Címkearchívumok: Pályázat

Hallgatói pályázat a vándorgyűlésen való részvételre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) pályázatot hirdet az MKE 41. vándorgyűlésén való részvételre. A Debrecenben 2009. július 9-11. között megrendezendő vándorgyűlés

” Könyvtárosok a tehetségekért – a reformációtól napjainkig” címet viseli.
PÁLYÁZAT CÉLJA: főiskolai/egyetemi informatikus könyvtár, valamint könyvtárpedagógia-tanár szakos hallgatók szakmai konferencián való részvételének támogatása.
PÁLYÁZAT TARTALMA: a nyertes pályázók a vándorgyűlésen való részvétel teljes költségét (részvételi díj, 2 éjszakai szállás, 2 reggeli, 2 ebéd, 1 vacsora, baráti találkozó, utazási költség) nyerhetik el.
PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:
Nappali, esti, levelező tagozatos, távoktatásban részt vevő, a 30. életévüket be nem töltött informatikus könyvtár, valamint könyvtárpedagógia-tanár szakos hallgatók.

A teljes leírás elérhető az MKE honlapján.

A felhívás letölthető  innen

innen meg az adatlap.

Az érdeklődők az MKE tagszervezeti ajánlásért pedig engem keressenek az e-mail címemen.

Felzárkóztató pályázat 2009

Kedves Kollégák!

Megjelent az Oktatási és Kulturális Minisztérium Felzárkóztató pályázati felhívása a községi és városi könyvtárak állománygyarapítására.  Pályázhatnak  azok a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő községi és városi önkormányzatok, amelyek könyvtáraiban az alábbi feltételek teljesülnek:

  • 2008-ban községi könyvtárakban *190*Ft/ lakos, városi könyvtárakban *240*Ft/ lakos összegeknél kevesebbet tudtak fordítani állománygyarapításra.
  • A 2008. évben a költségvetésükben állománygyarapításra tervezett összeget, valamint a 2008. évi községi és városi könyvtárak állománygyarapítási támogatására kiírt pályázaton elnyert összeget és a pályázathoz általuk felajánlott önrészt elköltötték.
  • A 2009. évi költségvetésükben a könyvtári állománygyarapításra tervezett összeg meghaladja az előző évit, vagy egyenlő azzal.
  • A 2009. évi költségvetésben szereplő állománygyarapítási kereten felül vállalják saját forrás biztosítását. (Az önkormányzat által felajánlott saját forrás nem lehet több, mint a jóváhagyott 2009. évi költségvetésben szereplő állománygyarapítási összeg.)

A pályázat a http://www.okm.gov.hu honlapon vagy itt olvasható! A pályázati adatlap is letölthető.

Beküldési határidő:  2009.  április 3.

A nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárak közül a következő könyvtárak állománygyarapítási összege van alatta az országos átlagnak: Algyő, Ásotthalom, Balástya, Csanádpalota, Csengele, Csongrád, Deszk, Dóc, Domaszék, Fábiánsebestyén, Forráskút, Hódmezővásárhely, Kübekháza, Maroslele, Mindszent( határeset 241,- Ft), Ópusztaszer, Pusztaszer, Szentes, Székkutas. A pályázati feltételek teljesülése esetén a felsorolt könyvtárak önkormányzatai indulhatnak a pályázaton.

Bajusz Jánosné

Mészöly pályázat

FELHÍVÁS
Mészöly Miklós meséinek dramatizálására
(Verseny általános és középiskolai diákok és tanáraik számára)

A Mészöly Miklós Egyesület, a szekszárdi Irodalom Háza Mészöly Miklós Múzeum és az Illyés Gyula Megyei Könyvtár dramatizálási versenyt hirdet általános és középiskolai diákok számára Mészöly Miklós meséinek párbeszédes, írott formában való megjelenítésére.

A verseny célja, hogy a diákok – tanáraik segítségével – megismerjék az író meseműveit és a kiválasztott alkotás(ok)t színpadi előadásra tegyék alkalmassá.

Beküldési határidő: 2009. szeptember 30.

Bővebb információ a Könyvtárostanárok blogján!

Pályázati lehetőség – KIHOP 2008

Kedves Kollégák!

A Miniszterelnöki Hivatal pályázatot hirdet közösségi internet hozzáférési pontok (KIHOP) támogatására, valamint infokommunikációs szolgáltatások bővítésére, népszerűsítésére, illetve internet-hálózat bővítésére nonprofit szervezetek projektjeinek támogatásával.

További részletek az eMagyarország honlapján találhatók.

Felhívás

Ha esetleg valaki nem olvasná a Katalistet:

 Kedves Könyvbarátok!

Örömmel ajánlom gyerekek, szülők, óvó nénik , tanító nénik,
könyvtárosok figyelmébe a General Press Kiadóval közösen szervezett
rajzpályázatunkat: FINDUSZ VOLT A VENDÉGEM.  5-11 éves gyerekek
alkotásait várjuk!
Információk a pályázatról: www.pettson.extra.hu
Mellékletben csatolom a verseny felhívó plakátját.

Varga Márta
Diadal Úti Általános Iskola
Könyvtár

(forrás: Katalist)

Társadalmi egyeztetés

A TIOP 1.2.3. Tudásdepó Expressz – könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése c. pályázat dokumentumai társadalmi egyeztetésre kerültek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjára.

A 2008. jún. 3 és jún. 16. közötti időszakban lehetőség nyílik a dokumentumok alapos áttanulmányozására és a pályázatok eredményességét segítő észrevételek megtételére.

A pályázati dokumentumokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján a Partnerség menüpontból lehet elérni, itt.

A pályázat megjelenése a társadalmi egyeztetést követően – az eredeti tervek szerint – jún. 30-ra várható.

OKM, Iskolai könyvtárosoknak

A KATALIST-ről származik az alábbi levél:

Kedves Kollégák!

Az OKM Könyvtári Osztálya segítséget szeretne nyújtani a könyvtárak,
könyvtárostanárok fejlesztési elképzeléseinek pontosításához, a
projektekben tervezett tevékenységek megvitatásához, a pályázatokban
való részvételhez.

Ennek érdekében az OFI OPKM 2008. április 4-re megszervezi az Iskolai
könyvtárak, könyvtárostanárok részvétele az EU-s pályázatokon című
szakmai konzultációs megbeszélést

A meghívó további információkkal a csatolt fájlban található.
Kérjük, hogy juttassák el a meghívót a környezetükben dolgozó iskolai
könyvtárosoknak.

Várunk minden érdeklődőt!

Üdvözlettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
06-1-323-55-55