2008. március havi bejegyzések

Állami kitüntetések 2.

Még néhány kitüntetés:

Magyar Köztársasági Érdemrend Logvagkeresztje kitüntetést kapott:
Zala Péterné, a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Könyvtárának vezetője.

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott:
Kristóf Márta, a Tiszakécske Városi Könyvtár igazgatója,
Sóron László, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgató-helyettese.

Bánffy Miklós-díjat kapott:
Deák Sándor, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gazdasági igazgatója.

A kitüntetetteknek gratulálunk!

forrás: Könyvtári Intézet

Az MKE új szekciója

A Katalistről továbbítom Takács Dániel levelét:

Tisztelt Kollégáink,

örömmel jelentem be az Magyar Könyvtárosok Egyesületének keretében létrejövő Információs Társadalom Szekció megalakulását. Céljaink a következő három pontban foglalhatók össze:

  • A társadalmi-informatikai változások figyelése és elemzése a könyvtári munka szempontjából. Szükségesnek és fontosnak tartjuk ezt a tevékenységet, mert az új médiumok, publikációs módszerek és platformok, információhordozók megjelenése kihat mind a könyvtárosok munkájára, mind a könyvtári munkafolyamatok egészére, így a jövő könyvtárainak szerkezetére, szervezetére is.
  • Tájékoztatás az informatika új lehetőségeiről, tervezünk módszertani segédletet közzé tenni ezek könyvtári felhasználásához, valamint ajánlásokkal növelni az egyes rendszerek közti átjárhatóságot. A munkába szeretnénk bevonni szoftverfejlesztő cégeket is.
  • Önképzés és a tapasztalatcsere, hogy a használói érdekeket szem előtt tartva a technológiák könyvtári felhasználását, módszerek és eszközök adaptációját, az újdonságok közti szelektálást segítsük, illetve abban egymásnak segítséget nyújtsunk. Szeretnénk mindezt az éves vándorgyűlések által lehetővé tett szekcióülések és más szakmai programok keretében megvalósítani, illetve az elektronikus kapcsolattartás elterjedt formáiban folyamatosan eszmét cserélni.

Úgy véljük, hogy a könyvtári tevékenység csaknem minden ágához és mozzanatához kapcsolódik az általunk képviselni kívánt témakör, tehát a meglévő specializációkhoz képest nem újabbnak, hanem egyfajta mátrixnak, kötőanyagnak képzeljük el szerepünket.

A szakmai program – ami az idők folyamán terveink szerint dinamikusan alkalmazkodni fog a terület fejlődéséhez – Önnel, Veled együtt alakul ki, eszmecseréink eredményeképpen.

A továbbiakat az e célra létrehozott fórumon (http://itszekcio.klog.hu) vitatjuk meg (alapszabály, program, elképzelések), és annak kimunkálását követi majd a tényleges “jogi” megalakulásunk.

Levlezőlista: itszekcio@googlegroups.com

A szekció tervezett székhelye a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Könyvtára (http://konyvtar.mome.hu)  lesz.

Az MKE vezetése támogatja a szekció létrejöttét. Az idei, szombathelyi vándorgyűlésen már szekcióülést szeretnénk tartani.

Az érdeklődő leveleket a következő e-mail címre várjuk: itszekcio@gmail.com

A szervezők nevében:

Horváth Sándor Domokos
Kardos András
Lévai Klára
Paszternák Ádám
Takács Dániel

Könyvtárostanárok Tavaszi Szakmai Napja

A KTE idei első rendezvényére 2008. április 5-én kerül sor, együttműködésben az alábbi szervezetekkel:

HUNRA
IBBY
MKE Gyermekkönyvtáros Szekciója
OFI-OPKM

Téma: az olvasáskultúra fejlesztése.

Helyszín:  az OFI-OPKM Könyves Kálmán körút 40. alatti Díszterme.

A programon szívesen látjuk a könyvtárostanárok, pedagógusok mellett a gyermekkönyvtárosokat, könyvtárosokat és minden más érdeklődőt!

A fenti szervezetek tagjai számára a rendezvény regisztrációs díj nélkül látogatható – de előzetes regisztráció szükséges 2008. március 26-ig: Zseli Klára, kzseli@freemail.hu vagy telefonon a Berzsenyi Dániel Gimnázium Könyvtárában: 06(1) 359-2205 .

A részletes program letölthető innen.

Felzárkóztató pályázat

Megjelent az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására.

“A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján az éves költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból 10 %-ot azon önkormányzati könyvtárak fejlesztésére kell elkülöníteni, amelyeknél az egy lakosra jutó állománygyarapítási összeg elmarad az országos átlagtól. (Az állománygyarapítási összeg tartalmazza a könyvekre, folyóiratokra, audiovizuális és elektronikus dokumentumokra költött összegeket is.)
Az országos átlag 2007-ben az előzetes statisztikai adatok szerint:
községi könyvtárakban: 190 Ft/lakos
városi könyvtárakban: 240 Ft/lakos”

 “A pályázaton elnyerhető összeg: A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. 5. sz. mellékletének 7. pontjában könyvtári célra meghatározott összeg 10 %-a, azaz 24.140.000 Ft millió forint, melyben a 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet értelmében, az önkormányzatok által felajánlott önrész összegének arányában részesülnek a sikeres pályázók. Az elnyerhető minimális összeg: 10 ezer forint, a maximális összeg 800 ezer forint.”

A pályázat postára adásának határideje: 2008. április 18. 

Részletek, valamint a letölthető pályázati űrlap megtalálható az OKM honlapján.

Állami kitüntetések

A sajtóban hallható/olvasható Széchenyi- és Kossuth-díjjakon kívül számos egyéb kitüntetés is átadásra kerül március 15-én.

Örömmel olvashatjuk, hogy a könyves szakma több alkalommal is előkerül:

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT KRISTÓF MÁRTÁNAK, a Tiszakécske Városi Könyvtár igazgatójának…

Érdemes végigböngészni a hosszú névsort, a Szegedi Tudományegyetem többször előfordul!

Minden díjazottnak szívből gratulálunk!

Elköltözött az MKE titkársága

Ha még valaki nem hallotta volna:

Tisztelt lista, kedves Kollégák!

A Magyar Könyvtárosok Elnökségének titkársága elköltözött a Hold utcából.
Új címünk: Országos Széchényi Könyvtár Budavári Palota F épület 439.
szoba.
Levélcím: Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1827 Budapest

A titkárság e-mail címe változatlan: mke ‘at oszk.hu, telefonszáma szintén:
36-1-311-8634.
Üdvözlettel:
Nagy Anikó


Nagy Anikó
főtitkár
Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Budapest, Budavári Palota F. ép. 439.
311-8634; Mail: aniko ‘at oszk.hu
Levélcím: 1827 Budapest

Könyvtári partnerkapcsolatok I-II.

A Pest Megyei Könyvtár (FMK nyt. sz.:840020 ) 2008 tavaszára meghirdeti Könyvtári partnekapcsolatok I-II. (Belső partnerség, szervezeti kultúra és külső partnerség) elnevezésű 60 órás akkreditált továbbképzési tréningjét.A programot ajánlják minden olvasószolgálatos, vagy gyermekkönyvtáros kollégának, de azok is sokat profitálhatnak belőle, akik nincsenek közvetlen kapcsolatban az olvasókkal.

A gyakorlati munka során a résztvevők elsajátítják a problémamegoldás, a konfliktuskezelés, az együttműködés-fejlesztés, az önérvényesítés eszközeit, lehetséges módjait.

A képzést tartja: Vidra Szabó Ferenc szociológus, pszichodráma vezető és Péterfi Rita könyvtáros, kommunikációs szakember.
A tanfolyam helyszíne: Pest Megyei Könyvtár (2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.)
A tanfolyam időpontjai:
I. rész: (30 óra): 2008. május 20-23.
II. rész 2008. szeptember 16-19.

Jelentkezési határidő: 2008. március 31.

Legyen könyvtára OSZK-pont!

Országos Széchényi Könyvtár – Digitális Könyvtár (OSZKDK) néven új szolgáltatás indul, mely tartalmazza
az OSZK-ba kötelespéldányként bekerült elektronikus dokumentumokat.

Ezek a dokumentumok – helyben használaton kívül – a könyvtárak zártláncú hálózatán keresztül is megtekinthetők. Aki szeretne ennek a hálózatnak a tagja lenni, ezen az oldalon részletes információkat talál arról, hogy hogyan válhat OSZK-ponttá.

Bővebben az OSZK-DK-ról itt.