2010. március hónap bejegyzései

Olvasás 2010-ben – meghívó Orosházára

Kedves Kollégák!

Az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár szeretettel vár minden érdeklődőt a Veszíts el egy könyvet! játék második évfordulóján megrendezendő Olvasás 2010-ben című programjára.

10:00 Beszélgetés a jelen és jövő könyveiről, olvasóiról, könyvtárairól… Vendég: Kamarás István olvasásszociológus. Moderátor: Buzai Csaba

10:45 Sóron Ildikó (Országos Idegennyelvű Könyvtár): Gyógyszer, tápszer, kábszer: biblioterápia a könyvtárban

11:30 Büfé ebéd

12:30 Paszternák Ádám (Miskolci Városi Könyvtár): GŐZkönyvtár / DRÓTkönyvtár

13:00 Füzessi Károly (Konyvtar.hu): Könyvtár pont húúú a konyvtar.hu könyves, könyvtáros közösségi oldal

13:30 Kardos András (UTCA projekt): A katalóguscédulák új élete – egy közöskatalógus prototípus a jövőből

14:30 Író és elvesztés. Vendég: Kiss Ottó. Moderátor: Kiss Márta

Helyszín: Justh Zsigmond Városi Könyvtár (Orosháza, Kossuth u. 3.)

Időpont: 2010. március 25.

Megkérünk minden érdeklődőt, hogy részvételi szándékát előre jelezze a konyvtar@justhvk.hu címen.

A rendezvény a Summa Artium Alapítvány 2008 novemberi Mecénás napi árverésén felajánlott támogatói összegekből valósul meg. A támogatók listáját a játék weboldalán (http://veszitsel.konyvtar.hu/) tekinthetik meg.

 Üdvözlettel,

Buzai Csaba
Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Orosháza
http://blog.justhvk.hu/
csababuzai@gmail.com
(30) 6226-343

Forrás: Katalist

A piszkos anyagiakról

Március végéhez közeledünk, ami nem csak a közelgő (találkozott vele valaki?) tavaszt jelenti, de a tagdíjfizetést is.

Az egyesületnek 2010. március 31-ig kell elszámolnia az MKE felé a tagdíjakkal. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, kérek mindenkit, hogy

március 22-ig

rendezze a tagdíjfizetését.

Személyesen itt a Somogyiban Bajuszné Magdinál, vagy átutalással az egyesület számlájára: OTP 11735005-20345860

Sajnos jelenleg csak a készpénzes fizetésekről tudunk számlát adni, bár igyekszünk ezen a jövőben változtatni.

Az éves tagdíjunk változatlanul 2000,- Ft (azaz kétezer forint), amiből 1000,- Ft (azaz egyezer forint) az MKE tagdíj, így minden CSMKE tag automatikusan MKE taggá is válik.

A tagdíj nyugdíjasoknak, kismamáknak 700,- Ft (azaz hétszáz forint), amiből 500,- Ft az MKE tagdíj, így 200,- Ft marad az egyesület számláján.

Amennyiben bárki bármelyik szekciónak tagja, úgy azt még pluszban fizetni kell az adott szekciónak. Részletesebben az MKE honlapján.

Az ezzel kapcsolatosan felmerülő kérdésekre is (ahogy bármely kérdésre) szívesen válaszolunk!

Aki még nem nyilatkozott a személyi jövedelemadójának egy százalékáról, kérem gondoljon ránk!

Adószámunk: 19082480-1-06

Kistérségi továbbképzések

A Somogyi-könyvtár megyei hálózata valamint a CSMKE egy új továbbképzési formával próbálkozik. A megyei továbbképzések sikeresek, a kollégáknak hasznosak. Azonban egyre több könyvtárnak/fenntartónak okoz gondot a megyei könyvtárba (Szegedre) való beutazás költsége, illetve az egyéb vonzatok, hiszen ilyenkor gyakran a szolgáltatások sérül(het)nek.

Többek között ezek a problémák indították el azt a régi gondolatot, hogy “ha Mohamed nem megy hegyhez, hegy megy Mohamedhez”; tehát tartsunk kistérségi továbbképzéseket, összejöveteleket!

Ezek a továbbképzések kisebb csoportoknak szólnak, egymáshoz közeli, vagy jól megközelíthető településeknek szervezzük, s előadóinkat juttatjuk el a helyszínre. Ezáltal a kollegáknak lehetősége lesz nem csak egymást, de a másik könyvtárát, települését is megismerni.

A kistérségi találkozók során a megye több településére megszerveztük a nagyjából hasonló tematikájú továbbképzéseket, de a kis létszám miatt sokkal több lehetőség van a helyi igényeket, kéréseket is figyelembe venni a programok összeállításánál, ezáltal még inkább a kollegák érdekeit helyezzük előtérbe.

Első összejövetelünket március 22-én 9,30 órai kezdettel Szatymazon tartjuk. Ide várjuk Ásotthalom, Bordány, Dóc, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa,  Sándorfalva, Üllés,  Zákányszék, Zsombó   könyvtárosait nagy szeretettel!

Program:

 • A Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár megtekintése/ Feketéné Bárkányi Ilona
 • 2009. évi könyvtári statisztika/Bajusz Jánosné
 • E-ügyintézés, kormányzati portál/ Dobosné Brezovszky Anikó
 • Pr. és sajtókapcsolatok/Andóczi Balogh Éva, Nyilas Péter

Reméljük sikeres lesz a kezdeményezés, s a következő kistérségi továbbképzésünkön (március 29-én Apátfalván)  már hasznosíthatjuk tapasztalatainkat!


	

A Márai Programról

Nehézkesen indul, s még mindig nagyon sok különböző információ kering a Márai Programról. Megpróbáltam összegyűjteni az autentikus forrásokat, hogy minél tisztábban láthasson mindenki.

Az átolvasott cikkek  közül leghitelesebbnek az Oktatási és Kulturális Minisztérium sajtóanyagát tekintettem (a legtöbb forrás, hír ezt közölte, idézte).

A teljes híranyag olvasható az OKM honlapján, valamint kiegészítettem a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése honlapján olvashatókkal.

Ezek alapján a leglényegesebb információk:

“A 2010-ben induló Márai Program célja a magyar olvasáskultúra fejlesztése, a nemzeti kultúrkincs megőrzése és széles körű hozzáférhetővé tétele a hazai és a határon túli könyvtárakba történő célzott eljuttatása révén – hangsúlyozta Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Márai Programról szóló sajtótájékoztatón.

A Márai Program a klasszikus és kortárs szépirodalom, a gyermek- és ifjúsági művek, a tudományos és szakkönyvek, valamint az ismeretterjesztő kiadványok és kézikönyvek ágazataira terjedjen ki, különös tekintettel az NKA által már támogatott könyvekre. A pályázati listán a szépirodalmi, gyermek- és ifjúsági könyvek 40%-kal, a többi ágazat könyvei 60%-kal szerepelhetnek. (A százalékos érték a megjelent címekre vonatkozik.)

A Márai Program keretén belül a papíralapú könyvek mellett hangos könyvekkel is lehessen pályázni, ezek aránya azonban nem haladhatja meg a listán szereplő művek 5%-át.

A Márai Program kedvezményezettjei elsősorban és döntő módon a magyar szerzők művei, az ajánlati listát véglegesítő testületnek prioritást kell biztosítania a magyar műveknek, legalább 65-35% arányban.

Kedvezményezett könyvtárak köre a nyilvános könyvtári jegyzékben szereplő könyvtárakra terjed ki, ezen belül is:

 • Megyei könyvtárak és Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár: 20
 • Városi könyvtárak: 330
 • 3000 főnél nagyobb községi könyvtárak: 177
 • Állami felsőoktatási könyvtárak: 11
 • Országos szakkönyvtárak: 7
 • Nyilvános egyházi könyvtárak: 19
 • Határon túli könyvtárak (Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Vajdaság, Horvátország, Szlovénia, Ausztria): 15

Az egy milliárd forintból legalább 900 millió forintot fordítanak könyvek vásárlására és mintegy 100 millió forintot egyéb kiadásokra. Ennek az összegnek jelentős részét a promóció fogja kitenni. Az NKA számítása szerint ebben az évben 4000-5000 cím fog megjelenni, s az első körben ebből kell 1000 címet kiválasztani. Mivel a könyvtárak mintegy hárommilliárd forintot költenek könyvvásárlásra egy évben, az egy milliárd forint rendkívül jelentősen megnöveli az olvasói kínálatot a Márai-program említett műfajaiban.”

A program alakulását tekintve érdekes végigböngészni a dtp által összegyűjtött sajtóanyagot is.

Megyei továbbképzés – március

A visszajelzések alapján a március 4-én a Somogyi-könyvtárban lezajlott megyei továbbképzésünk igen sikeres volt. Mindegyik előadó nagyban gazdagította ismereteinket, számtalan új információt osztott meg a hallgatósággal előadása közben, vagy utána személyes beszélgetések találkozások alkalmával.

A kis csúszás után első előadónk Rónai Iván az OKM Könyvtári Osztályának osztályvezető-helyettese volt.

Előadása alapján betekintést nyerhettünk a minisztérium munkájába, az Ágazati irányítás kicsit átláthatatlannak tűnő útvesztőjébe. Láthattuk milyen szerteágazó, sok összetevőjű szabályozás alapján születnek a mindennapjainkat nagyban befolyásoló döntések, szabályok. Mennyi harc, tárgyalás vezet el egy egy eredményért, ami mi “kishangyák” általában kritizálunk. Természetesen szó volt az általános gazdasági válságról, mely nagyban sújtja a kulturális szférát, amint azt a bőrünkön érezzük is napról napra.

Szintén a minisztériumból érkezett hozzánk Kenyéri Katalin, vezető jogtanácsos. Tőle a megszokott kitűnően szerkesztett előadást hallhattunk a (már csak a miniszteri aláírásra váró) könyvtárak minősítéséről szóló rendeletről. A rendelet tervezett szövege elérhető a minisztérium honlapján, a véleményezés időszaka azonban lejárult.

Az előadó kiemelte azt is, hogy nagyon fontos lenne, hogy a szakmai szervezetek, egyesületek valóban véleményezzék a rendelettervezeteket, hogy valóban a legmegfelelőbben alakíthassák azokat!

Harmadik előadónk még mindig a minisztériumot képviselte, Sörény Edina. Neve bizonyára nagyon sokunk számára ismerősen cseng, hiszen most mindenki az “OP”-ok lázában ég, s Edina szakterülete a pályáztatás.  Röviden beszámolt a már lezárult TIOP és TÁMOP eredményeiről, a hamarosan lezáruló pályázatokról, de sokunk szerencséjére jutott lehetőség személyesen is kérdezni a közelgő határidejű pályázatokról, így most még tudunk módosítani a pályázatokon.

Úgy gondolom, hogy tényleg mindenkinek igyekezett válaszolni, aki meg merte szólítani személyesen is, s nem csak telefonon 😉

Kiemelte, hogy mindenki nagyon figyelje a kötelező elemek meglétét, a formai előírásokat, ha érthető hogy miért kéri a közreműködő szerv, ha nem érthető. Nem szőrős szívűek a pályáztatók, de nagyon sok pénzről döntenek, s ez nagyon nagy felelősség is.

A délelőtt lezárásaként Sajó Andrea, az OSZK frissen kinevezett főigazgatója mutatkozott be a megye könyvtárosainak. Az eddigi hagyományokat követve a nagyobb hazai könyvtárak vezetőinek az Egyesület mindig igyekezett lehetőséget biztosítani a bemutatkozásra. Főigazgatóasszony röviden bemutatta elképzeléseit, felvázolta terveit. Ezen gondolatokra épül főigazgatói pályázata is, mely a Könyvtári Figyelő 2009/4 számában teljes egészében olvasható.

Néhány kép a szakmai délelőttről: