú Város ekkor adja át a Szeged Kultúrájáért díjakat, valamint a Kölcsey-emlékérmet.

A Somogyi-könyvtár, valamint a CSMKE javaslatára 2010-ben Kölcsey-emlékérmet vehetett át Molnár Mária, a Somogyi-könyvtár nyugalmazott osztályvezetője. Ez úton is gratulálok neki az Egyesület nevében.

Szintén ezen a napon Bibliotéka emlékérmet vehetett át az Oktatási és Kulturális Minisztertől Horváth-Varga Margit, a csongrádi Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ igazgatója. Örömteli a hír, hogy ismét országos kitüntetésben részesülhetett egy Csongrád megyei kollégánk! Gratulálunk!

Szintén a Magyar Kultúra Napja alkalmából Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke a Csongrád Megye Közművelődéséért Díjat adott át G. Szabó Lenkének, a Szentes Városi Könyvtár igazgatójának.

Minden kitüntetnek szívből gratulálok mind a magam, mind az Egyesület nevében!

Gratuláció

Egy kissé ugyan megkésve jutott el a hír, ami ismerve az érintett személyiségét, szerénységét nem meglepő.

Azonban semmi nem maradhat titokban.

Az Egyesület nevében szeretettel gratulálok

Erdélyi Csillá-nak,

a kisteleki Kisteleki Ede Városi Könyvtár igazgatójának,

aki Kistelek Város Nevelés- és Oktatásügyéért végzett munkájáért

oklevelet vehetett át Nagy Sándor Polgármester Úrtól.

Mindannyiunk nevében gratulálok Csillának!

Oros Sándor

CSMKE elnök

Gratuláció

Kedves Kollégák!

Mindannyiunk nevében szeretettel gratulálok Rátkai Erzsébetnek,

aki a mai napon Hiller István miniszter úrtól
Szinnyei József díjat vehetett át,

amiért hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtott, tevékenységével, kezdeményezéseivel szakterületük fejlődését segítette elő.

Egyben szeretném megköszönni Erzsike fáradhatatlan munkáját, segítőkészségét.
Természetesen Erzsikén kívül minden kitünetettnek gratulálok.

Oros Sándor
CSMKE elnök

a többi kitüntett neve a Minisztérium honlapján olvasható:

http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1700&ctag=articlelist&articleID=233179&iid=1

Kitűntetések – állami díjak

A kitüntetetteknek a CSMKE nevében is gratulálok!

Március 15-e alkalmából
Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kapott:
Dr. Monok István, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója.

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott:
Szabó Zsoltné, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Könyvtára főigazgatója.

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott:
Dr. Baloghné Ábrányi Hedvig, a Magyar Numizmatikai Társaság irodavezetője, könyvtárvezető.

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott:
Pobori Ágnes, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Észak-pesti Régiója igazgatója.

forrás:  Könyvtári Intézet

Az összes díjazott – köztük Penke Botond szegedi professzor; Csirik János, a  Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának tanszékvezető egyetemi tanára; valamint Juronics Tamás balettművész – neve a Magyar Közlönyben olvasható.

Gratuláció 2. …

Mindannyiunk nevében gratulálok!

Kedves Kollégák!

A Somogyi-könyvtár megyei csoportjának aktív tagja volt sok éven
keresztül Magyar Istvánné, Rozi.
Aki ismeri, tudja Róla: nem tud egy percig sem tétlenül állni/ülni,
mindig csinál valamit. Még beszélgetni sem egyszerű vele, hiszen pár szó
után már azt hallja Tőle az ember: “Szervusz, drágám! Puszi, rohanok!”
A magyar kultúra napján lovaggá ütötték „A közművelődés fejlesztéséért”:
Magyar Istvánné a Magyar Kultúra Lovagja. 🙂
A díjat eddig 406-an vehették át, Rozi Csongrád megyéből 12.-ként.
A vidék magazinja, a Promenád készített vel egy kis “beszélgetést”, mely
itt olvasható:
http://www.promenad.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=42227
Az indoklást pedig, amiért a díjat kapta:
http://www.alkotohazak.shp.hu/hpc/web.php?a=alkotohazak&o=xiii__magyar_kultura_napja_gala_kzU
Itt a 394. díjazott Magyar Istvánné, ott olvashatók a részletek.
Mellékelten küldök egy fotót, amelyen pont a lovaggá avátása pillanata
látható.

Rozinak szívből gratulálunk és további jó egészséget kívánunk!


Fodor Mónika
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
6720 Szeged, Dóm tér 1-4.
62/630-634 Fax: 62/630-601
20/563-68-35

Gratuláció

Magam és az Egyesület nevében szívből gratulálok

Fejérné Pintér Veronikának,

a Somogyi-könyvtár osztályvezetőjének,

azon okból, hogy idén (2009-ben) a Magyar Kultúra Napja alkalmából Kölcsey-emlékérmet vehetett át a Polgármester Alpolgármester Úrtól,

Szeged város kultúrájáért kifejtett munkájáért.

Gratulálunk,

Oros Sándor

CSMKE elnök

Fejérné Pintér Veronika laudációja itt olvasható.

Gratulálunk!

Gratulálunk Baka Istvánné Ökrös Tündének, aki A könyvtárostanári hivatásért KTE emlékérmet kapott.

A díjat KTE Őszi Szakmai Napján 2008. október 17-én, délelőtt 10 órakor, az OFI – OPKM Könyves Kálmán körúti Dísztermében veheti át.

Még egyszer gratulálok!

forrás: KTE blog ahol bővebb információk is találhatók a díjról.